5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Hartmut Karsten: Ženy - muži: Genderové role, jejich původ a vývoj

Hartmut Karsten: Ženy - muži: Genderové role, jejich původ a vývoj

Autor: Šárka Gjuričová | Datum: 1.12.2006 | Vydání: 12/2006

Kniha Hartmuta Karstena, psychologa a profesora mnichovské univerzity, představuje zdařilou příručku o odlišnosti genderové socializace žen a mužů a jejich zkušenosti v rodině a ve společnosti ve všech věkových obdobích.

Je shrnutím mnoha novějších empirických studií a autorovi se daří prezentovat problematiku čtenářsky zajímavě a bez nepatřičných zjednodušení. Dobře to lze demonstrovat hned u první z devíti kapitol, do nichž je knížka rozdělena. Autor ukazuje, jak se vývoj člověka děje v postupných krocích od genetického pohlaví přes tvorbu vnitřního a vnějšího pohlaví, k diferenciaci pohlavně specifických mozkových oblastí a lymfatického systému. Na všech biologických stupních dochází k různým odchylkám - a na těchto základech se tvoří po narození individuální genderová identita jedince; vývoj před i po narození není přímočarý. Na úrovni socializace je mužskost a ženskost tak mnohotvárná, že nelze uvažovat o mužství a ženství jako o úsečce se dvěma krajními body. Další kapitola seznamuje s některými psychologickými teoriemi vzniku a vývoje genderových rozdílů a pak se věnuje jednotlivým etapám vývoje dětí mužského a ženského pohlaví od prvních let života. Odlišnosti vlivů, jimž jsou vystaveny, jsou zajímavě doloženy empirickými studiemi. Poměrně velká pozornost je věnována vývoji genderových rolí u dětí, objevujeme například, jak šablonovitě jsou v knížkách pro děti zobrazováni chlapci a dívky a jak jsou posilovány stereotypy v mediích. Vedle puberty je jako samostatné období uváděno mládí, zajímavé jsou kupříkladu odlišné perspektivy mužské a ženské mládeže. Období mezi 20 a 30 roky vyčleňuje autor jako ranou dospělost, reflektuje odlišnosti v koordinaci pracovního a soukromého života a konstatuje, že to mají ženy těžší. Po 45. roce přichází střední dospělost a stále mnohotvárné a genderově odlišné období pozdní dospělosti umisťuje autor nad 65. rok věku.

Téma genderové socializace a odlišnosti mužských a ženských trajektorií je u nás zpracováváno spíše v sociologii, v oblasti psychologie kvalitní aktuální publikace chybí; práce, která zachycuje řadu reálií z kulturně poměrně blízkého Německa, je užitečná, a to nejen jako pouhý zdroj informací. Může být objevná pro studenty i širší oblasti zájemců, protože stvrzuje - v našem kontextu dokonce vytváří - relevanci genderového diskurzu i v odborném textu, jehož autor se neřadí mezi feministy. Gender představuje poměrně nový odborný konstrukt, který se v češtině už v mnoha souvislostech uchytil, ale zatím nezdomácněl. V tomto vydání knihy se však výraz gender objevuje pouze jednou, a to v podtitulu názvu knihy; jazyková úprava v tomto textu je tedy licencí recenzentky. V jinak kvalitním překladu se opakují výrazy „pohlavní role“, „pohlavní rozdíly“, „pohlavní identita“, které jsou zastaralé, nevýstižné, a dokonce matoucí. Škoda.

Praha, Portál 2006. 183 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace