5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Eva Jarošová, Růžena Komárková, Daniela Pauknerová a Karel Pavlica: Trénink sociálních a manažerských dovedností (Metodický průvodce)

Eva Jarošová, Růžena Komárková, Daniela Pauknerová a Karel Pavlica: Trénink sociálních a manažerských dovedností (Metodický průvodce)

Autor: Jana Špryngarová | Datum: 28.11.2005 | Vydání: 12/2005

Velkým přínosem druhého, přepracovaného vydání knihy je především to, že interaktivní techniky a ,hry' zde uváděné jsou ty, které se již osvědčily v praxi a v našich podmínkách a lze je využít ve výcvikových a rozvojových situacích.

Autoři, kteří o problematice na různých vysokých školách přednášeli a přednášejí, se sociálním a manažerským dovednostem věnují také v praxi. Oproti prvnímu vydání je kniha doplněna o další techniky, které se v dnešní době staly aktuálnějšími, např. vyjednávání a koučování.

Kniha vychází z toho, co je psychologům i osvíceným manažerům jistě známé, totiž že pro efektivní řízení a vedení lidí jsou velmi významné, ba dokonce rozhodující, především sociální aspekty managementu. A právě pro rozvoj těchto oblastí jsou určeny techniky v recenzované knize. Jak je předesláno v úvodu: "Cílem autorů této publikace je nabídnout trenérům sociálně psychologického výcviku, vysokoškolským pedagogům, personalistům a všem odborníkům, kteří se zabývají manažerským vzděláváním, inspirativní podněty k tvorbě programů výcviku sociálních a manažerských dovedností pro vedení lidí a pracovních skupin."

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První se věnuje učení, sebepoznávání a poznávání druhých, druhá je zaměřena na komunikační dovednosti, třetí na rozvíjení specificky manažerských dovedností -vedení lidí a čtvrtá část na vedení pracovních skupin a týmů. V úvodu každé z částí jsou stručně popsána teoretická východiska, která se k dané části vztahují. Nejde o suchý popis, avšak spíše o teorii, která je propojená s praxí a v praxi -především v uvedených technikách - velmi dobře využitelná. Teorie je doplněna vysvětleními, jež ocení zejména čtenáři, kteří nemají čistě psychologické vzdělání. Samotné techniky, kterých jsou v knize čtyři desítky, jsou zpracovány velmi přehledně - autoři postupují podle bodů popsaných v úvodu, a k jednotlivým technikám je tak uveden např. výukový cíl, časová náročnost techniky, pomůcky, které jsou pro její použití se skupinou zapotřebí, ale i doporučení, která zachycují zkušenosti autorů s danou technikou. Praktičnost a přehlednost knihy zvyšuje rejstřík, kde jsou všechny techniky vyjmenovány v pořadí, jak jsou uvedeny v knize, a navíc jsou u každé z nich zatrženy oblasti, které daná technika rozvíjí. Techniky jako takové jsou i ve vymezených mantinelech velmi různorodé a autoři se nevyhýbají ani technikám vztahujícím se k citlivějším tématům naší doby, jako jsou genderové otázky ("Typická žena, typický muž") nebo příslušnost k menšinovým skupinám ("Vnímání menšin ve společnosti"). Autoři se netají tím, že některé techniky jsou převzaté z jiných zdrojů, což hodnotu knihy nijak nesnižuje. Jejím velkým přínosem je hlavně to, že techniky v ní uvedené jsou upravené specificky pro účely manažerského výcviku.

Praha, Management Press 2005. 264 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace