5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Extáze. Může léčit?

Extáze. Může léčit?

Autor: Rita Kočárová | Datum: 30.6.2015 | Vydání: 7-8/2015

Na jedné straně ilegální, obávaná droga, užívaná mladými na parties. Na straně druhé silná psychoaktivní substance, která je v současnosti předmětem výzkumu jako účinný terapeutický nástroj s mnohými přísliby pro úspěšnou léčbu například posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Řeč je o látce proslulé pod názvem extáze

Extáze. Může léčit?

I kdyby se extáze (3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine, zkráceně MDMA) neukázala jako využitelná při léčbě (čemuž však probíhající výzkumy nenapovídají), není pochyb, že jde o látku s natolik silnými účinky na lidskou psychiku, že by je žádná věda, která se jí zbývá, v zájmu poznání přinejmenším neměla opomíjet.

Možnost zvýšení účinnosti psychoterapie pomocí psychedelických substancí při různých psychických potížích naznačovaly již některé (ač poměrně ledabylé) výzkumy, které proběhly před tím, než byla MDMA umístěna do skupiny nejvíce nebezpečných látek a zakázána po celém světě. Oprášení těchto myšlenek, tentokrát ovšem za kontrolovaných podmínek ve znáhodněném experimentu, se začal věnovat Michael Mithoefer se svojí ženou Annou v roce 2006, pod záštitou a s finanční podporou Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). MAPS je nezisková vzdělávací organizace usilující o to, aby mohly být psychedelické látky zodpovědně a legálně používány ve prospěch vědy, terapie a osobního růstu, o jejich povolení na lékařský předpis a podporující výzkum a vzdělávání za účelem vědeckého přezkoumání rizik a předností těchto potenciálně prospěšných substancí.

Prvního Mithoeferova výzkumu MDMA-asistované psychoterapie se zúčastnilo 20 osob, které prošly alespoň jedním úplným kolem psychoterapie bez zlepšení PTSD symptomů. Po absolvování MDMA-asistované terapie byly u všech účastníků zaznamenány významně nižší hodnoty těchto symptomů. Na podzim roku 2012 vyšla v časopise Journal of Psychopharmacology zpráva zabývající se trvalým zlepšením posttraumatických symptomů a absencí škodlivých efektů po užití MDMA, sledující po dobu 6 let kromě jednoho všechny účastníky MDMA-asistované terapie. Výsledky jsou více než povzbudivé, všichni sledovaní vykazovali stejně nízké hodnoty PTSD symptomů, u žádného z nich nevznikla na látce závislost a nebyly zaznamenány žádné kognitivní či pamětové poklesy. Řada studií zabývající se toxicitou extáze u lidí užívajících látku pochybné čistoty, složení a ve větších dávkách nepotvrzují toxicitu MDMA, byť je to pravděpodobně v rozporu s vnímáním této látky většinovou společností a drogovou legislativou.

Zprávy o pozitivních výsledcích aplikování MDMA-asistované terapie na lidi postižené PTSD se především v zahraničí objevují v několika posledních letech. Micheal Mithoefer jako pionýr této terapie na základě klinického pozorování terapie v průběhu výzkumu nyní nastiňuje možné psychoterapeutické mechanismy MDMA-asistované terapie.)

Léčivá podpora sebepřijetí

Některé účinky MDMA jsou pro úspěšnou spolupráci s psychoterapií poměrně nasnadě. MDMA zvyšuje empatii a napomáhá uvolňování oxytocinu, „hormonu lásky“, který hraje roli v prosociálním chování a vyvolává pocity důvěry a bezpečí, zároveň způsobuje, že je jedinec náchylnější vnímat u druhých lidí spíše přijímající přístup než negativní či odmítající. Tím upevňuje terapeutickou alianci, tak významnou v terapii PTSD, a zvyšuje pravděpodobnost, že pacient bude schopný důvěřovat terapeutovi a zpracovat svoji traumatickou zkušenost. Napomáhá vytvoření bezpečného a podpůrného terapeutického settingu a nastavení mysli vedoucího k uzdravování.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 7-8/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace