5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Až budu velká, vezmu si tátu!

Až budu velká, vezmu si tátu!

Autor: Zuzana Štěrbová | Datum: 3.12.2013 | Vydání: 12/2013

Stalo se vám někdy, že jste domů přivedli představit partnera a pak jste slyšeli: „To je celý táta před třiceti lety!“? (O podobnosti partnerek s matkami samozřejmě platí totéž.) Přemýšleli jste nad tím, proč tomu tak je? Jedním z mechanismů v pozadí je zřejmě sexuální imprinting neboli vtištění.

Až budu velká, vezmu si tátu!

Až budu velká, tak si vezmu tebe, tatínku!, říkává nejedna holčička. A velmi často si opravdu vybíráme partnery podobné našim rodičům. Potvrdily to výzkumy zaměřené na hned několik fyzických i psychických charakteristik: ukázalo se například, že partneři mužů a žen mají podobnou barvu očí a vlasů jako jejich rodiče opačného pohlaví. Taktéž bylo zjištěno, že dívky pubescentního věku preferují u svých partnerů barvu očí, jakou měl jejich otec (a nikoliv matka). Studie zaměřená na charakteristiky spojené s věkem prozradila, že jedinci, kteří se narodili starším rodičům, u partnerů preferují v mnohem větší míře obličejové rysy související s vyšším věkem než jedinci, kteří se narodili rodičům mladším.

Jiná studie zkoumající vliv sexuálního imprintingu u etnicky smíšených partnerství z Havaje zase ukázala, že lidé si vybírají partnery stejného etnika, jako byl jejich rodič opačného pohlaví, a že u partnera navíc preferují i charakteristiky tohoto rodiče.

Vypadá jako můj hodný táta

Pozitivní sexuální imprinting u žen, tedy podobnost jejich partnera otci, se projevuje spíše u těch žen, které měly dobrý vztah se svým otcem během dětství. Na tento velice důležitý aspekt poukázala studie provedená v Polsku, v níž byly měřeny obličejové proporce otců žen, načež ženy následně hodnotily, jak moc atraktivní se jim jeví jiné mužské tváře. Výsledky ukázaly, že ženy hodnotí jako atraktivnější muže s podobnými rysy, jako má jejich otec, ale pouze za předpokladu, že vztah s otcem během dětství zpětně hodnotí kladně. Ukazuje se tedy, že význam kvality vztahu s tímto rodičem může mít na partnerské preference zásadní vliv.

V případě mužů však vliv sexuálního imprintingu tak jednoznačný není. Výsledky některých studií si dokonce v lecčems protiřečí. Jedna studie zaměřená na vliv sexuálního imprintingu na výběr partnera u mužů odhalila, že partnerky se nejvíce podobaly jejich matkám za předpokladu, že matky vůči svým synům v dětství projevovaly více emociální vřelosti a méně je odmítaly. Naopak jiná studie ukázala, že muži si vybírali ženy podobné svým matkám tehdy, pokud během dětství zažívali ze strany matky více odmítání. Celkově však výsledky poukazují na skutečnost, že vztah s rodičem během dětství, ať už byl pozitivní, či negativní, může pozdější partnerské preference mužů ovlivňovat.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 12/2013 nebo v On-line archivu.


Kompletní seznam literatury:

Bereczkei, T., Gyuris, P., & Weisfeld, G. E. (2004). Sexual imprinting in human mate choice. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 271(1544), 1129–34.

Bereczkei, T., Hegedus, G., & Hajnal, G. (2009). Facialmetric similarities mediate mate choice: sexual imprinting on opposite-sex parents. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 276(1654), 91–8.

Freud, S. (1971). Vybrané spisy III. Práce k sexuální teorii a k učení o neurosách. Praha: Avicenum zdravotnické nakladatelství.

Gyuris, P., Járai, R., & Bereczkei, T. (2010). The effect of childhood experiences on mate choice in personality traits: Homogamy and sexual imprinting. Personality and Individual Differences, 49(5)

Jedlicka, D. (1984). Indirect parental influence on mate choice: a test of the psychoanalytic theory. Journal of Marriage and Family, 46, 65–70.

Kupfersmid, J. (1995). Does the Oedipus komplex exist? Psychoterapy, (32), 535–547.

Lieberman, D. (2009). Rethinking the Taiwanese minor marriage data: evidence the mind uses multiple kinship cues to regulate inbreeding avoidance. Evolution and Human Behavior, 30(3), 153–160.

Little, A. C., Penton-Voak, I. S., Burt, D. M., & Perrett, D. I. (2003). Investigating an imprinting-like phenomenon in humans Partners and opposite-sex parents have similar hair and eye colour. Evolution and Human Behavior, 24, 43–51.

Perrett, D. I., Penton-Voak, I. S., Little, A. C., Tiddeman, B. P., Burt, D. M., Schmidt, N., … Barrett, L. (2002). Facial attractiveness judgements reflect learning of parental age characteristics. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 269(1494), 873–80.

Shepher, J. (1971). Mate Selection Among Second Generation Kibbutz Adolescents and Adults: Incest Avoidance and Negative Imprinting. Archives of Sexual Behavior, 1(4), 293–307.

Westermarck, E. A. (1921). The History of Human Marriage (5th ed.). London, UK: Macmilllan.

Wilson, G. D., & Barrett, P. T. (1987). Parental characteristics and partner choice: some evidence for Oedipal imprinting. Journal of Biosocial Science, 19(02), 157–161.

Wiszewska, A., Pawlowski, B., & Boothroyd, L. G. (2007). Father–daughter relationship as a moderator of sexual imprinting: a facialmetric study. Evolution and Human Behavior, 28(4), 248–252.

Wolf, A. P., & Huang, C. (1980). Sexual attraction and childhood association: a chinese brief for Edward Westermarck. Stanford: Stanford University Press.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace