5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Je nepozorný, zlobí, vyrušuje - Počítačový trénink pracovní paměti pomáhá

Je nepozorný, zlobí, vyrušuje - Počítačový trénink pracovní paměti pomáhá

Autor: Miroslav Novotný | Datum: 2.11.2011 | Vydání: 11/2011

Děti od „přírody“ nepozorné a divoké, které bývají často na počátku školní docházky diagnostikovány jako ADHD, obvykle zažívají ve škole neúspěch. Mohou být stejně nadané a chytré jako úspěšní spolužáci, jejich problém však spočívá v narušení pracovní paměti.

Je nepozorný, zlobí, vyrušuje - Počítačový trénink pracovní paměti pomáhá

Děti s hyperkinetickým syndromem (ADHD) se liší od „běžné“ dětské populace především v činnosti čelních mozkových laloků. Když například začne číst „běžné“ dítě, funkce čelního laloku mu nastartují do plných obrátek. Když tu samou knihu otevírá nepozorné a divoké dítě, jeho mozkové struktury se dostávají do útlumu a začnou jakoby spát. U těchto dětí je základním problémem narušení pracovní paměti.

Co je pracovní paměť?

Pracovní paměť je klíčová kognitivní funkce používaná v každodenním životě, která jednotlivcům umožňuje uchovávat na krátkou dobu, obvykle za několik sekund, informace ve své mysli. Pracovní paměť lze charakterizovat jako aktivní pozornost: jsme neustále v interakci s jinými lidmi a neustále plníme úkoly. Kvalita toho, co děláme, je vysoce závislá na tom, jak dobře naše pracovní paměť funguje. K úkolům náročným na pracovní paměť patří například:

• Zapamatování si pokynů a zapamatování si dalšího kroku při práci s posloupností úkolů.

• Učení se novým věcem.

• Čtení a porozumění tomu, co čteme, a výběr informací.

• Organizace vlastního života, schopnost vzpomenout si, co si vzít s sebou, schopnost vzpomenout si, kdy a kde se konají setkání.

• Schopnost poslouchat jiné lidi a vhodně jim odpovídat.

• Rozplánování času a schopnost mít pojem o čase.

• Zvládání svých impulzů.

Je to oblast pamětních schopností, které využíváme, když jdeme do obchodu a máme si zapamatovat, co koupit. Nebo když jdeme do kuchyně a chceme si pamatovat, pro co jsme tam vlastně šli atd. Rodiče dětí, které mají problémy s pracovní pamětí, se často ptají: Kde mám hledat pomoc, když mám velmi živé, divoké dítě, které se ve škole nedokáže soustředit?

Dítě by mělo být zcela jednoznačně vyšetřeno dětským psychiatrem a dětským psychologem.

Jak vyšetření probíhá? Jedná se o klinické a testové vyšetření, někdy je výhodné natočit dítěti i EEG záznam. Ne proto, že by mohlo mít epilepsii, jak se rodiče mnohdy obávají. To je téměř vyloučeno, ale děti s hyperkinetickým syndromem (v USA se tato porucha nazývá ADHD – Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) mohou mít tzv. nezralou elektrickou aktivitu mozku. Tím mohou být odlišeny poruchy chování na základě výchovných problémů uvnitř rodiny od „vrozené“ nezralosti centrálního nervového systému.

Možnosti terapie

Hyperkinetická porucha s nepozorností se léčí většinou psychofarmakologicky léky ze skupiny psychostimulancií, ale existuje i nestimulační lék atomoxetin. Na farmakologickou léčbu neodpovídá asi 25 % dětí, v ostatních případech jsou psychostimulancia úspěšná. Jak však ukazuje profesor Hrdlička z Pedopsychiatrické kliniky FN Motol ve svém grafu, je v České republice opravdu jen málo dětí, které užívají psychostimulancia, přestože o jejich efektivitě není pochybnost.

Jeden z možných výkladů je, že rodiče mají obavy z dlouhodobosti užívání medikamentů.

Jedna z častých otázek rodičů je: Když si dítě léky zapomene vzít, tak mu mozek hned „vypne“? Takže pak dostane pětku za to, že si zapomnělo vzít lék? Odpověď zní: intervence samozřejmě vycházejí z komplexu péče o „divoké“ dítě. Nejedná se jen o izolované podání léku, ale i o trénink rodičů a dětí a především spolupráci se školou, takže když se lék náhodně vynechá, nejedná se o žádnou katastrofu. Rodiče též zajímá, zda jejich potomek bude brát léky od první třídy až do deváté nepřetržitě. Obvykle se doporučuje udělat si „lékové prázdniny“ v době prázdnin školních.

Dětem, které na léčbu psychofarmaky neodpovídají, nebo těm, jejichž rodiče mají z této léčby obavy a volili by pro své dítě nějakou nefarmakologickou léčbu, může být doporučena tréninková metoda, která příznaky zmírní.

V roce 2010 vyšly materiály Americké asociace dětských lékařů o medicíně založené na vědeckých důkazech (Evidence-based praktice medicine), ze kterých je patrné, že nejlepší odpověď na úrovni I. je kombinovaná léčba medikamenty a behaviorálními nácviky zároveň s nefarmakologickým didakticko-psychoterapeutickým přístupem, tzv. sebeinstruktáží. Na úrovni II., to znamená dobrý efekt, je hodnocen jak biofeedback, tak trénink pracovní paměti.

V České republice je akreditováno zatím jedno pracoviště pro nový švédsko-americký program na trénink pracovní paměti. V současné době je na tomto pracovišti péče zaměřena většinou na děti školního věku.

Je prokázáno, že děti, které mají vysoký intelekt a malou kapacitu pracovní paměti, na základní škole neprospívají. Naopak děti, které mají dobrou kapacitu pracovní paměti, ale nejsou tak intelektuálně zdatné, mohou mít na základní škole paradoxně lepší školní výsledky než ty „chytřejší“. Je to logické. K tomu, aby se někdo naučil malou násobilku nebo vyjmenovaná slova, nepotřebuje být nutně génius. Ale děti s vysokým intelektem a malou kapacitou pracovní paměti mohou mít velké problémy s výukou. Přitom jim stačí jen „natrénovat“ kapacitu pracovní paměti a jejich školní výsledky se výrazně zlepší. To je také jedna z indikací počítačového tréninku pracovní paměti Cogmed. Porozuhodné je, že po ukončeném počítačovém tréninku pracovní paměti se zmírní impulzivita ADHD dětí, takže i když COGMED není určen přímo k léčbě hyperkinetických dětí, získáme po 5 měsících „vedlejší pozitivní produkt“ – ústup impulzivity. Je zřejmé, že jakmile si dítě zlepší pracovní paměť, nemusí zlobit, „aby si probudilo“ prefrontální kůru k bdělosti.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 11/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace