5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jak přilákat štěstí

Jak přilákat štěstí

Autor: Daniela Kramulová | Datum: 4.6.2008 | Vydání: 6/2008

Ten má ale štěstí! Také vám podobné myšlenky občas táhnou hlavou? Jako bychom říkali, že štěstí k nám přichází odkudsi zvenčí. Výzkumy ale prokazují, že souvisí s aktivitami určitých částí našeho mozku a za to, zda se cítíme či necítíme šastní, si do značné míry můžeme sami.

Představa, že štěstí je dáno do našeho života především z vnějšku a někteří lidé mají prostě větší kliku, vede k pasivnímu, nicméně v mnohém pohodlnému postoji. Člověk, který ho zastává, však obvykle nezažívá příliš často pocity radosti a uspokojení v souvislosti s vlastní aktivitou. Nejspíš mu nehrozí, že by byl na sebe pyšný, dokonce ani ve chvíli, kdy se mu něco opravdu podaří. Neníli s okolnostmi spokojen, cítí se v pozici oběti, smutně si stýská na nespravedlnost či osud a psychické pohody dosahuje jaksi zprostředkovaně, oklikou – přes účast, soucit a pomoc, kterou mu poskytují jiní, ti „šťastnější“, a kterou od nich také „při své smůle“ očekává. Pro aktivněji nastavené jedince má takové pojetí štěstí příchuť rezignace či apatie.Jen menší část lidí s  pasivním přístupem je schopna se vnitřně vyrovnat s tím, jak příznivé i nepříznivé situace do jejich života přicházejí, a cítit se šťastní.

Konec pasivity

Protipól v přístupu ke štěstí představují pozitivní duchovní a psychologické směry, které téměř absolutizují aktivní úlohu jedince – každý svého štěstí strůjcem. Pozitivní směry měly zřejmě pomoci nejistým získat sebedůvěru a těm, kteří se cítí vláčeni událostmi, dodat odvahu k tomu, aby začali vědomě rozhodovat o svém vlastním životě. Jenže skalní zastánci dospěli až k opačnému extrému a způsobili mnohým z těch smutných a nejistých v hlavě zmatek.  Pozitivní přístup jim přece měl pomoci k prožívání štěstí, pokud se ovšem nepodaří smutek, zklamání či pocity méněcennosti zpracovat a překonat, ale jen popřít a odsunout za masku úsměvu, je to jen hra na štěstí. A důvod k sebeobviňování a pochybnostem navíc: proč to u mě nefunguje, když se poctivě snažím a dělám, co se má? Zdůrazňování neza-datelného práva jít za svým cílem a dosáhnout tak štěstí se ovšem dá snadno využít či zneužít i jako obhajoba vyhraněného individualismu, sobectví, nedostatku odpovědnosti, sociálního cítění…

Výzkumy na poli psychologie a neurověd  prokázaly souvislost osobnostního nastavení a činností jednotlivých oblastí mozku přispívajících k prožívání štěstí. I když víme, že pocity štěstí a dalších pozitivních emocí sídlí v levé prefrontální části mozkové kůry, i když dokážeme v případech chronické únavy, depresí a dalších duševních onemocnění mozku lékovou formou dodávat chybějící chemické látky nezbytné k prožívání pozitivních emočních stavů, „výroba“ šťastných lidí v dohledné době nehrozí. K prožívání štěstí se dál musíme individuálně dopracovávat a s přibývajícími zkušenostmi či přestálými životními zkouškami své představy o něm přehodnocovat. Štěstí však nadále zůstává v zorném poli mnoha výzkumů, které se pokoušejí tento mnohoznačný pojem pevněji uchopit. Profesor Jaro Křivohlavý pro nás zpracoval přehled těch nejzajímavějších, které byly v zahraničí publikovány. Zjišťovaly, jaké vlastnosti a chování jsou pro člověka, který se cítí šťastný, příznačné.

Moudře šťastní

Před třemi lety v sérii pokusů zkoumali Ute Kunzmannová a Paul Baltes vztah štěstí a moudrosti. Výsledky ukázaly, že lidé, kteří jsou považováni za moudré, vykazují nižší hodnoty v emocích, které shrnujeme pod pojem veselí, ale i štěstí, pokud ho chápeme jako určitý druh sebestředné emoce. Nižší hodnoty se týkaly i emocí spojených se zážitkem blaha a úspěchu, zřetelný byl rovněž také relativně menší zájem o hodnoty osobního pohodlí, fyzické rozkoše, zábavy. U těchto lidí bylo pozoruhodné i zjištění nižších hodnot emocí typu domýšlivost, hrdost a pýcha. 

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 6/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace