5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jiří Mrkvička: Předpoklady psychoterapie

Jiří Mrkvička: Předpoklady psychoterapie

Autor: Jan Vymětal | Datum: 25.11.2005 | Vydání: 11/2005

Recenzovaná knížka je souborem textů východočeského psychologa Jiřího Mrkvičky (1931 - 2003). Práci uspořádal a do tisku připravil jeho mnohaletý spolupracovník, přítel a vůbec člověk nanejvýše povolaný - klinický psycholog Antonín Šimek.

Publikace sestává ze dvou rozsáhlejších příspěvků a sedmi drobnějších prací, závěrem pak nalezneme výběr z publikací autora.

Prvým delším textem jsou Psychopatologické předpoklady resocializace schizofreniků, druhým Základy psychoterapie a hermeneutika. Rozsahem kratší jsou příspěvky: Etika svědomí v psychoterapii adolescentů, Princip ,logos' ve vědách o člověku, Patočkova filozofie domova jako kontextu, Jak vedu první rozhovor a Dospívání, psychoterapie, psychagogika.

Společným jmenovatelem textů je antropologický přístup při hledání odpovědí na otázky typu: kdo je člověk a jaký život vede? Jak mu v případě nutnosti lze pomoci psychologickými prostředky? Autor upozorňuje, že lidský život se koná pohybem sebeuskutečňování, k němuž patří porozumění sobě, skrze které dochází i k porozumění světu, nalezení smyslu osobní existence, jež je vždy existencí sdílenou s ostatními lidmi. Pro nás, lidské bytosti, je kostrou našeho života domov, kde se stáváme sami sebou prostřednictvím druhých.

Jiří Mrkvička upozorňuje, že psychoterapie není jen meziosobní vztah, nýbrž zejména osobní závazek terapeuta obsahující etický apel, je zkouškou jeho zralosti a odpovědnosti. Poukazuje i na nebezpečí ,vědecké země nikoho' a na vždy přítomný morální rozměr ve vztazích mezi lidmi. Proto i péče o zdraví, jak autor píše, ,není jen soukromou záležitostí jednotlivce, ale zůstává především věcí společenství, obce a měřítkem jejího morálního stavu, jejího vlastního zdraví'.

Autor nás inspiruje a vede ke spolupromýšlení témat, jimiž se zabývá, ať již jde o záležitosti duševních onemocnění, vedení osob v duševní krizi, psychologické problémy dospívání, manželské poradenství atd. Tím, že se jedná o odborný text určený pracovníkům pomáhajících profesí, vyžaduje četba dobré soustředění a je svým způsobem náročná.

Také grafická úprava knihy je vydařená, fotografie vhodně dokumentují lidský i duchovní rozměr Jiřího Mrkvičky. Antonínu Šimkovi se opravdu povedly - i jejich výběr. Nedílnou součástí knížky jsou ukázky rukopisů autora, jež doporučuji opravdu pečlivě přečíst, protože společně se zmíněnými fotografiemi tvoří pojítko celku, jímž je recenzovaná práce.

Psycholog Jiří Mrkvička byl a je předním českým klinickým psychologem a člověkem ukazujícím směr. Je příznačné a věci důstojné, že knížka vychází svépomocí u příležitosti desátého pardubického Týdne pro duševní zdraví. Rozhodně stojí za přečtení a spolupromýšlení.

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice a Východočeský institut psychoterapie ve spolupráci s vydavatelstvím Theo, Pardubice 2005. 142 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace