5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Aaron T. Beck: Kognitivní terapie a emoční poruchy

Aaron T. Beck: Kognitivní terapie a emoční poruchy

Autor: Matěj Kollár | Datum: 15.5.2006 | Vydání: 5/2006

Největším přínosem Aarona T. Becka je objev nových postupů v kognitivní terapii deprese. Též recenzovaná publikace věnuje tomuto tématu největší prostor, i když pojednává i o jiných psychických poruchách.

Současná terapie deprese je poznamenána pokrokem ve výzkumu antidepresiv. Nadále však velké procento nemocných zůstává rezistentních vůči farmakologické léčbě deprese, což i biologicky orientované psychiatry nutí volit psychoterapeutické prostředky. Lehké a středně těžké deprese lze někdy zvládnout jen psychoterapeuticky.

Současná diagnostika depresivních poruch ovšem nenabízí vodítka, jež by naznačovala, který druh terapie volit. Nejsou stanoveny ani prediktory úspěšnosti jednotlivých psychoterapeutických směrů. Nová americká práce například ukázala, že kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je účinná u chronicky depresivních pacientů v případech, kdy tito pacienti neodpovídají na léčbu antidepresivy. Obdobně je to naopak, když selže KBT, může pomoci přechod na farmakoterapii chronické deprese.

Účinek antidepresiv vede ke zintenzivnění přenosu na neuronových spojeních, což pravděpodobně nepostačuje u lidí, kteří jsou v zajetí dysfunkčních kognitivních schémat. A právě tady přináší autor recenzované publikace svou kognitivní terapii, která mění způsob myšlení a postoje vedoucí k depresím. Beck v této metodě skloubil vlastní objevy se svou psychoanalytickou minulostí a s prvky"lidové moudrosti". Původně Beck v průběhu terapie s použitím volných asociací pozoroval emoce, jež u pacientů nekorelovaly se slovním doprovodem. Následně zjistil, že pacienti prožívají paralelní myšlenky, které se objevují automaticky a jsou prchavé, takže si je dotyční neuvědomují. Tento proud nesdělovaných automatických myšlenek má sebehodnotící charakter. Pacient platnost těchto myšlenek přijímá, aniž by se zamýšlel nad jejich logikou nebo nad tím, zda odpovídají skutečnosti. U depresivních lidí vznikají automatické myšlenky, které jsou výrazně sebekritické, a to i v situacích, které jsou pro pozorovatele zcela běžné.

V bludném kruhu deprese se takové automatické myšlenky vzájemně podporují s emocemi, chováním a doprovodnými tělesnými příznaky. V závislosti na tom, které symptomy dominují, navrhuje Beck terapeutický program na cílovou oblast. To umožňuje terapii strukturovat a časově omezit, čímž jsou splněny požadavky moderní vědy s její snahou o objektivizaci účinnosti terapie.

Kniha je vhodná pro všechny terapeuty, kteří přicházejí do kontaktu s lidmi trpícími depresí - zvláště s těmi, kteří nereagovali na léčbu antidepresivy, eventuálně odmítají léky. Vzhledem k tomu, že jde o první překlad zakladatele kognitivní terapie, je tato kniha mezi publikacemi zabývajícími se terapií deprese výjimečná.

Praha, Portál 2005. 256 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace