5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Evoluční pohled na lidské chování a kulturu

Evoluční pohled na lidské chování a kulturu

Autor: Vladimír Blažek | Datum: 5.12.2007 | Vydání: 12/2007

Podstata povahy člověka byla a je z pochopitelných důvodů předmětem mnoha sporů.

V jednotlivých obdobích dominovaly zkoumání naší povahy různé přístupy, teorie i módní vlny. V 90. letech se formovala evoluční psychologie, která různé koncepce a hlediska zastřešila. Evoluční psychologie přitom vyšla například z Lorenzovy i Eibl-Eibesfeldtovy etologie, Wilsonovy sociobiologie, Hamiltonovy koncepce příbuzenského altruismu a Triversova recipročního altruismu. Zahrnula i behaviorální ekologii a pochopitelně Darwinův přírodní i pohlavní výběr. Jako výchozí oblast pro uvažování nad člověkem představuje evoluční psychologii psychologie kognitivní, vývojová a sociální.

Srovnáním způsobu života příslušníků různých kultur a na základě experimentů a matematických modelů nám evoluční psychologie přináší pochopení významu příbuzenských vztahů, ale i důležitosti spolupráce, reciprocity a společného sdílení nad jejich rámec. V knize Evoluční psychologie člověka je právě tomuto tématu věnována velká pozornost. Ukazuje se např., že utváření vojenského spojenectví (u Vikingů), loveckých posádek člunů (u Inuitů) či ochota k adopci a míra péče o nevlastní děti má základ v míře příbuzenství. Evolučně důležité bylo prodloužení života a současné ukončení reprodukce žen menopauzou, což umožnilo pomáhat dcerám při péči o potomstvo. Příbuzenská vzdálenost ve vztahu k obrannému systému se zřejmě promítá i do výběru partnera.

Evoluční psychologie umožňuje vysvětlení dalších biologických a sociálních determinant při výběru partnera a působení různých reprodukčních strategií. Ukázalo se například, že muži si vybírají ženy především na základě charakteristik obličeje, siluety postavy, absence projevů nemoci a podobných znaků; u žen se uplatňuje i společenské postavení potenciálního otce.

Dalšími tématy jsou vlivy biologického, ekologického a socio-kulturního pozadí včetně potravní strategie na formu manželství, rodinné vztahy, velikost rodiny či intenzitu péče o děti. Evolučně lze posuzovat i důvody vedoucí k optimalizaci velikosti a struktury sociálních skupin a podmínek některých sociálních projevů. Autoři knihy poukazují na důsledky demografického vývoje s tím, že vývoj našeho chování probíhal v podstatně menších sociálních celcích a v jiných ekologických podmínkách. Snaží se také o objasnění poznávacích procesů, role emocí a vzniku a vývoje lidské kultury a jazyka.

Publikace je koncipována jako učebnice, nicméně konceptualizuje myšlenkové paradigma nutnosti a vhodnosti vysvětlení psychologických, sociálních a kulturních dimenzí člověka z pohledu evoluce na základě toho, co o jejích mechanismech dokládá biologie. Prezentovaných vědeckých poznatků je zde obrovské množství, mnohdy rozporných: sami autoři často přiznávají nejednoznačnost a hypotetičnost jednotlivých vysvětlení i přes snahu vše formulovat věcně. Diskutovat bychom jistě mohli kupříkladu o předpokládané vrozenosti „odhalování podvodu“, o teorii memů ve vztahu k evoluci kultury a více méně adaptivní chápání kultury. V práci se výrazněji odrážejí koncepce, které autoři publikovali v odborných článcích, především Dunbarova teorie o příčinách vzniku a evoluce řeči, vycházející z četnosti sociálních kontaktů, realizovaných u primátů péčí o srst. Dunbarově hypotéze se též říká „hypotéza drbů“ – u člověka se drbání fyzické přesunulo do polohy verbální.

Své názory, prožívání, postoje a vztahy chápeme v kontextu společnosti, ve které žijeme, a kultury, kterou sdílíme; evoluční psychologie člověka nám umožňuje je interpretovat z obecnějšího nadhledu. Stejnojmenná kniha anglických autorů je k tomu důkladným a inspirativním průvodcem. České vydání nám tak zpřístupňuje významnou (u nás však nikoli všeobecně známou a přijímanou) oblast psychologie.

Louise Barret, Robin Dunbar, John Lycett: Evoluční psychologie člověka (Praha, Portál 2007)


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace