5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jste neurotikem?

Jste neurotikem?

Autor: Jindřich Holý | Datum: 9.5.2007 | Vydání: 5/2007

Z živého odkazu klasičky psychoanalýzy byla u nás přeložena a vydána Neuróza a lidský růst (Triton, 2000), Ženská psychologie (Triton, 2004) a tato o něco štíhlejší, ale srovnatelně významná autorčina prvotina.

Jejím smyslem, jak autorka prozrazuje v úvodu, bylo předložit obrázek neurotického člověka, jenž žije mezi námi, s konflikty, které jej skutečně trápí, s úzkostmi, soužením a četnými obtížemi ve vztazích k druhým lidem stejně jako k sobě samému. Klade důraz na pokusy neurotika o jejich řešení, na obrany, které si proti úzkostem vybudoval. Kniha je určena nejen psychiatrům, ale také sociálním pracovníkům a sociologům. Její četba může být významná i pro samotného neurotika, přesto že ho pravděpodobně nevyléčí. Neurotik zřetelněji rozpozná neurózu druhého nežli vlastní.

1. kapitola: Kulturní a psychologické důsledky neuróz se zabývá mnohými souvislostmi a kritérii těchto souvislostí. Sleduje tak otázku, co je neuróza? V závěru je její popis: „neuróza je duševní porucha způsobená strachem a obranami proti tomuto strachu a snahou najít kompromisní řešení pro konfliktní tendence. Z praktického hlediska je rozumné nazývat tuto poruchu neurózou pouze tehdy, pokud se odchyluje od vzorce běžného v dané kultuře.

2. kapitola: Důvody proč hovořit o „neurotické osobnosti naší doby“ rozlišuje situační a charakterové neurózy. Ty druhé jsou výsledkem komplikovaného chronického procesu a projevují se u neurotiků dnešní doby nadměrnou závislostí na souhlasu či citovém přijetí druhých lidí, nekritickým hladem po uznání a citech, pocity méněcennosti a nedostatečnosti, inhibicí, neschopností nést konflikt, rozhodnutí, formovat názor, vyslovit přání.

3. kapitola: Úzkost je dynamickým centrem neuróz. Na rozdíl od strachu je nepřiměřenou reakcí na nebezpečí. Unikáme jí racionalizací, popřením, narkotizací a vyhýbáním se myšlenkám, pocitům, podnětům a situacím, které by ji mohly vyvolat. Úzkost může být skryta za pocity tělesného nepohodlí, např. bušení srdce, únava; může být překryta různými strachy, které se zdají být racionální nebo opodstatněné; může být skrytou silou, jež nás nutí k pití nebo k holdování nejrůznějším zábavám. Brání nám dělat určité věci nebo se z nich radovat. Úzkost umocňuje inhibice. Čím více inhibicí, tím je neuróza závažnější.

4. kapitola: Úzkost a hostilita na sebe navazují. Základ úzkosti podle názoru autorky obvykle nespočívá v sexuálních pohnutkách, ale v nepřátelských podnětech se sexualitou spjatých. Vytěsnění hostility nevyhnutelně vede ke vzniku úzkosti a výbušného afektu, který se vymyká kontrole.

5. kapitola: Základní struktura neuróz a především charakterové neurózy je chronický nedostatek opravdového citu, vytěsněním hostility, protože se bojím a potřebuji. Více záleží na ovzduší, ve kterém frustrace dolehne, nežli na frustraci samé. Člověk se pak nebere vážně, ale o to více se považuje za důležitého. Základní úzkost se skrývá za všemi vztahy. Pohrdání je maskováno pohotovým obdivem.

6. kapitola: Neurotická potřeba citové náklonnosti, sklon k podřizování se, úsilí o vliv nebo úspěch a sklon k uzavřenosti jsou důsledkem obran proti základní úzkosti. Neurotický člověk nedokáže milovat a lásku druhých naléhavé potřebuje. Jeho neúcta k sobě se pojí s neúctou k druhému, k ulpívání na druhém, k pohrdání a závisti.

7. kapitola: Další vlastnosti neurotické potřeby citové náklonnosti jsou ztráta spontánnosti a flexibility, neukojitelnost, kompulzivita a chamtivost citové potřeby, žárlivost a požadavek bezpodmínečné lásky, pro kterou druhý obětuje vše. Neurotik nedokáže žít z vlastních zdrojů a odpovědnost za jeho život spočívá na druhých.

Horneyová, Karen: Neurotická osobnost naší doby (Portál, Praha 2007)

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 5/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace