5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Na studiích podvádíme víc než Američané

Na studiích podvádíme víc než Američané

Autor: Marek Preiss, Alena Nohavová, Helen A. Klein, Iva Stuchlíková | Datum: 2.11.2011 | Vydání: 11/2011

V novinách se dočítáme, že proděkan plzeňské právnické fakulty pravděpodobně opsal desítky stran ve své dizertační práci a že také oponentský posudek na jeho práci je plagiát. Čas od času se probírají další případy a podezření na úmyslné podvádění, opisování prací, využívání zdrojů bez jejich řádného uvedení a jiné prohřešky proti čestnému jednání během studia. Je podvádění na českých VŠ skutečně tak rozšířené?

Na studiích podvádíme víc než Američané

Proč vlastně podvádění odhalovat, mluvit o něm a případně i trestat? Jeden důvod je, že pokud si děti na základní škole zvykají opisovat práce od spolužáků, z internetu a odjinud, zvykají si na obcházení povinností a pravděpodobně budou mít tendenci provádět „podobné kousky“ na škole střední, vysoké a pokračovat v tom v práci a celoživotní dráze. Dodržování pravidel a smysl pro fair play vytváří pocit důvěry a spolehlivosti, který je zásadní pro dobré pracovní a mezilidské vztahy. Pokud chceme být společností zásadovou a poctivou, měli bychom svým žákům vysvětlovat principy poctivého přístupu ke školním povinnostem v naději, že dovednost fair play jim bude v životě užitečná.

V Zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se o podvádění nehovoří. Ani ve studijním a zkušebním řádu univerzit, na kterých probíhala sonda pomocí dotazníků (UK v Praze a JU v Českých Budějovicích), není rozpracovaná problematika přístupu studentů k poctivému plnění studijních povinností. Na druhé straně většina škol již v dnešní době má nějaký další dokument – dodatek, opatření atd., který se zabývá otázkou plagiátorství a povětšinou v úvodních pasážích vychází z popisu etiky vědecké práce. Taková opatření například stanovují studentovi povinnost ve všech svých písemných pracích (seminárních, bakalářských a diplomových) uvádět všechny použité prameny, a to včetně internetových stránek a citovat je podle platné citační normy, či zakazují studentům používat některé elektronické pomůcky a v případě nedovoleného použití jim hrozí disciplinárním řízením.

Akreditační komise ČR tuto otázku vznáší při hodnocení škol a zajímá se i o to, zda škola používá nějaký systém, který by plagiátorství mohl zachytit (např. počítačový systém vyvinutý na Masarykově Univerzitě v Brně).

V USA mají dokumenty a pravidla pro dodržování poctivosti a rovnosti při vypracovávání studentských prací a zkouškách dlouhou historii. Např. na Princetonské univerzitě vznikl tzv. „honor code“ již v roce 1893 a nejstarší podobný formalizovaný postup v USA byl zaveden již v roce 1779. Na univerzitě existuje postup, který detailně určuje, jak si počínat v případě podezření na podvádění studentů a specifikuje práva studenta a postup univerzity v případě řešení přestupků. Součástí pravidel je také povinnost pedagogů i studentů ohlásit studenta, který podváděl. Některé „honor codes“ upravují také širší pravidla chování, včetně kouření, sexuálního chování, někdy i „dress code“ aj. U nás studenti skládají imatrikulační slib, ve kterém slibují, že budou svým chováním přispívat k dobrému jménu univerzity a fakulty. Nečestného jednání jakéhokoli druhu se tak slibují vyvarovat. Někdy se problematika podvádění na vysokých školách označuje pojmem akademická integrita (academic integrity). Podle tohoto výkladu existuje 5 základních hodnot charakterizujících integritu akademické (tj. i vysokoškolské) komunity – poctivost, důvěryhodnost, spravedlnost, respekt a odpovědnost.

Předběžná sonda a její výsledky

Jak to s podváděním při studiu vypadá u českých studentů vysokých škol, mladých lidí, kteří by již měli mít vnitřně zakotvené normy pro to, co je správné a co nesprávné?

V květnu a červnu 2011 jsme prostřednictvím dotazníku provedli sondu u 219 studentů (84 % dívek) státních vysokých škol humanitních a přírodovědných oborů. (Jedná se o předběžné „oťukávání“ terénu. Podvádění na českých školách by si ale rozhodně zasloužilo další rozsáhlejší výzkum. Na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích např. už probíhá výzkum zaměřující se na příčiny podvádění žáků ZŠ.) Použili jsme dotazník z práce Helen A. Klein (2007), která jej administrovala vysokoškolským studentům (celkem 268) na státní americké univerzitě Midwestern ve státě Texas.

Anonymně jsme se dotazovali studentů, co považují za podvádění během studia a jak sami podvádějí. Studenti hodnotili 12 jednovětných popisů nečestného jednání a vyjadřovali se, zda uvedené výroky považují za podvádění a zda sami podváděli během vysokoškolského studia.

Dotazovali jsme se na osobní zkušenost a postoj: k opisování domácího úkolu od jiného studenta; dovolení opisování domácího úkolu jinému studentovi; nepovolené spolupráci při úkolech, které měl student vypracovat samostatně doma; nepovolené spolupráci na zadání při výuce, které měl student vypracovat samostatně; používání taháků; opisování v průběhu zkoušky od jiného studenta; dovolení opisovat jinému studentovi během zkoušky; zjišťování obsahu testu před jeho průběhem; prozrazení obsahu testu před jeho vykonáním; kopírování informace z tištěných textů bez řádného uvedení zdroje; kopírování z internetu bez řádného uvedení zdroje a vydávání cizí práce z internetu za vlastní.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 11/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace