5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Co o nás prozrazuje hudba

Co o nás prozrazuje hudba

Autor: Pavel Mužík | Datum: 4.7.2007 | Vydání: 7-8/2007

Hudba, kterou posloucháte, je jako koktejl. Smíchejte své osobnostní rysy s trochou identity, zalijte životním stylem, protřepejte a podávejte hostům. Můžete být překvapeni, jak dobře dokáží z jednotlivých tónů odhadnout charakter barmana.

„Hudba je jazykem srdce; začíná tam, kde končí slova,“ prohlásil francouzský básník Alphonse de Lamartine. Mladý Mozart se jím uměl upřímně smát, zatímco křehký hlas Billie Holiday dokáže dojmout fascinujícím bolem. V běžném životě hudba funguje jako způsob komunikace, i když to tak běžně nevnímáme.

V psychologii vztah hudebního vkusu a osobnostních rysů zdůrazňoval již v polovině minulého století Raymond Cattell, podle něhož jsou hudební preference nevědomou reflexí osobnostních rysů. Na Cattelovy myšlenky v posledních deseti letech navázalo několik příspěvků. Například Peter Rentfrow a Samuel Gosling, dva američtí psychologové, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou psychologie osobnosti, uskutečnili rozsáhlý výzkum (Rentfrow a Gosling 2003), jehož pozornost se soustředila právě na vnitřní souvislosti mezi hudebním vkusem a osobnostními rysy.

Početnému vzorku studentů Texaské univerzity předkládali dotazník hudební preference a baterii psychologických testů, obsahující mimo jiné pětifaktorový osobnostní inventář Big Five, test hovornosti a interpersonální vnímavosti, Rosenbergovu škálu sebeúcty, Beckův inventář deprese a Wonderlicův IQ test. Nevycházeli přitom z žádné hypotézy, ale vsadili na možnosti série exploračních faktorových analýz, zda-li objeví smysluplné struktury. Nejprve pomocí uvedené metody odkryli strukturu hudebních žánrů a identifikovali čtyři základní faktory, které pojmenovali podle společných znaků jednotlivých komponent: 1) reflexivní a komplexní hudba, 2) intenzivní a buřičská hudba, 3) optimistická a konvenční hudba a 4) energická a rytmická hudba. Posléze korelovali příslušnost ke konkrétním okruhům hudebního vkusu s výsledky v osobnostních a výkonových testech a na základě statistických výsledků formulovali podrobné typologické profily posluchačů definované průsečíkem jejich hudebního vkusu a osobnostních a výkonových charakteristik. Výsledky studie jsou uvedeny v tabulce.

Na výsledcích je zajímavé, že jednotlivé dimenze hudebního vkusu spolu s přiřazenými osobnostními charakteristikami se v podstatě nekříží a vytvářejí jedinečné typy. Práce obou autorů šimrá paradigma hudebních sociologů, podle nichž je hudební preference převážně produktem působení sociálního vlivu. Poukazuje totiž na skutečnost, že hudební apetit „vychovávají“ i některé vrozené vlastnosti. Mimoto má potenciál oprášit v psychologické diagnostice termín hudba. Není vyloučeno, že bude-li tato klíčící teorie hudebně-osobnostních rysů dále rozpracovávána, může jako podpůrná pomůcka zajímavě přispět k diagnostice osobnosti. To je zatím ale hudbou budoucnosti.

Hudba jako maska

Hudba, kterou máme rádi, je něčím víc než jen naší niternou estetickou potřebou. Zdá se totiž, že mluvit o svém oblíbeném žánru, kapele nebo písničce má podobnou vypovídací hodnotu jako nasupený výraz nebo číro: dokáže o nás druhým lidem leccos napovědět.

Nám již známí badatelé Rentfrow a Gosling v následujícím výzkumu (2006) zjistili, že lidé jsou schopní poměrně spolehlivě a přesně odhadnout povahu člověka, pokud vědí, jakou hudbu má dotyčný rád, a že tato schopnost je do značné míry intuitivní záležitostí. Zdá se, říkají autoři, že tomuto čtení mezi řádky se učíme na základě tvoření vzorců vyvozených z každodenních zkušeností s kulturními trendy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 7-8/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace