5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jak vrátit poznávací schopnosti schizofrenikům

Jak vrátit poznávací schopnosti schizofrenikům

Autor: Michal Nondek, Miroslava Benešová | Datum: 7.11.2007 | Vydání: 11/2007

Při slově schizofrenie si většinou představíme zvláštně se chovající lidské bytosti či utrpení způsobené halucinacemi. Ušetřeny však nebývají ani kognitivní funkce: učení, paměť či třeba rozhodování. Chceme vás seznámit s účinnou pomocí.

Na schizofrenii jsou nejnápadnější takzvané pozitivní příznaky. Halucinacím, bludům a dalším projevům se v tomto případě říká pozitivní nikoli proto, že by byly příjemné, ale proto, že jsou jaksi navíc. Naopak negativní příznaky, které obraz života osob takto nemocných však často dotvářejí, jsou nazývány negativní ve smyslu scházející. Jde kupříkladu o emoční zchudnutí, ztrátu zájmu či sociální stažení. V posledních letech se pozornost lékařů i psychologů přenesla také k poruchám kognitivních funkcí, jejichž rozsah zásadně ovlivňuje výsledky léčby a fungování v běžném životě. Kognitivní deficit sice není na první pohled tak nápadný jako leckteré pozitivní příznaky, na lehkou váhu jej však brát nemůžeme. Vždyť podle některých studií způsobuje 60 až 80 % potíží v běžném životě klientů v remisi schizofrenie - tedy po odeznění akutní fáze nemoci (Green a kol., 2004).

Vše splývá v barevnou šmouhu

Prostřednictvím kognitivních neboli poznávacích funkcí zkoumáme svět a řídíme své chování. Bývají definovány jako procesy přijímání, zpracování a ukládání informací. Pod touto suchou definicí se skrývá ohromné množství složitých procesů, které se neustále odehrávají v mozku každého z nás - počínaje vnímáním a pozorností, přes ukládání a vybavování informací z paměti, jejich zpracování pomocí myšlení a představivosti, až po rozhodování a plánování.

U tak závažné a komplexní poruchy, jakou je schizofrenie, nebývají kognitivní funkce ušetřeny. Na rozdíl od pozitivních příznaků, které je možné efektivně ovlivňovat léky, je kognitivní deficit farmakologicky ovlivnitelný jen mírně. Zůstává přítomen i po odeznění akutní fáze a komplikuje návrat klienta do běžného života.

Teprve v osobním kontaktu s klientem si uvědomíme, v jakém rozsahu zhoršení kognice člověka v životě znevýhodňuje. Klienti přicházejí s širokou paletou stížností. Někteří si stýskají na nesnáze s učením, čtením nebo plánováním v práci, jiní i na neschopnost si doma uklidit: neustále třeba přeskupují hromady věcí z jedné místnosti do druhé. Další nezvládají tempo dnešního života, vše jim splývá v barevnou šmouhu. Výjimkou nejsou ani potíže v sociálních vztazích - nepamatují si jména a základní informace o lidech, se kterými se setkávají. Tyto obtíže pak vedou k osamění, snižují sebeúctu a kvalitu života klientů. Mnoho z nich ztratí zaměstnání a má finanční potíže. Také blízcí a rodina někdy, byť dobře míněným, tlakem a pomocí prohlubují klientovy pocity neschopnosti a neužitečnosti. A ty již otevírají nebezpečné skuliny vedoucí k opětovnému propuknutí onemocnění a další hospitalizaci.

Promyšlený scénář a zpětná vazba

Jak odstranit nebo zmírnit kognitivní deficit je otázka, kterou si klade mnoho lékařů i psychologů pracujících s lidmi trpícími schizofrenií. Jednu z nadějných možností, o které se v posledních letech stále častěji hovoří, představuje trénink kognitivních funkcí (TKF). Jde o postupné a plánované ovlivňování kognitivních funkcí psychologickými metodami. Právě přímým ovlivňováním kognitivních funkcí se TKF odlišuje od dalších metod, jejichž cílem je aktivizace klientů (například psychogymnastika). TKF ovlivňuje jednotlivé poznávací funkce strukturovaně, zvažuje postupný nárůst obtížnosti úkolů, zdůrazňuje schopnost náhledu na vlastní poznávací procesy. (Twamley a kol., 2003)

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace