5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

12/2010

Na čem stojí důvěra k on-line obchodům?

Helena Chvojková, 1.12.2010

Na první pohled je to nepochopitelné, ale miliony lidí nakupují on-line – zaplatí a vůbec se nebojí, že své zboží nemusejí dostat. Čím si dokázal internet během pár let získat takovou oblibu a výrazně konkurovat možnosti prohlédnout si zboží zblízka, osahat si ho a vyzkoušet, případně se poradit s prodavačem?

Celý článek

Na čem stojí důvěra k on-line obchodům?

Kde se bere vánoční (ne)pohoda

Eva Jedelská, 1.12.2010

Idylická představa Vánoc nás nutí hledat způsoby, jak zabránit hrozícímu stresu a konfliktům – nejlépe snadno a rychle, díky „spolehlivému receptu“ v deseti bodech. Což si pro změnu připustit, že by vlastně bylo velmi překvapující, kdyby k předvánočním a vánočním krizím nedocházelo?

Celý článek

Kde se bere vánoční (ne)pohoda

Magie zrcadel - Působí na nás i dnes?

Jan Lukavec, 1.12.2010

Při zběžném pohledu do zrcadla nás sotva napadne, s jakou magickou mocí bylo kdysi spojováno – jenže jakmile na nás dolehne osobní krize, jakmile máme sebevědomí v troskách, hned dostává náš obraz v zrcadle úplně jiný rozměr. Není náhodou, že s motivem zrcadla a zrcadlení pracuje i psychoterapie a k lepšímu sebepoznání vám ho zřejmě doporučí i osobní kouč. Autora knihy Zneklidňující svět zrcadel Jana Lukavce lákala i kouzla, jimiž byla zrcadla opředena v mýtech a pohádkách.

Celý článek

Magie zrcadel - Působí na nás i dnes?

Děti v pasti vztahového incestu

Barbara Hansen Čechová, 1.12.2010

Skutečného incestu ve fyzickém smyslu by se většina lidí nedopustila. Do vztahů na psychické rovině se nám vkrádá ale poměrně často. V případech soužití single rodičů s potomkem opačného pohlaví je snadné najet do jeho nezdravých kolejí.

Celý článek

Děti v pasti vztahového incestu

I dnes je v životě místo na zázrak

Daniela Kramulová, 1.12.2010

Vánoční čas bývá často označován adjektivy kouzelný, tajemný… Jenže dnes si to často představujeme tak, že bychom měli pod stromečkem „vykouzlit“ co nejvíc dárků a tajemství se snažíme vědecky vysvětlit. Přesto je v našem životě stále místo pro zázrak, říká teolog a filozof Tomáš Halík. Zažijeme ho kdykoli, kdy jsme schopni žasnout a pocítit vděčnost…

Celý článek

I dnes je v životě místo na zázrak

Psychologie dnes 12/2010

Daniela Kramulová, 1.12.2010

I v dnešní době je místo na zázrak, tvrdí v rozhovoru známý teolog a filozof Tomáš Halík. Tomu, jak rodinnou atmosféru ovlivňuje směs nejrůznějších očekávání, netrpělivosti a únavy je věnovaný článek Kde se bere vánoční (ne)pohoda a tématem čísla je Magie zrcadel. V rubrice Vztahy se věnujeme rizikům spojeným se soužitím single rodiče s dítětem opačného pohlaví, doporučíme vám i několik rad pro případ, že si partner plete milostný vztah se vztahem vlastnickýma a ukázka z knihy Jaroslava Petra dokládá, že nezištnost se vyplácí. Seznámíme vás s výzkumy, zjišťujícími, zda onemocnění migrénou souvisí s povahou jedince, v terapii vám představíme „bipolárku Hanku“ v depresivní i manické fázi choroby. O principu fungování a důvěryhodnosti on-line obchodů čtěte v rubrice Trendy. Nabízíme i zamyšlení nad vztahem k seniorům.

Celý článek

Psychologie dnes 12/2010

Souvisí migréna s povahou?

Soňa Gorušová, 1.12.2010

Pokud trpíte migrénou, můžete se čas od času poněkud drsným způsobem přesvědčit, že jste stále ještě neztratili hlavu. Příčinu těchto úporných bolestí vysvětlují lékaři zpravidla kombinací faktorů fyzických, genetických a vnějších. Autoři odborných studií si všímají, že u migreniků se objevují podobné osobnosti charakteristiky - lze říci, že je předurčují k tomuto typu potíží?

Celý článek

Mimo sebe

Stanislav Komárek, 1.12.2010

podoteky Stanislava Kom árka

Celý článek

Halucinogeny v léčbě duševních poruch?

1.12.2010

/ Psychedelické drogy se vracejí do ordinací psychiatrů a psychologů. Přinejmenším ve světě -u nás jde ale o citlivou otázku, o které vedou odborníci mnohé diskuse. Měly by se tyto látky stát běžně užívaným léčebným prostředkem? /

Celý článek

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 1.12.2010

Alkohol v ruce dítěte Zdravotní a psychologické důsledky zneužívání alkoholu u dětí bývají často závažnější nežli ve vyšších věkových kategoriích. Otravy nastávají i po relativně nízkých dávkách. Důvodem je nižší hmotnost, nižší tolerance a pomalejší odbourávání alkoholu, tendence riskovat i další faktory. U dospívajících se závislost na alkoholu vytváří rychleji a má často ještě dramatičtější projevy než u dospělých. Často dochází k tzv. efektu nabalující se sněhové koule - dospívající zneužívá alkohol, selhává ve svých sociálních rolích a dostává se do rizikové společnosti. To vede k dalšímu zmnožení rizikových faktorů. Existuje také vyšší riziko úmyslného i neúmyslného poranění včetně sebevražd, násilných konfliktů a šikanování. S chronickými tělesnými škodami (např. jaterním postižením) se naproti tomu v dětství a dospívání setkáme jen zřídka. Může spíše dojít k poškození vyvíjejících se sítí mozkových buněk; proces dospívání totiž pokračuje v mozku ještě po 20. roce života. Zvláště v oblasti prefrontální kůry a limbického systému dochází k rozsáhlé myelinizaci a restrukturaci synapsí. Zranitelnost dospívajících „neurotoxickým stresem“ je proto větší. Při dlouhodobějším zneužívání alkoholu u dospívajících dochází také redukci objemu hippocampu. To se v životě projevuje menšími sociálními schopnostmi, nižší adaptibilitou a horším školním prospěchem. Pozitivní vliv vrstevníků U menších dětí je prevence konkrétní, jednoduchá, direktivní a do značné míry nespecifická. Lze ji např. spojit s prevencí otrav, úrazů či opatrností vůči neznámým lidem. Později se stává prevence cílenější, týká se více alkoholu a nabízí širší spektrum lepších alternativ k návykovému chování. Na významu získávají také interaktivní programy, které často zahrnují nácvik sociálních dovedností. V dospívání jsou velmi důležití vrstevníci, je proto výhodné využívat jejich pozitivního vlivu (tzv. peer programy). Prevence začíná doma v kuchyni K prvnímu napití alkoholu dochází nejčastěji doma. Všeobecné preventivní zásady tedy zahrnují i omezování dostupnosti alkoholu v domácnosti a osobní příklad. I předškoláci rozpoznají u rodičů ovlivnění alkoholem. Dětem, jejichž rodič trpěl či trpí závislostí, je s ohledem na genetická rizika vhodné doporučit se alkoholu po celý život zcela vyhýbat. . Obrana proti reklamě na alkohol České děti jsou masivně vystavovány reklamě. Její negativní vliv může do jisté míry oslabit výchova k mediální gramotnosti, zaváděná ve školách. Omezení reklamy alkoholu např. na vysílací časy, kdy nesledují televizi děti, by ovšem bylo velmi žádoucí. Prevence problémů působených alkoholem se do značné míry překrývá s prevencí kouření tabáku a zneužívání drog. Často se využívají podobné postupy, většina kvalitních programů proto integruje prevenci různých návykových rizik. V ideálním případě je prevence koordinovaná a souběžně působí na více rovinách, tj. na úrovni rodiny, místního společenství, školy, legislativy atd. Tyto programy bývají efektivní (např. Nothland program), jejich vytváření ale není snadné. Na celospolečenské úrovni je výhodné, jestliže jsou alkoholické nápoje pro děti a dospívající obtížně dostupné a drahé. V této souvislosti se hovoří o ceně spojené s opatřováním (tj. finanční náklady za alkohol plus čas a námaha spojené s jeho získáváním).

Celý článek

Veřejné seznamy sexuálních deviantů: Jaká je americká zkušenost?

Daniela Kramulová, 1.12.2010

Kdo má větší právo na bezpečnost a ochranu? Sexuální deviant, který si odpykal vyměřený trest, nebo společnost, lidé v jeho sousedství a jejich děti? Podobné otázky se znovu objevují ve chvílích, kdy je mediálně známý sexuální násilník propuštěn z vězení nebo když dojde k dalšímu trestnému činu. Po říjnovém zmizení devítileté Aničky dostala diskuse velmi konkrétní rozměr: vytvořit a zveřejnit seznam osob, které se dopustily sexuálně motivovaného násilí.

Celý článek

18. prosince 1839 se narodil Théodule Armand Ribot, zakladatel francouzské dynamické psychologie.

1.12.2010

13. prosince 1931 zemřel Gustave Le Bon, francouzský lékař, sociální psycholog a sociolog (nar. 7. 5. 1841). Dodnes je známý především svou knihou Psychologie davu (1895), při níž vycházel ze studia chování davu během francouzské revoluce. Dodnes aktuální Le Bonova teorie říká, že individualita se v davu rozplývá a jedinec rezignuje na sebekontrolu. Dav je shromáždění snadno podléhající sugesci a aktivující spící či utlumení instinkty. 16. prosince 1925 se narodil Bert Hellinger, německý psychoterapeut a tvůrce originální psychoterapeutické metody nazývané systemické konstelace. Původně pracoval s rodinným systémem, dnes je jeho terapeutická metoda rozšířená po celém světě při řešení osobních, organizačních i politických problémů. 24. prosince 2008 zemřel Samuel Huntington (nar. 18. 4. 1927), vlivný americký politický teoretik a sociolog, poradce prezidenta Cartera, autor kontroverzního bestselleru Střet civilizací (1996). Tvrdí v něm, že budoucí konflikty nebudou probíhat mezi státy, ale mezi kulturami a civilizacemi, především podél tzv. zlomových hranic, kde se různé civilizace střetávají. Jeho největší příspěvky oboru psychologie jsou ve dvou oblastech: emocí a duševních onemocnění. Snaha vysvětlit postupnou ztrátu paměti jako symptom progresivní mozkové choroby, vyjádřená v jeho knize Les Maladies de la mémoire (Nemoci paměti) z roku 1881, je nejvýznamnějším raným pokusem analyzovat poruchy paměti z fyziologického hlediska. V roce 1870 Ribot publikoval své první dílo, La psychologie anglaise contemporaine (Současná anglická psychologie). Doktorská disertace, L‘ hérédité: étude psychologique (Dědičnost: psychologická studie), obhájená v roce 1865 a publikovaná v roce 1882 (v roce 1889 vyšlo už páté vydání!), se stala jeho nejznámější knihou. V roce 1876 Ribot a Hippolyte Taine společně založili časopis Revue Philosophique, který vychází dodnes. Roku 1889 byl jmenován profesorem experimentální a srovnávací psychologie na Collége de France a zůstal jím až do svého odchodu do důchodu v roce 1901. Kromě psychopatologie paměti se zabýval i psychopatologií dalších psychických funkcí - vůle a pozornosti - a psychopatologií celé osobnosti. Později se Ribot začal zajímat o afektivní a emoční faktory v psychologii. Ribot odmítl psychologii závislou pouze na spiritualismu a introspekci ve prospěch psychologie závislé na faktech, která musí odpovídat fyziologickým a biologickým datům. Ribot popsal zákon regrese (podle Spencera a Jacksona zákon dissoluce, rozkladu), který řídí patologické duševní jevy, jako je amnézie. Ribot je dnes pravděpodobně nejvíce znám právě svým zákonem regrese u amnézií, který byl později nazván Ribotův zákon. Nastiňuje logickým způsobem progresivní dysfunkci paměti během onemocnění. Nejprve jsou ovlivněny nedávné vzpomínky. Později osobní vzpomínky zmizí, tzv. „odcházejí do minulosti“. Ve třetí fázi se „kousek po kousku“ ztrácejí vzpomínky a vědomosti získané intelektuálně. Jako poslední zmizí zvyky a emoční vzpomínky. Ribotův vliv byl závažný, protože představoval počátky psychopatologie, která zahrnovala neuropsychologii. Dva z jeho studentů ovlivnili psychologii zásadně: Pierre Janet, který byl jeho nástupcem na Collége de France, a Alfred Binet. Ribot se držel experimentální a syntetické metody a shromáždil velký počet případů zděděných zvláštností. Zvláštní pozornost věnoval fyzické složce duševního života a ignoroval jeho spirituální či nehmotné faktory. Vedle řady článků napsal několik znovu a znovu vydávaných prací: o Arthurovi Schopenhauerovi, o soudobé německé psychologii a čtyři menší monografie Les Maladies de la mémoire (Nemoci paměti), De la volonté (O vůli), De la personnalité (O osobnosti) a La Psychologie de l‘attention (Psychologie pozornosti), které jeho následovníkům poskytly mnoho dat a podnětů pro výzkum duševních onemocnění. Théodule Armand Ribot zemřel 9. prosince 1916 v Paříži.

Celý článek

Láska na pracovišti

Šárka Pelcová, 1.12.2010

Mnozí lidé tráví většinu svého bdělého času v zaměstnání. Není divu, že svobodní nejednou najdou partnera ve svém kolegovi. A zadaní? Když jim na soukromé aktivity, na partnery, rodinu a společné zájmy už zbývá jen málo času, vzrůstá nebezpečí, že se svým nejbližším začnou odcizovat, a s tím i riziko mileneckých vztahů na pracovišti.

Celý článek

Mozek rychleji počítá rukama

1.12.2010

Představte si, že jste za mrazivého, větrného odpoledne doma s dítětem, které právě zvládlo posloupnost číselné řady a neustále chce něco počítat. Už nevíte, co vymyslet, tak bezmyšlenkovitě plácnete: „Spočítej, kolik je na poličce modrých knih.“ A teď, z kontrolních důvodů, je musíte počítat také. Tak rychle, do toho.

Celý článek

Ode zdi ke zdi aneb Bipolárka Hanka

Radkin Honzák, 1.12.2010

Odpoledne jsem si šla sednout do předzahrádky v centru města, srkala jsem limonádu a najednou mě napadlo, že bych si měla koupit klobouk. Nechala jsem na stole peníze i s velkým dýškem a rozběhla jsem se (ano, rozběhla) do obchoďáku, kde mohli mít taky klobouky. Než jsem je našla, zaujalo mě krásné hasičské auto, jaké jsem chtěla mít, když jsem byla malá, tak jsem si ho koupila. Klobouk nakonec taky. Řekla jsem si, že bych se v něm mohla ukázat v té restauraci. Cestou jsem autíčko dala nějakému dítěti. Ve výloze jsem spatřila svůj obraz a klobouk se mi už nezdál tak úžasný, tak jsem jej hodila do popelnice a vydala se pro nový. Za to odpoledne jsem jich takhle koupila a vyhodila pět. Večer jsem přerovnala spoustu věcí v bytě a napsala několik dopisů na pracovní nabídky. Taky jsem si přes internet objednala pár věcí. Spala jsem jen asi čtyři hodiny, ale vzbudila jsem se úplně svěží, možná proto, že jsem se stačila předtím pětkrát vykoupat. Z práce mě poslali domů, že jsem opilá, i když jsem tam nic zvláštního neudělala, jen po dlouhé době, kdy jsem měla depku, jsem byla trochu veselá. Taky kamarádka měla umravňující řeči, tak jsem ji poslala, však víte kam. Nechtělo se mi nic jiného než konečně žít naplno. V hospodě jsem se nabourala do mejdanu úplně cizích lidí, ale hned jsem se mezi nimi cítila jako doma. Když tam nějakej kluk povídal, že by byla sranda, kdybych tancovala na stole, řekla jsem si, proč ne a začala jsem s produkcí. Hospodskej byl suchar, tak jsem ho polila pivem. Pak zavolal policajty… Policisté byli osvícení. Když zjistili, že Hanka není ani opilá ani pod vlivem drog, odvezli ji rovnou na psychiatrii. Nebyla zde poprvé. Po vyšetření jí řekli, že je potřeba, aby zůstala pár dní v léčebně, což velmi stroze odmítla, protože k tomu neviděla žádný důvod; chtěla se prostě trochu pobavit, a to přece není nic špatného. Zůstala tam tedy z moci úřední, protože přijímající lékař usoudil, že je „nebezpečná sobě i okolí“, a to z důvodů duševní poruchy. Ta se jmenuje bipolární (dříve maniodepresivní) porucha a Hanka rozhodně není sama, která se s ní potýká. Odhady říkají, že touto poruchou trpí jeden až dva lidé ze sta. Vyznačuje se chorobnými výkyvy nálad a aktivit, které nemocný už nedokáže ovlivnit svou vůlí. Nikdo z nás nemá náladu úplně stabilní, i při různých temperamentech naše nálady kolísají ve směru plus (příjemně prožívané) a minus (nepříjemné) nejen podle situace, ale také spontánně. Zřídka ale překročí kritickou mez. Nálada, tempo, výkonnost i schopnost radovat se u lidí trpících bipolární poruchou se nečekaně mění a kolísají v patologických dimenzích od deprese vyznačující se útlumem všech tří uvedených složek až do té míry, že nejsou schopni postarat se o své základní potřeby, do mánie charakterizované expanzí aktivity a nálady. Oba dva krajní póly se přitom vyznačují poklesem až ztrátou kritičnosti, takže pacienti nejsou schopni si uvědomit, že se jedná o chorobný stav. Při depresi se zcela nekriticky podceňují a zavrhují, při mánii je jim „moře po kolena“, aniž by zhodnotili, jak to ve skutečnosti je. Když jsem s Hankou mluvil, měla za sebou již deset dnů zklidňující léčby, přesto ještě nebyla schopná nahlédnout na nepřiměřenost svého chování před přijetím k hospitalizaci.

Celý článek

Je tahle země pro starý“?

Eva Papežová, 1.12.2010

Jak vnímáme stáří v letech, kdy jsme sami mladí, silní, aktivní? Co si lidé myslí při pohledu na seniora za volantem? V čekárně u lékaře? Při pohledu na zmatenou babičku, která se ztratila v hypermarketu? Co si myslí, o pětašedesátníkovi, který se s nimi připravuje na tandemový seskok padákem nebo společně s nimi vyplňuje vstupní test do jazykové školy?

Celý článek

Senioři v médiích

Monika Kullašová, 1.12.2010

Ve výzkumu ke své diplomové práci jsem zkoumala roli médií v prezentaci seniorů. Dotazníkového šetření se účastnili respondenti ve věku 20-80 let profesně spojení s prací se seniory, médii a žurnalistikou. Až 43 % respondentů si myslí, že jsou senioři prezentováni v přiměřené míře. Přesto mnohým vadí způsob, jakým média o seniorech pojednávají, ať už ve smyslu ekonomické zátěže pro stát a mladou generaci, nebo že podávají zkreslené informace v jejich neprospěch (67 % celkem, novináři 92 %). Většina se však shoduje na tom, že téma „senioři“ není pro mediální svět moc atraktivní. Nejvíce se o nich pojednává v televizi (65 %) a to převážně o oblasti trestního práva - senioři jako oběti krádeží. V rozhlase jsou pro posluchače seniory vyhrazeny bloky rozhovorů s významnými osobnostmi, s lidmi, kteří prošli různými režimy, vzpomínek, zkušeností a rad dalších seniorů, s dechovou hudbou či diskusemi. Výzkum ale negativní působení médií na postoje a chování mladé generace potvrdil jen částečně (26 %). Podle respondentů jsou důležitější zkušenosti s lidmi žijícími v našem přirozeném prostředí (37 %). Zajímavé bylo zjištění, že žurnalisté zastávali názor na negativního působení médií celkem v 36 %. Podle mnohých respondentů je prezentace seniorů samotných nedostatečná a měli by se více zviditelnit. Zprávy o seniorech vyvolávají především soucit, hněv vůči médiím a pohoršení. Přestože nejsou pro mediální svět a byznys již tolik atraktivní (77 % odpovědí celkem, novináři 64 %), mohou se na životě společnosti podílet různými způsoby. Druhá část výzkumu byla zaměřená na obsahovou analýzu seriózního celostátního tisku (MF Dnes, Lidové noviny, Právo) v období září-říjen 2009. Základní výzkumnou otázkou bylo množství a obsah článků o seniorech, především s ohledem na Mezinárodní den seniorů 1. října. Přestože obsah mediálních informací byl ovlivněn jednáním o Lisabonské smlouvě a návštěvou papeže Benedikta XVI., bylo článků o seniorech jako takových velice málo. Z celkového počtu 344 článků bylo seniorům věnováno pouze 15 %. V dotaznících respondenti předpokládali, že největší četnost témat se bude týkat trestné činnosti vůči seniorům (32 %), ekonomických otázek (30 %) a zdraví (15 %). V obsahové analýze se tyto předpoklady potvrdily. Samotní senioři se prezentují málo. Jejich aktivní život, společenské akce pro seniory a jejich úspěchy se v médiích neobjevují téměř vůbec. Charakter článků byl převážně negativní (58 %), právě s ohledem na zprávy o seniorech jako obětech krádeží, přepadení či podvodů. Seniory prezentuje nejvíce deník Právo (46,1 %). Označení této věkové kategorie se v denících různí od „důchodce“ (36 %), „starý/-á x let“ (26 %), „senior“ (23 %), „babička“ (6,8 %). Jazyková volba slov může velmi ovlivnit charakter článku a pocity, které ve čtenářích může vyvolat. Média by podle mého názoru měla sloužit jako prostředník pro seniory a společnost, aby vzájemně pěstovali pochopení, toleranci a podíleli se na podpoře postojů a názorů mladých generací - a právě v této oblasti vidím značné rezervy.

Celý článek

Lepidlo na zuby? Děkuji, nechci!

Iva Petrová, 1.12.2010

Lidé nad 50 let jsou delší dobu marketéry v USA i západní Evropě považováni za významnou cílovou skupinu, roste potřeba poznat její tržní chování. U nás jsou ale lidé po padesátce stále spíše viděni jako ti, kteří nejsou pro marketing zajímaví. Mezi marketéry však převládá konzervativní představa, že se jedná o lidi, kteří jdou jen po levných věcech a spoléhají na tradiční zboží. Nejobvykleji se u nás používá dělení primárně podle věku příslušníků na tři segmenty, tzv. předdůchodového věku, což jsou osoby mezi 50. až 62. rokem věku, kterých je v rámci této skupiny více jak polovina (52 %), dále pak tzv. segment aktivních důchodců, osoby ve věku 63 až 75 let, které tvoří 31,5 % a třetí skupinou jsou tzv. opravdoví senioři, lidé nad 75 let, kterých je 16,5 %. Další, velmi podstatný úhel pohledu na skupinu lidí nad padesát let nabízí diferenciace podle ekonomického statusu, který nepřímo vyjadřuje jejich kupní sílu. Ekonomický status v sobě zahrnuje další charakteristiky jednotlivce, jako jsou vzdělání, ekonomická aktivita, sociální status, příjem, disponibilní finanční zdroje a další. Proč marketingový trh současné poznatky stále nereflektuje a „dělá“, že kromě zdravotních pomůcek a potravinových doplňků není co nabídnout? Na vysvětlenou poslouží výsledky výzkumu mezi marketéry, které ukazují, že jejich osobní zkušenosti s touto skupinou jsou velmi malé. Marketingovou praxi totiž často dělají lidé o jednu až dvě generace mladší. A je rozhodně jednodušší oslovovat vrstevníky, jejichž přání a plány znám a rozumím jim… To je patrně významný důvod, proč se marketéři této cílové skupině vyhýbají. Česká populace stárne a je jen otázkou času, kdy to bude muset pochopit i marketingová praxe. Obsah marketingové komunikace přitom nepotřebuje žádné zásadní odlišnosti. Výzkumy A. GEneration i UFO ukazují, že tito lidé mají v reklamě rádi inteligentní humor, nadsázku a očekávají je. Snesou i rozumnou míru cynismu. Odmítají ale jednoduchost a urážku. Výzkum společnosti Factum Invenio realizovaný v druhé polovině roku 2008 na reprezentativním vzorku populace ve věku 50 a více let, umožnil mnohem přesnější pohled na tuto skupinu a její spotřební chování.

Celý článek

Dobročinnost na povel

Eva Jedelská, 1.12.2010

Tlak na naši štědrost se v předvánočním období zvyšuje. Dobrovolníkům s kasičkou se prakticky nelze vyhnout, což je pro řadu lidí příčinou nepříjemného napětí. Nedat? Budu si připadat jako skrblík a asociál. Dát? Jen těžko se zbavím hloupého pocitu, že jsem se (zase) nechal zmanipulovat. Jak toto dilema se ctí vyřešit?

Celý článek

1 2 3 
6666
Výroční konference Škola komunikace