5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

Autor: Ivo Plaňava | Datum: 17.5.2006 | Vydání: 5/2006

Šíře záběru je hodná obdivu, místy podivu: pasáže o snech, o poruchách spánku, o nechutenství, o alkoholových závislostech; exkurze do etologie, psychopatologie, vývojové psychologie, biblistiky, religionistiky.

Letmé prolistování může vyvolat podezření na inspiraci - pozorovatelnou u některých masmediálních psychologů - knížkou, kde Ferda M. koná práce všeho druhu a brouk Pytlík všechno ví, všemu rozumí. Klimešova publikace však nestojí za pouhé prolistování, nýbrž za (pro)studování. Pozorný čtenář si uvědomí, že leckterou exkurzi autor vhodně propojí s ústředním tématem - jak a proč se partneři rozcházejí - a místy i s hlavním záměrem - co a jak dělat, aby se nerozešli.

Knížka je rozvržena do pěti částí. V první autor rozčleňuje proces rozchodu do šesti fází, popisuje interakce, zejména ty destruktivní a manipulující, mezi iniciátorem rozchodu a obráncem vztahu. U každé fáze najdeme pokyny co dělat a čeho se vyvarovat. Ve druhé části autor rozebírá"procesy a síly, které vztah přivedly na pokraj rozpadu". Třetí a pátá část nabízejí popisy zdrojů i projevů poruchové až patologické komunikace.Vmezeřená čtvrtá část se zaměřuje na individuální psychiku - na mentální reprezentace, představy, tužby.

V práci postrádám jasnější rozlišení rozpadu partnerství v situaci, kdy"ve hře"je dítě (děti) a kdy nikoli. Z kontextů lze soudit, že autor nemá na mysli milenecké rozchody, nýbrž hlavně rozpady dlouhodobějších soužití muže a ženy v rodině. Pak by ovšem odborné intervence měly vzít v úvahu nejen situaci dyadickou, nýbrž i holisticky pojatý triadický systém matka-manželka, otec-manžel, dítě (děti).

Autor myslí na dvě skupiny čtenářů:"Především na ty, kteří rozchodem procházejí a rádi by pochopili, co se děje (...) a co s tím mohou dělat. Druhou skupinou jsou mí kolegové - odborníci (...)."Z první skupiny si v knížce počte ten (či ta), koho neodradí četné grafy a kdo běžně zachází s termíny jako třeba extrapunitivní a intropunitivní, ambivalentní interakce, minimální bazální frustrace, sexuální abúzor, depersonalizační aderealizační syndrom. A navíc, zažil jsem nejednou, že v situaci rozbujelé manželské krize přispěla četba i kvalitní literatury k zintenzivnění sporů. Pro druhou skupinu je recenzovaná knížka inspirativní, obohacující, a tudíž hodná doporučení hlavně proto, že není pouhým souborem převzatých myšlenek a poznatků, nýbrž nabízí originální postřehy a přístupy, umožňující lépe porozumět tomu, jak a proč se tak často rozcházíme i trápíme.

Praha, Portál 2005. 239 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace