5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jak vyléčit noční můry?

Jak vyléčit noční můry?

Autor: Dana Kamarádová, Ján Praško, Daniela Jelenová, Aleš Grambal, Klára Látalová | Datum: 2.5.2014 | Vydání: 5/2014

Noční můry vyvolávají ve snu vzpomínky na traumatickou, nedořešenou nebo nedostatečně zpracovanou událost, mohou se však týkat i ohrožení v budoucnosti.

Jak vyléčit noční můry?

Noční můry jsou doprovázeny silnou úzkostí nebo strachem a děsivá témata (ohrožení bezpečí, života vlastního, často také někoho z blízkých nebo sebeúcty) se zpravidla opakují. Typická epizoda je provázená vegetativními příznaky (bušení srdce, pocení, bledost aj.), brnění, škroukání v břiše, průjem či nucení na močení však mohou někdy chybět. Při probuzení z děsivého snu je jedinec rychle orientovaný a bdělý. Může plně komunikovat s okolím a je schopen převyprávět svůj sen bezprostředně po probuzení i ráno. Během následujícího dne se nemusejí objevit pocity nevyspání ani únavy.

Pomóc, mamí!

Noční můry se mohou objevovat už v dětství. Častěji u dětí trpících separační úzkostnou poruchou nebo po ohrožujícím zážitku, který nebyl dostatečně zpracován. Pokud dítě cítí dost bezpečí, objevují se noční můry jen vzácně v souvislosti s událostmi, které jim nahánějí strach. Častější mohou být po návratu z nemocnice, z dětského tábora. Patrně nejlepším řešením je bezpečné matčino objetí a celkové zklidnění dítěte.

Výzkumy potvrdily, že lidé s úzkostnou vazbou v dětství mají vyšší frekvenci REM snů s agresivními a sebeponižujícími tématy než lidé s bezpečnou vazbou. Přestože vztah nočních můr a vazem k blízkým osobám v dětství zkoumán dosud nebyl, nabízí se hypotéza, že úzkostná vazba v dětství může k nočním můrám vytvářet dispozici, podobně jako lidé s úzkostnou vazbou v dětství jsou více náchylní k rozvoji PTSD, pokud zažijí traumatickou událost.

Bojím se jít spát

V dospělosti se noční můry mohou objevovat samostatně, nicméně obvykle jsou spojené s dalšími psychickými problémy, typicky posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Objevují se také u jedinců s depresemi, bipolární poruchou, generalizovanou úzkostí a u některých poruch osobnosti.

Při srovnání nočních můr u osob trpících PTSD a osob bez PTSD zjišťujeme, že u první skupiny jsou noční můry častější, objevují se v rámci spánkového cyklu dříve, častěji se drží tématu a opakují reálnou událost. Ovlivňují nejen spánek, ale i chování, které s ním souvisí: akcelerují strach z dalšího usnutí nebo z usínání samotného, dotyčný se bojí ulehnout do postele a raději se snaží věnovat jiné činnosti, i když je velice unaven, někdy zahání spánek nočním přejídáním… Některé výzkumy považují výskyt nočních můr u PTSD za klíčový příznak, který predikuje chronické narušení spánku (Kobayashi et al. 2008). Nedostatek spánku se postupně kumuluje, následně se rozvíjí chronický stres.

Spánek je regulován těmi oblastmi mozku, ve kterých byly také nalezeny změny u PTSD. To naznačuje, že stresová odpověď, nabuzení organismu, udržování a zánik strachu, emoční paměť a spánek mohou být významně biologicky propojeny. Nejčastěji popisovaným nálezem je zvýšená aktivita amygdaly ve spojení se sníženou aktivací mediálního prefrontálního kortexu (mPFC) a dysfunkcí hippokampu. Zdá se, že tyto změny souvisejí s udržováním strachové reakce.

Sny se u člověka vyskytují jak v REM, tak v non-REM fázi spánku. Ty, které se zdají v REM fázi, bývají obvykle více naplněny emocemi než ty, které se zdají v nonREM fázi. Zdá se, že to, ve které spánkové fázi se noční můry zdají, neurčuje velikost emočního stresu, ale spíše úroveň obrazové představivosti.

Noční můry mohou být vyvolané také celou řadou léků, nejen psychofarmak. Rovněž náhlé vysazení léků, které potlačují REM spánek, může vést ke zvýšenému snění a objevení se nočních můr.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 5/2014nebo v On-line archivu.


LITERATURA

 • Avidan AY, Zee PC (2006): Handbook of Sleep Medicine (1st ed.). Lippincott Williams & Wilkins, (chapter 5)
 • Bishay N. Therapeutic manipulation of nightmares and the management of neuroses. Br J Psychiatry.1985;147:67-70.
 • Boehnlein JK, Kinzie JD: Pharmacologic reduction of CNS noradrenergic activity in PTSD: the case for clonidine and prazosin. J Psychiatr Pract 2007; 13:72–78.
 • Bremner JD, Elzinga B, Schmahl C, Vermetten E: Structural and functional plasticity of the human brain in posttraumatic stress disorder. Prog Brain Res 2008; 167:171–186.
 • Bremner JD, Vermetten E, Schmahl C, Vaccarino V, Vythilingam M, Afzal N, Grillon C, Charney DS: Positron emission tomographic imaging of neural correlates of a fear acquisition and extinction paradigm in women with childhood sexual-abuse-related post-traumatic stress disorder. Psychol Med 2005; 35:791–806.
 • Breslau N, Roth T, Burduvali E, Kapke A, Schultz L, Roehrs T: Sleep in lifetime posttraumatic stress disorder: a community-based polysomnographic study. Arch Gen Psychiatry 2004; 61:508–516.
 • Burgess M, Gill M, Marks I. Postal Self-exposure Treatment of reccurent nightmaresa. Randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry 1998;172: 257-262
 • Debiec J, LeDoux JE: Noradrenergic signaling in the amygdala contributes to the reconsolidation of fear memory: treatment implications for PTSD. Ann NY Acad Sci 2006; 1071:521–524.
 • Egeland B, Jacobvitz D & Sroufe A. Breaking the cycle of abuse. Child Development 1988;59: 1080–1088.
 • Etkin A, Wager TD: Functional neuroimaging of anxiety: a meta-analysis of emotional processing in PTSD, social anxiety disorder, and specific phobia. Am J Psychiatry 2007; 164:1476–1488.
 • Foa EB, Davidson J, Frances A: The expert consensus guideline series: treatment of post-traumatic stress disorder: the expert consensus panels for PTSD. J Clin Psychiatry 1999;60(Suppl 16):13–76.
 • Foa EB: Psychosocial therapy for posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry 2006; 67(Suppl 2):40–45.
 • Foa,EB, Hearst-Ikeda D & Perry KJ. Evaluation of a brief behavioral program for the prevention of chronic PTSD in recent assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1995; 63: 948–955.
 • Germain A, Buysse DJ, Nofzinger E: Sleep-specific mechanisms underlying posttraumatic stress disorder: integrative review and neurobiological hypotheses. Sleep Med Rev 2008;12:185–195
 • Germain A, Buysse DJ, Nofzinger E: Sleep-specific mechanisms underlying posttraumatic stress disorder: integrative review and neurobiological hypotheses. Sleep Med Rev 2008; 12:185–195.
 • Germain A, Buysse DJ, Shear MK, Fayyad R, Austin C: Clinical correlates of poor sleep quality in posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress 2004; 17:477–484.
 • Gilboa A, Shalev AY, Laor L, Lester H, Louzoun Y, Chisin R, Bonne O: Functional connectivity of the prefrontal cortex and the amygdala in posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry 2004; 55:263–272.
 • Gottesmann C: Noradrenaline involvement in basic and higher integrated REM sleep processes. Prog Neurobiol 2008; 85:237–272.
 • Hamner MB, Brodrick PS, Labbate LA: Gabapentin in PTSD: a retrospec-tive, clinical series of adjunctive therapy. Ann Clin Psychiatry 2001; 13:141–146.
 • Harvey AG, Jones C, Schmidt A: Sleep and posttraumatic stress disorder: a review. Clin Psychol Rev 2003; 23:377–407.
 • Hofer MA. Relationships as regulators: A psychobiologic perspective on bereavement. Psychosomatic Medicine 1984; 46: 183–197.
 • Holmes J. Attachment, Intimacy, Autonomy: Using attachment theory in adult psychotherapy. Northvale, NJ: Aronson 1996.
 • Inman DJ, Silver SM, Doghramji K: Sleep disturbance in post-traumatic stress disorder: a comparison with non-PTSD insomnia. J. Trauma Stress 1990; 3:429–437.
 • Jakovljevic M, Sagud M, Mihaljevic-Peles A. Olanzapine in the treatment-resistant, combat-related PTSD – a series of case reports. Acta Psychiatrica Scandinavica 2003;107(5):394–396.
 • Kobak R & Cole H. Attachment and meta-monitoring: Implications for adolescent autonomy and psychopathology. In: D Cicchetti & S Toth (Eds.), Disorders and Dysfunctions of the Self (pp. 267–297). Rochester, NY: University of Rochester Press.1991
 • Kobayashi I, Boarts JM, Delahanty DL: Polysomnographically measured sleep abnormalities in PTSD: a meta-analytic review. Psychophysiology 2007; 44:660– 669.
 • Kobayashi I, Sledjeski EM, Spoonster E, Fallon WF Jr, Delahanty DL: Effects of early nightmares on the development of sleep disturbances in motor vehicle accident victims. J Trauma Stress 2008; 21:548–555.
 • Koren D, Arnon I, Lavie P, Klein E: Sleep complaints as early predictors of posttraumatic stress disorder: a 1-year prospective study of injured survivors of motor vehicle accidents. Am J Psychiatry 2002; 159:855–857.
 • Krakow B, Haynes PL, Warner TD, Santana E, Melendrez D, Johnston L, Hollifield M, Sisley BN, Koss M, Shafer L: Nightmares, insomnia, andsleep-disordered breathing in fire evacuees seeking treatment for posttraumatic sleep disturbance. J Trauma Stress 2004; 17:257–268.
 • Krakow B, Hollifield M, Johnston L, Koss M, Schrader R, Warner TD, Tandberg D, Lauriello J, McBride L, Cutchen L, Cheng D, Emmons S, Germain A, Melendrez D, Sandoval D, Prince H: Imagery rehearsal therapy for chronic nightmares in sexual assault survivors with posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. JAMA 2001b; 286:537–545.
 • Krakow B, Johnston L, Melendrez D, Hollifield M, Warner TD, Chavez-Kennedy D, Herlan MJ: An open-label trial of evidence-based cognitive behavior therapy for nightmares and insomnia in crime victims with PTSD. Am J Psychiatry 2001a; 158:2043–2047.
 • Krakow B, Kellnerb R, Pathakc D, Lambertc L. Imagery rehearsal treatment for chronic nightmares. Behaviour Research and Therapy 1995;33(7):837–843.
 • Lambert MT. Aripiprazole in the management of post-traumatic stress disorder symptoms in returning Global War on Terrorism veterans. International Clinical Psychopharmacology 2006; 21(3):185-187.
 • Lamarche LJ, De Koninck J: Sleep disturbance in adults with posttraumatic stress disorder: a review. J Clin Psychiatry 2007; 68:1257–1270.
 • Lydiard RB & Mark H. Hamner, M.D. Clinical importance of sleep disturbance as a treatment target in PTSD. Focus - the journal of lifelong learning in psychiatry 2009; 7 (2): 176-183.
 • Lydiard RB: The role of GABA in anxiety disorders. J Clin Psychiatry 2003; 64(Suppl 3):21–27.
 • Maher MJ, Rego SA, Asnis GA: Sleep disturbances in patients with post-traumatic stress disorder: epidemiology, impact and approaches to management. CNS Drugs 2006; 20:567–591.
 • Marks I. Rehearsal relief of a nightmare. Br J Psychiatry.1978;133:461-465.
 • McEwen BS: Sleep deprivation as a neurobiologic and physiologic stressor: allostasis and allostatic load. Metabolism 2006; 55 (10 Suppl 2):S20–S23.
 • McFarlane AC & van der Kolk BA. Trauma and its challenge to society. In: BA Pagels E. Adam, Eve and the Serpent. New York: Random House 1988.
 • McNamara P, Pace-Schott EF, Johnson P, Harris E, Auerbach S: Sleep architecture and sleep-related mentation in securely and insecurely attached people. Attach Hum Dev. 2011 Mar;13(2):141-154.
 • Mellman TA, Bustamante V, Fins AI, Pigeon WR, Nolan B: REM sleep and the early development of posttraumatic stress disorder. Am J Psychiatry 2002; 159:1696–1701.
 • Mellman TA, Knorr BR, Pigeon WR, Leiter JC, Akay M: Heart rate variability during sleep and the early development of posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry 2004; 55:953–956.
 • Mellman TA, Kulick-Bell R, Ashlock LE, Nolan B: Sleep events among veterans with combat-related posttraumatic stress disorder. Am J Psychiatry 1995; 152:110–115.
 • Mellman TA, Kumar A, Kulick-Bell R, Kumar M, Nolan B: Nocturnal/daytime urine noradrenergic measures and sleep in combat-related PTSD. Biol Psychiatry 1995; 38:174–179.
 • Miller WR, DiPilato M: Treatment of nightmares via relaxation and desensitization: A controlled evaluation. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1983; 51(6): 870-877.
 • Moreya RA, Petty CM, Cooper DA, LaBara KS, McCarthy G: Neural systems for executive and emotional processing are modulated by symptoms of posttraumatic stress disorder in Iraq War veterans. Psychiatry Res Neuroimaging 2008; 162:59–72.
 • Nappi CM, Drummond SPA, Hall JMH. Treating nightmares and insomnia in posttraumatic stress disorder: A review of current evidence. Neuropharmacology 2012;62:576-585.
 • Neidhardt EJ, Krakow BJ, Kellner R, Pathak D. The beneficial effects of one treatment session and recording of nightmares on chronic nightmare sufferers. Sleep.1992;15:470-473.
 • Nofzinger E: Human regional cerebral glucose metabolism during nonrapid eye movement sleep in relation to waking. Brain 2002; 125:1105–1115.
 • Ocasio-Tascon ME, Alicea-Colon E, Torres-Palacios A, Rodriguez-Cintron W: The veteran population: one at high risk for sleep-disordered breathing. Sleep Breath 2006; 10:70–75.
 • Orr SP, Metzger LJ, Lasko NB, Macklin ML, Peri T, Pitman RK: De novo conditioning in trauma-exposed individuals with and without posttraumatic stress disorder. J Abnorm Psychol 2000; 109:290–298.
 • Pagel JF, Helfter P. Drug induced nightmares – an etiology base review. Hum Psychopharmacol Clin Exp 2003;18:59-67.
 • Pennebaker JW. Traumatic experience and psychosomatic disease: Exploring the psychology of behavioral inhibition, obsession and confiding. Canadian Psychology 1985; 26: 82–95.
 • Pitman RK, Sanders KM, Zusman RM, Healy AR, Cheema F, Lasko NB, Cahill L, Orr SP: Pilot study of secondary prevention of posttraumatic stress disorder with propranolol. Biol Psychiatry 2002; 51:189–192.
 • Raskind MA, Peskind ER, Hoff DJ, Hart KL, Holmes HA, Warren D, Shofer J, O’Connell J, Taylor F, Gross C, Rohde K, McFall ME: A parallel group placebo controlled study of prazosin for trauma nightmares and sleep disturbance in combat veterans with post-traumatic stress disorder. Biol Psychiatry 2007; 61:928–934
 • Raskind MA, Peskind ER, Kanter ED, Petrie EC, Radant A, Thompson CE, Dobie DJ, Hoff D, Rein RJ, Straits-Troster K, Thomas RG, McFall MM: Reduction of nightmares and other PTSD symptoms in combat veterans by prazosin: a placebo-controlled study. Am J Psychiatry 2003; 160:371–373.
 • Ross RJ, Ball WA, Dinges DF, Kribbs NB, Morrison AR, Silver SM, Mulvaney FD: Motor dysfunction during sleep in posttraumatic stress disorder. Sleep 1994; 17:723–732.
 • Ross RJ, Ball WA, Sullivan KA, Caroff SN: Sleep disturbance as the hallmark of posttraumatic stress disorder. Am J Psychiatry 1989; 146:697–707.
 • Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, (2009): Comprehensive textbook of psychiatry (9th ed.), Lippincott Williams & Wilkins (charter 20)
 • Schredl M, Paul F, Reinhard I, Ebner-Priemer UW, Schmahl Ch, Bohus M. Sleep and dreaming in patients with borderline personality disorde: A polysomnographic study. Psychiatry Research 2012; Epub ahead of print
 • Spooker VJ, van den Bout J. Lucid dreaming treatment for nightmares: a pilot-study. NSWO 2005;16:151-154
 • Spoormaker VI, Montgomery P: Disturbed sleep in post-traumatic stress disorder: Secondary symptom or core feature? Sleep Med Rev 2008;12:169–184.
 • Stanovic JK, James KA, VanDevere ChA. The Effectiveness of Risperidone on Acute Stress Symptoms in Adult Burn Patients: A Preliminary Retrospective Pilot Study. Journal of Burn Care & Rehabilitation. 2001; 22 (3):210-213
 • Stein DJ, Ipser JC, Seedat S: Pharmacotherapy for post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev. 2006; 1:CD00279.
 • Strawn JR, Geracioti TD Jr: Noradrenergic dysfunction and the psychopharmacology of posttraumatic stress disorder. Depress Anxiety 2008; 25:260–271.
 • Strawn JR, Geracioti TD: Noradrenergic dysfunction and the psychopharmacology of posttraumatic stress disorder. Depress Anxiety 2008;25:260–271.
 • Tanimukai H, Murai T, Okazaki N, Matsuda Y, Okamoto Y, Kabeshida Y, Ohno Y, Tsuneto S. An Observational Study of Insomnia and Nightmare Treated With Trazodone in Patients With Advanced Cancer. Am J Hosp Palliat Care. 2012; [Epub ahead of print]
 • Tasman A, Kay J, Lieberman JA.(2003): Psychiatry (2nd ed), Wiley (chapter 76)
 • Taylor CP, Gee NS, Su TZ, Kocsis JD, Welty DF, Brown JP, Dooley DJ, Boden P, Singh L: A summary of mechanistic hypotheses of gabapentin pharmacology. Epilepsy Res 1998; 29:233–249.
 • Taylor FB, Lowe K, Thompson C, McFall MM, Peskind ER, Kanter ED, Allison N, Williams J, Martin P, Raskind MA: Daytime prazosin reduces psychological distress to trauma specific cues in civilian trauma posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry 2006; 59:577–581.
 • Taylor FB, Martin P, Thompson C, Williams J, Mellman TA, Gross C, Peskind ER, Raskind MA: Prazosin effects on objective sleep measures and clinical symptoms in civilian trauma posttraumatic stress disorder: a placebo-controlled study. Biol Psychiatry 2008; 63:629–632.
 • van der Kolk B, Perry C & Herman J. Childhood origins of self-destructive behavior. American Journal of Psychiatry 1991; 148: 1665–1671.
 • van der Kolk B. (1987) Psychological Trauma (1st ed.), American Psychiatric Press (chapter3).
 • van Liempt S, Vermetten R, Geuze E, Westeberg H. Pharmacotherapeutic Treatment of Nightmares and Insomnia in Posttraumatic stress dissorder An Overview of the Literature. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2006;107:502–507
 • Yudofsky SC, Hales RE (2004): Essential of Neuropsychiatry and clinical neuroscience (1st ed.). Americal Psychiatric Publishing (chapter 10).
 • Zayfert C, DeViva JC: Residual insomnia following cognitive behavioral therapy for PTSD. J Trauma Stress 2004; 17:69–73.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 4, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace