5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Hudba jako lék i jako riziko

Hudba jako lék i jako riziko

Autor: Karel Nešpor | Datum: 4.6.2008 | Vydání: 6/2008

Využívání hudby v medicíně má dlouhou tradici sahající do starověku. V odborné literatuře lze nalézt odkazy na úspěšné využívání hudby v řadě oblastí. Hudba může ale také léčbu komplikovat. Muzikoterapie (tj. využívání hudby k terapeutickým cílům) se někdy dělí na pasivní (poslech hudby, na který často navazuje další psychoterapeutická práce) a aktivní (hra na jednoduché nástroje, zpěv atd.). Tyto dva typy muzikoterapie se často překrývají. V praxi se používá např. relaxace navozovaná za pomoci hudby, hudební nebo pohybová improvizace, psaní písní, zamýšlení se nad jejich texty, sdílení pocitů ze společného poslechu hudby atd. (Silverman, 2007).

Kde všude byla hudba úspěšně použita

Le Roux a spol. (2006) uvádějí, že Bachova hudba příznivě ovlivňovala emoce a také imunitní funkce pacientů léčených pro infekční zánět plic. Podle jiných autorů poslech příjemné hudby zvýšil aktivitu svalů žaludku, což usnadňuje jeho vyprazdňování (Lin a spol., 2007). Vhodná hudba patrně také snižuje tepovou frekvenci a variabilitu srdečního rytmu (Escher a Evéquoz, 1999) a může být užitečná i u hypertoniků (Teng a spol., 2007).

Hudba působí pozitivně dokonce i na dementní pacienty (Takahashi a Matsushita, 2006), pacienty s Alzheimerovou nemocí (Ziv a spol., 2007) a schizofreniky (Ulrich a spol., 2007). Hudbu použili k mírnění úzkosti před bolestivým výkonem u dětí i dospělých (Liu a spol., 2007, Rudin, 2007) a k mírnění artritických bolestí u lidí vyššího věku (McCaffrey a Freeman, 2003). Hudba rovněž mírnila projevy stresu u chirurgických pacientů (Leardi a spol., 2007). V odborné literatuře lze nalézt odkazy na úspěšné využívání hudby u problémových dětí (Rickson a Watkins, 2003). Klasickou hudbu v pozadí lze použít ke zvýšení emoční otevřenosti (Jensen 2001).

Hudba při léčbě návykových nemocí

K průkopníkům v tomto směru u nás patřili Dr. Jitka Vodňanská a docent MUDr. Jaroslav Skála. Jeho píseň „Dobře žiju“ jsme v amatérských podmínkách natočili a je spolu s dalšími nahrávkami volně dostupná na Internetu na adresách www.drnespor.eu nebo www.youtube.com/drnespor.

Cevasco a spol. (2005) konstatují, že různé formy muzikoterapie mírnily depresi, stres, úzkost i hněv u žen léčených pro závislost. Hudbu při léčení závislostí na drogách používají i v Iránu (Abdollahnejad, 2006). Tento autor doporučuje využívání hudby v psychoterapii zejména u pacientů, kteří by jinak jen těžko projevili své emoce.

Hudba jako riziko

Naposledy citovaný autor ovšem poukazuje na rizika. Poslech hudby, kterou měl závislý spojenou se zneužíváním drog, často vyvolával bažení (craving) po droze nebo agresivitu. To potvrzuje i práce ze severní Ameriky (Chen a spol., 2006), podle ní byl poslech rapu spojen s vyšší spotřebou alkoholu a drog i s vyšší agresivitou. Poslech hudby techno a reggae pak souvisel s vyšší spotřebou alkoholu a drog. Může se jednat o příčinnou souvislost, uvážíme-li, že podobné hudební nahrávky často spojují alkohol a ilegální drogy s humorem, a snižují tak v očích diváků nebezpečnost návykových látek (Gruber a spol., 2005).

Kombinování muzikoterapie s jinými formami léčby

Kombinování muzikoterapie s jinými postupy je možné a často se tak zvyšuje efektivita léčby. Muzikoterapii je možné spojovat s různým formami psychoterapie včetně behaviorální nebo dynamické. Vhodná je také kombinace relaxace a hudby (Robb 2000) nebo hudby a cvičení. V tomto směru jsme zaznamenali pozitivní odezvu ze strany pacientů i u nás. Je zajímavé, že při relaxaci oceňují pacienti i takovou hudbu, kterou dříve neposlouchali. Tak po skončení relaxace s Donizettiho skladbou pro harfu a housle řekl důchodce závislý na alkoholu, který vykonával celý život dělnické profese: „S tou hudbou je to nějaký lepší.“ Donizettiho by jistě potěšilo, že takto získal dalšího obdivovatele.

Dvě jednoduché techniky

První postup jsme převzali od doc. Schwabeho, jehož seminář autor před lety navštívil. Při něm necháváme pozornost volně putovat mezi hudbou, tělesnými pocity a duševními pocity. Důležité není to, kde se mysl nachází, ale to, abychom si to uvědomovali a případně si také uvědomovali souvislosti mezi hudbou, myšlenkami a tělesnými pocity.

Druhou technikou je zásada stejné hladiny. To znamená volit takovou hudbu, která nejlépe souzní s okamžitou náladou. Např. smutnému člověku obvykle pomůže smutná hudba, od níž se pak může přeladit k veselejší. Naopak rozjařený člověk si spíše pustí veselou hudbu, a teprve pak zvolí něco klidnějšího.

Literatura

Abdollahnejad MR. The use of music therapy with substance abusers. Music Therapy Today 2006; 7:318-322.
Cevasco AM, Kennedy R, Generally NR. Comparison of movement-to-music, rhythm activities, and competitive games on depression, stress, anxiety, and anger of females in substance abuse rehabilitation. J Music Ther. 2005;42(1):64-80.
Chen MJ, Miller BA, Grube JW, Waiters ED. Music, substance use, and aggression. J Stud Alcohol. 2006;67(3):373-81.
Escher J, Evéquoz D. Music and heart rate variability. Study of the effect of music on heart rate variability in healthy adolescents. Schweiz Rundsch Med Prax. 1999;88(21):951-2.
Gruber EL, Thau HM, Hill DL, Fisher DA, Grube JW. Alcohol, tobacco and illicit substances in music videos: a content analysis of prevalence and genre. J Adolesc Health. 2005;37(1):81-3
Jensen KL. The Effects of Selected Classical Music on Self-Disclosure Journal of Music Therapy. 2001;38:2-27
Le Roux FH, Bouic PJ, Bester MM. The effect of Bach's magnificat on emotions, immune, and endocrine parameters during physiotherapy treatment of patients with infectious lung conditions. J Music Ther. 2007;44(2):156-68.
Leardi S, Pietroletti R, Angeloni G, Necozione S, Ranalletta G, Del Gusto B. Randomized clinical trial examining the effect of music therapy in stress response to day surgery. Br J Surg. 2007;94(8):943-7.
Lin HH, Chang WK, Chu HC, Huang TY, Chao YC, Hsieh TY. Effects of music on gastric myoelectrical activity in healthy humans. Int J Clin Pract. 2007;61(7):1126-30
Liu RW, Mehta P, Fortuna S, Armstrong DG, Cooperman DR, Thompson GH, Gilmore A. A randomized prospective study of music therapy for reducing anxiety during cast room procedures. J Pediatr Orthop. 2007;27(7):831-3.
McCaffrey R, Freeman E. Effect of music on chronic osteoarthritis pain in older people. J Adv Nurs. 2003;44(5):517-24.
Rickson DJ, Watkins WG. Music Therapy to Promote Prosocial Behaviors in Aggressive Adolescent Boys—A Pilot Study. Journal of Music Therapy 2003; 40:283–301.
Robb SL. Music Assisted Progressive Muscle Relaxation, Progressive Muscle Relaxation, Music Listening, and Silence: A Comparison of Relaxation Techniques. Journal of Music Therapy. 2000;37:2-21.
Rudin D. Frequently overlooked and rarely listened to: Music therapy in gastrointestinal endoscopic procedures World J Gastroenterol 2007 September 7;13(33): 4533.
Silverman MJ. Evaluating current trends in psychiatric music therapy: a descriptive analysis. J Music Ther. 2007;44(4):388-414.
Takahashi T, Matsushita H. Long-term effects of music therapy on elderly with moderate/severe dementia. J Music Ther. 2006;43(4):317-33.
Teng XF, Wong MM, Zhang YT. The effect of music on hypertensive patients. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2007;1:4649-51.
Ulrich G, Houtmans T, Gold C The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: a randomized study. Acta Psychiatr Scand. 2007;116(5):362-70.
Ziv N, Granot A, Hai S, Dassa A, Haimov I. The effect of background stimulative music on behavior in Alzheimer's patients. J Music Ther. 2007;44(4):329-43.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
Psychiatrická léčebna Bohnice
Odd. léčby závislostí – muži
181 02 Praha 8


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace