5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Každý začátek je těžký

Každý začátek je těžký

Autor: Radim Uzel | Datum: 1.3.2012 | Vydání: 3/2012

Žádný živočich rozmnožující se pohlavním způsobem se nemusí sexuálnímu styku nijak učit. Pouze člověk a některé antropoidní opice to sami od sebe neumějí. A tak se nezkušené páry, které neměly sex kde „odkoukat“ ani nebyly poučeny, setkávají s nečekanými problémy.

Každý začátek je těžký

V časech, kdy městské děti jezdívaly na prázdniny na venkov, mohly sledovat rozmnožování králíků a páření psů. Těm zvídavějším byla pak dokonce jasná i úloha obecního kozla, kterýžto nemusel pro výkon své blahodárné reprodukční funkce pochopitelně nikdy absolvovat žádné se-

xuální školení.

Opičí samec musí sexuální kohabitaci odkoukat od rodičů nebo starších sourozenců. Ve volné přírodě k tomu má příležitostí více než dost. Pokud ho však v zajetí nepoučeného posadí do společné klece s tou nejatraktivnější opičí samicí, dojde u něho sice k erekci, ale chudák si s ní neví rady. Pohlavní styk nesvede; neví jak na to.

Opravdu se to dělá takhle?

Zakladatel české lékařské sexuologie profesor Hynie nám vylíčil případ svých pacientů, technicky vysokoškolsky vzdělaného manželského páru. Po tříletém manželství se jim nedařilo těhotenství, a rozhodli se tedy vyhledat kvalifikovanou pomoc. Pan profesor byl především zaskočen neporušeným panenstvím, které svědčilo o sexuálně nekonzumovaném manželství. Ke svému překvapení pak zjistil, že dotyční celé tři roky provozovali interfemorální styk – manžel zaváděl penis jen mezi stehna své partnerky. Když jim pak na obrázku názorně demonstroval, jak vypadá soulož, velice se divili. S nechutí přijali informaci o nutnosti genitálního spojení. Považovali je za vulgární neslušnost. Imisi penisu provedli pak jen výjimečně a po úspěšném otěhotnění pokračovali ve své původní oblíbené sexuální aktivitě mezi stehna.

Před několika lety jsem dostal dopis od jednoho dělníka z jižních Čech, který sice už v mládí byl svými kamarády seznámen s technikou soulože, o svatební noci úspěšně defloroval svou ženu, ale žádný z nich neví, zda mohou v průběhu manželství v pohlavních stycích pokračovat. Slyšel, že k otěhotnění stačí jedna soulož a má obavy, aby další styky neuškodily možnému těhotenství.

První sexuální zážitky

Feministický magazín Fema věnoval celé letní číslo ročníku 2011 sexu. V anketě „Tenkrát poprvé“ mělo deset dospělých lidí vylíčit vzpomínky na svůj první sexuální zážitek. Zpěvačka, právnička a socioložka se většinou nelišily ve své výpovědi, že první soulož pro ně nebyla rozhodně nějakým vrcholným okamžikem a hvězdným pocitem. Také ekologický aktivista, sexuolog a herec se shodují ve svých vzpomínkách na nesmělosti a zábavné neohrabanosti.

Kupodivu se nikdo z nich nezmiňuje o motivaci k prvnímu pohlavnímu styku. Většina výzkumů se shoduje v tom, že k první souloži vede mladé lidi často zvědavost a snaha být už dospělý. Většina udává také citovou angažovanost a lásku. V našich výzkumech se ukazuje, že o náhodnou známost se při první souloži jedná asi u třetiny mužů, ale pouze asi u 12 % žen. Ženy jsou v tomto ohledu méně aktivní, pouze málokterá iniciuje svůj první pohlavní styk. Většina párů však tvrdí, že jejich iniciativa byla oboustranná.

Při prvním pohlavním styku představuje soulož oboustranný debut jen asi u 35 % párů, zatímco v naprosté většině jeden z nich už za sebou určitou sexuální zkušenost má. Častěji to bývá muž, který je většinou také starší, i když se v posledních desetiletích tyto rozdíly pozvolna vyrovnávají.

Nejčastější obtíže mladých mužů

Z mužských obtíží bývá nejčastější selhání erekce. Ačkoliv se v masturbačních aktivitách u mladých lidí dostavuje erekce bez problémů a dochází i k nočním erekcím často spojeným s polucí, při prvních pokusech o soulož se erekce buď nedostaví, nebo dochází k ochabnutí penisu ještě před imisí. V naprosté většině případů se jedná o erektilní dysfunkci psychického původu. Způsobuje ji tréma, pocit zodpovědnosti, ale také možné výčitky z masturbační aktivity. Problémy se při dalších pokusech o koitus bohužel prohlubují a mladý muž se dostává do jakéhosi bludného kruhu, kde obavy z dalšího možného selhání nakonec toto selhání opakovaně způsobí.

Prvním léčebným postupem je tedy psychoterapie, rozptýlení obav a posílení sebevědomí. Vyplatí se také soustředění na nekoitální aktivity a nevynucování erekce za každou cenu. Výhodou je především spolupracující partnerka, která by se měla vyvarovat dehonestujících reakcí. Pokud partneři situaci nezvládnou sami, je vhodné psychologické vedení párovou sexuální terapií podle Kratochvíla. Jen ve výjimečných případech je nutné posílení sebevědomí jednorázovou farmakologickou podporou (např. sildenafil).

Častým problémem při sexuálním debutu je předčasná ejakulace, kdy muž nedokáže prodloužit soulož na delší dobu, než je jedna minuta. Někdy dochází k ejakulaci dokonce ještě před imisí penisu (ejaculatio ante portas). Většinou se stejně jako u poruch erekce jedná o strach a úzkost nebo prostě konstituční faktor – větší sexuální vzrušivost a nižší práh ejakulačního reflexu. Léčba je buď funkcionálním tréninkem (stiskací technika) spojená s racionální psychoterapií a střídání soulože s nekoitálními technikami. Ve výjimečných případech je možno použít farmakoterapie (znecitlivující gel, antidepresiva). Někdy pomáhá opakování styku, event. i menší dávka alkoholu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 3/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace