5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jürg Willi: Psychologie lásky

Jürg Willi: Psychologie lásky

Autor: Dana Fajmonová | Datum: 5.5.2006 | Vydání: 5/2006

Téma lásky patří v psychologii k těm, ke kterým se přistupuje s jistou dávkou zdráhavosti. Nenajdeme mnoho autorů, kteří se odvážili k analýze něčeho, co mnoho lidí vnímá jako něco neuchopitelného či posvátného.

Jürg Willi se lásce věnuje již desítky let a ve své knize čerpá především ze svých bohatých zkušeností párového terapeuta. I přes původně systemické zázemí autora je kniha protkána humanistickými myšlenkami, které se odráží i v hlavní tezi jeho knihy:"V životě dospělého jedince nic tak nepodněcuje osobní vývoj, jako to dokáže milostný vztah."Podle Williho poskytuje milostný vztah jedinečný prostor k seberealizaci a životnímu naplnění.

Vývoj knihy lze přirovnat k trychtýři. Autor se nejdřív zeširoka věnuje objasňování fenoménu lásky a fungování milostných vztahů. Přitom kombinuje poznatky z biologie, etologie, filozofie či sociologie. Poskytuje tak čtenáři různé perspektivy uvažování, zároveň se mu snaží ukázat, že se tyto různé pohledy navzájem nevylučují. První část knihy je heterogenní a zahrnuje exkurz do témat jako je sexualita, odlišnosti mezi pohlavími, význam lásky v náboženství, či ústřední dilemata ve vztahu. Jednotlivé kapitoly na sebe nenavazují a autor v této části dělá nesystematizované sondy do různých oblastí problematiky vztahů.

V další části se záběr knihy zužuje na představení milostného vztahu jako procesu. Jednotlivá období počínající první zamilovaností a pokračující až do pozdního stáří s sebou přinášejí specifické výzvy k osobnímu rozvoji.Když se lidé uzavírají před výzvou dalšího období, nastávají v jejich životě krize. Autor se v této části podrobně věnuje neurotickým aspektům vztahů. Přináší vlastní teorii vztahů, podle které jsou si partneři navzájem hlasem nevědomí - vytěsněných aspektů osobního rozvoje. Regresní milostné touhy partnerů se mohou podle Williho navzájem doplňovat. To může vést k nespokojenosti, pokud se partneři dál rozvíjejí a nechtějí pracovat na svých"slepých místech", která si nesou jako součást osobní historie.

Na úzkém konci trychtýře, v třetí části knihy, najdeme terapeutické postupy párové terapie a představení různých intervencí, s jejichž pomocí lze podpořit další vývojové kroky ve vztahu. Integrující přístup v párové psychoterapii zde autor dokládá poukazem na užitečnost technik a předpokladů psychoanalýzy, behaviorálního a systemického přístupu.

Kniha je pro čtenáře atraktivní kasuistikami z terapeutické praxe autora, či podrobněji popsanými výzkumy, které se týkají například faktorů spokojenosti ve vztahu nebo typů vzájemných výčitek. V neposlední řadě je kniha pro čtenáře zajímavá svými praktickými doporučeními k intervencím, které lze využít nejen v terapii. Na profesionální rovině přinese kniha největší užitek psychoterapeutům a manželským poradcům. Tato monografie však bude přínosem pro všechny čtenáře, které láká nahlédnout pod pokličku tajemnem obestřeného fenoménu lásky.

Portál, Praha 2006. 256 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace