5000
Kdo mi vypnul mozek? Psychowalkman Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Ty věci se mi začínají schovávat...

Ty věci se mi začínají schovávat...

Autor: Hana Marková, Kamila Šiffelová | Datum: 30.11.2012 | Vydání: 12/2012

S přibývajícím věkem není neobvyklé, že člověk čas od času na leccos zapomene; když se učí něco nového, nejde to již tak rychle jako dříve, udržet pozornost vyžaduje stále větší úsilí. Co když ale člověk cítí, že problémy, které mu selhávající paměť přináší, jsou mnohem závažnější než u osob stejného věku?

Ty věci se mi začínají schovávat...

Ještě se naštěstí nejedná o demenci, nicméně zhoršení rozumových schopností oproti lidem stejného věku a vzdělání je prokazatelné – právě

tento stav se nazývá mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment, MCI). Je to subjektivně vnímaná a neuropsychologickým vyšetřením objektivně potvrzená porucha kognitivních funkcí ve stáří u soběstačných pacientů. Ještě nesplňují diagnostická kritéria demence, avšak riziko jejího vzniku je u nich výrazně zvýšeno (za rok se projeví přibližně u 15 % z nich). Některé zahraniční studie prokázaly, že u pacientů s mírnou kognitivní poruchou se mohou objevit také mírné obtíže v každodenním fungování, např. obtížnější dodržování termínů schůzek, „ztrácení“ a nacházení vlastních věcí, zapomenutí či neuvědomění si současných událostí; objevit se mohou obtíže při cestování, při hospodaření s fi nancemi, při dodržování medikace. Pacienti si problémy při běžném fungování většinou uvědomují. Míra omezení je různá, nikdy však není natolik závažná, aby jedinec nebyl schopen vést samostatný život.

Jak se žije s mírnou kognitivní poruchou?

Co prožívají lidé, u nichž byla diagnostikována MCI? To jsme zjišťovali v naší studii při rozhovorech s devíti pacienty Kognitivního centra FN Motol. Projevy této poruchy mohou být různé. Záleží nejen na subtypu, ale také na tom, do jaké míry je postižení u jedince rozvinuto. Téměř všichni respondenti uvedli, že zapomínají a nemohou si vybavit názvy, jména a uvědomují si, že ztrácejí dříve získané znalosti. „Zapomínám slova, v českém i v cizích jazycích,“ uvedla jedna z respondentek. Ve výpovědích se také vyskytovaly obtíže spojené s neustálým hledáním věcí: „Mám pocit, že se mi ty věci začínají schovávat,“ prohlásila jiná z oslovených žen. Dále si pacienti stěžovali na neschopnost naučit se novému, pamatovat si informace a obtížné (mnohdy nemožné) je pro ně udržet pozornost během komunikace s jinou osobou či při sledování filmů.

* * *

Seznam použité literatury, který se do tištěné verze nevešel:

- Aretouli, E. & Brandt, J. (2010). Everyday functioning in mild cognitive impairment and its relationship with executive cognition. International Journal of Geriatric Psychiatry, 25, 224-233.

- Peterson, R.C. (2004). Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. Journal of Internal Medicine, 256, 183-194.

- Schmitter-Edgecombe, M., Woo, E. & Greely, D.R. (2009). Characterizing Multiple Memory Deficits and Their Relation to Everyday Functioning in Individuals With Mild Cognitive Impairment. Neuropsychology, 23(2), 168-177.

- Wadley, V., Crowe, M., Marsiske, M. et al. (2007). Changing in Everyday Function in Individuals with Psychometrically Defined Mild Cognitive Impairment in the Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly Study. The American Geriatric Society, 55, 1192-1198.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 12/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace