5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Alkohol, poškození poznávacích funkcí a neprospěch českých studentů

Alkohol, poškození poznávacích funkcí a neprospěch českých studentů

Datum: 9.2.2004 | Vydání: on-line

Vysoké dávky alkoholu mohou poškozovat kognitivní (poznávací) funkce. Až do nedávna bylo ale jen málo známo o účinku středních dávek alkoholu u osob, které nejsou na alkoholu závislé.

Weissenborn a Duka (2003) podali 95 sociálně adaptovaným osobám alkohol v dávce 0,8 g na kg tělesné hmotnosti nebo placebo. Alkohol zhoršil u těchto osob schopnost plánovat i prostorovou orientaci (ta je důležitá např. při řízení vozidla). Paměť byla zhoršena i v kocovině a to více než by odpovídalo pouze snížení bdělosti (Verster a spol., 2003). Uvedené se týká bezprostředních a krátkodobých poruch paměti. Alkohol však působí i těžké a dlouhodobé poruchy paměti a poznávacích funkcí. Parsons (1998) popisuje postižení kognitivních funkcí už o osob, které pijí týdně více než 21 standardních sklenic týdně (standardní sklenice odpovídá přibližně “malému pivu” nebo “malému panáku”). Tento autor hovoří o kontinuu od mírných poškození mozku u sociálně adaptovaných pijáků alkoholu až těžkým poruchám u neléčených závislých. Kang a Gastfriend (2003) uvádějí, že okénka (mezery v paměti po požití alkoholu) nastávají často v důsledku rychlého zvýšení hladiny alkoholu v krvi a mnohdy jsou předzvěstí rozvoje závislosti. Jiná nedávná práce popisuje zhoršení paměti, zejména ve složce výbavnosti, u osob, které prodělávaly odvykací stav po alkoholu (Seifert a spol., 2003). Moderní zobrazovací metody prokázaly u těžkých pijáků alkoholu úbytek mozkové tkáně - zejména v oblasti kůry čelního laloku, která souvisí s vyššími duševními funkcemi, a mozečku, který je důležitý pro rovnováhu a patrně i pro některé aspekty učení. Příznivou informací je to, že u od alkoholu abstinujících osob s takto poškozeným mozkem dochází k reorganizaci mozkových buněk a k zvětšování objemu mozkové tkáně. Tomu odpovídá postupné zlepšování paměti, prostorové orientace i pozornosti v průběhu několika měsíců až jednoho roku. V naší praxi se také běžně setkáváme s těžkými poruchami, jako jsou alkoholické demence, které jsou léčbou obtížně ovlivnitelné.

Výše uvedené skutečnosti jsou pro situaci v České republice významné s ohledem na zdejší vysokou spotřebu alkoholu. Csémy (2004) zjistil, že u 16-letých středoškoláků došlo v posledním měsíci před šetřením 3x a vícekrát častěji k opilosti u celých 13,5 % dotazovaných.

Alkohol se u nás navíc často kombinuje s konopím, u něhož dochází také krátkodobým poruchám paměti. U těžkých kuřáků konopí nelze vyloučit ani dlouhodobá poškození (Herning a spol., 2003, Bolla a spol., 2002). K dalším u nás dosti zneužívaným látkám, které mohou poškodit paměť a kognitivní funkce, patří benzodiazepiny (Barker, 2004) a těkavé látky. Zmiňované poruchy paměti a kognitivních funkcí u dospívajících zhoršují školní prospěch a komplikují vzdělávání, u dospělých pak zhoršují pracovní výkonnost.

Vztah mezi průměrným školním prospěchem a indikátory nadměrného konzumu alkoholu u 16 letých středoškoláků (N=3172)

.....

prospěch do 1,5

prospěch 1,5-2,5 prospěch horší než 2,5
časté pití nadměrných dávek alkoholu  8%  16%  24%
 opilost 3x nebo častěji v posledních 30 dnech  5%  12%  19%
..... ..... ..... .....

Mezi školní úspěšností (měřenou průměrným školním prospěchem) a nadměrným konzumem alkoholu je statisticky významný vztah, který lze interpretovat tak, že mezi studenty s horším prospěchem je vyšší výskyt nadměrného konzumu alkoholu. Vztah platí pro celý soubor, ale také pro obě pohlaví zvlášť. S ohledem na metodu výzkumu nelze zjištěnou asociaci interpretovat pouze kauzálně. Výsledek je však ve shodě s pracemi, které upozorňují, že alkohol zhoršuje poznávací schopnosti a studijní výkonnost.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace