5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jsou chvíle, kdy pocity zmrznou

Jsou chvíle, kdy pocity zmrznou

Autor: Jindřich Urban | Datum: 2.4.2009 | Vydání: 4/2009

Po traumatické události existuje člověk ve dvou podobách: jako osoba, která má vzpomínku na trauma v sobě uloženu, a dále jako osoba, která je na útěku před vlastními vzpomínkami a před vlastní minulostí, tvrdí Franz Ruppert, německý psychoterapeut a autor metody konstelací traumatu.

Co se v člověku změní, když prožije trauma?

Rozpoznal jsem, že všechny psychické problémy, které po určité době samy od sebe nezmizí, se vztahují k určitému traumatu. Pod pojmem trauma se ve vědeckém pojetí rozumí situace, která člověka zcela pohltí a učiní jej vůči ní bezmocným. V traumatické situaci vzniká i nebezpečí úmrtí. Proto jsou potřeba zvláštní mechanismy přežití, aby se člověk v traumatizující situaci nezhroutil. Hlavním mechanismem je disociace vědomí od zrovna prožívané situace. Naše vnímání a myšlení jsou náhle vypnuty a pocity zamrznou. Je to, jako kdyby naše tělo ještě bylo vystaveno například situaci násilí, ale naše Já je kdesi daleko.

To zní dosti strašidelně.

Také to tak je. Po traumatické události člověk již není tím, kým byl předtím. Poté existuje ve dvou podobách: jako člověk, který má vzpomínku na trauma v sobě uloženu, a dále jako osoba, která je na útěku před vlastními vzpomínkami a před vlastní minulostí. S takto rozdělenou osobou žít s sebou přináší mnoho negativních konsekvencí.

Jaké například?

Nedokážu sám sobě již důvěřovat. Musím potlačovat strach, o kterém nevím, odkud přichází. Mé myšlení je blokované, nedokážu dát do smysluplné souvislosti příčiny a následky. Nejsem v dobrém kontaktu se svými vlastními pocity. Je pro mě také obtížné vytvořit si dobrý emocionální kontakt s jinými lidmi.

Takže trauma jednotlivce se projevuje také v mezilidských vztazích.

Projevuje, a to významně. Jedna pacientka mi vyprávěla, jak náročné pro ni bylo soužití s jejím otcem, který se po čtyřletém věznění v době války vrátil zpět k rodině. V ruském zajateckém táboře musel tento muž dennodenně bojovat o život. Byl na pokraji smrti vyhladověním a poté, co se vrátil k rodině, hlídal úzkostlivě jídlo. Stále opakovaně podezíral své děti, že jídlo kradou, ačkoli to nebyla pravda. Celá rodina pod tíhou tohoto podezírání velice trpěla. Traumatizovaní lidé vtahují jiné lidi do své rozštěpené osobnostní struktury a velmi je tím zatěžují. A mimořádně to platí ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Děti potřebují pro svůj zdravý vývoj těsný emocionální kontakt se svými rodiči. Jde o specificky silný vztah, kterému říkám po vzoru anglického psychoanalytika Johna Bowlbyho „vazba“, děti jsou emocionálně navázané na rodiče. Jenže traumatizovaní rodiče nevědomě a nechtěně přenášejí své odštěpené traumatické duševní součásti na děti. Časné zkušenosti s vazbou na naše rodiče, jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu, mají celoživotní a enormně intenzivní význam.

Lze lidem bez pevné emoční vazby pomoci?

Každému člověku, který se rozhodne konfrontovat s traumatem, lze pomoci. Ten, kdo se nechce ztratit ve stále nových strategiích přežití, musí vyvinout odvahu k tomu, podívat se do očí minulosti - osobní i té, kterou prožili rodiče, prarodiče a praprarodiče. To se dá podle mého názoru dobře dělat pomocí konstelací.

Co si máme pod konstelací představit?

Krátce řečeno se jedná o zrcadlení vnitřních stavů člověka skrze jiné lidi. Prakticky to znamená, že člověk, který hledá pomoc, si na základě pokynů vedoucího konstelace vybere ze skupiny osob reprezentanty sebe sama a jiných pro něho důležitých osob. Vezme je za ruku nebo za ramena a přiřadí jim jisté místo v prostoru, kde se konstelace odehrávají. Postaví reprezentanty blíže či dále od sebe, obličejem k sobě nebo odvráceně. Od toho se odvíjí výchozí situace, se kterou vedoucí konstelace dále pracuje.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 4/2009
nebo v On-line archivu.

Upozornění všem uživatelům on-line archivu časopisů. V úterý 28. 4. 2009 proběhne výměna vstupních hesel do on-line archivu článků časopisů Děti a my, Psychologie dnes, Rodina a škola, Informatorium 3 - 8. Všichni stávající předplatitelé dostanou včas nová hesla mailem.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace