5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Kdo potřebuje krizovou intervenci?

Kdo potřebuje krizovou intervenci?

Autor: Vladimíra Straková, Vendula Kolářová, Gabriela Šivicová | Datum: 5.3.2008 | Vydání: 3/2008

Rychlá, intenzivní, nízkoprahová pomoc tady a te – to je krizová intervence. Je určena těm, kteří prožili traumatizující událost, ocitli se v životní krizi, obtížně se vyrovnávají s velkou změnou. Mnozí z nich by k psychiatrovi do běžné ordinace nikdy nešli…

Krizová intervence je nejmladší z forem institucionální psychologické a psychiatrické pomoci. U jejího zrodu stála myšlenka věnovat se duševně zdravým lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. K běžně řešené problematice patří vztahové problémy, rozchody, rodinné, vývojové a přechodné osobní krize, úmrtí, autonehody, přepadení, znásilnění, týrání, domácí násilí, sebevražedné tendence, sociálněprávní problematika.

Podle zkušeností krizových center můžeme jejich klienty rozdělit do dvou skupin. První tvoří osoby, které se nedostávají do kontaktu s jinou odbornou pomocí, jejichž psychika nevykazuje žádné patologické rysy a jimž mohou být krizová centra dostatečně nápomocná při řešení osobních krizí – ať už v rámci konzultace s psychologem nebo psychiatrem nebo pobytem na lůžkovém oddělení krizového centra. Ve druhé skupině jsou osoby, jejichž problematika možnosti krizového centra přesahuje, a na řešení jejich potíží se ve větší míře podílí jiná zařízení. I pro ně však nejednou bývá krizové centrum institucí, na niž se obracejí s největší důvěrou, neboť pro ně není spojena se stigmatem duševní choroby na rozdíl od psychiatrických oddělení nemocnic a specializovaných léčeben.

Krátkodobá intervence: Lucie (27)

Lucii přivezl do krizového centra přítel poté, co zkolabovala na pracovišti. Žijí spolu, plánují sňatek. Před měsícem však při autonehodě zahynul její mladší bratr. Po tragédii se Lucie zaměřila na zvládání povinností a řešení problémů spojených s bratrovou smrtí, brzy se ale začaly projevovat somatické potíže související s neuvědomovanými pocity úzkosti.

Krizová intervence probíhala čtyři měsíce celkem v osmi sezeních. Nejprve jsme Lucii umožnili, aby přijala a vyjádřila protichůdné emoce, truchlení a rozloučení. Somatizační reakce a prožitky žalu ustoupily, zdálo se, že její psychický stav je stabilizovaný, společně jsme zvažovali ukončení konzultací. V období Vánoc se však objevila nezdravě vysoká potřeba ochraňovat chronicky nemocnou, leč soběstačnou matku (s níž po rozvodu rodičů léta bydlela). Lucie měla pocit, že ji matka potřebuje více než partner. Nové téma se podařilo zpracovat do zdravé priority partnerského vztahu, krizová intervence pomohla předejít rozvoji vztahových deformací motivovaných vinou.

Lidé bez předchozích neurotických či osobnostních poruch přicházejí do krizových center nejčastěji po úmrtí blízkého člověka nebo poté, co se stali obětí trestného činu. Jsou vedeni pod diagnózou akutní reakce na stres nebo porucha přizpůsobení. Obvykle jim ke zpracování náročných okolností stačí několik konzultací, případně dlouhé jednorázové sezení. Odborné provázení jim přitom napomůže udržet si stávající kvalitu života a sníží pravděpodobnost rozvoje neurotického postoje, který ve svém důsledku vede k ochuzení života, protože v různých situacích omezuje výběr z důležitých možností.

Navazující péče: Dominika (25)

Dominika, která pracovala jako barmanka v herně, se při noční směně stala obětí loupežného přepadení. Pachatel ji ohrožoval střelnou zbraní a pod výhrůžkou zabití si vynucoval otevření trezoru. Nutil ji stát nehybně u zdi, lehat si na zem, přikládal jí pistoli k hlavě – kolotoč výhrůžek a proseb trval asi hodinu. Částečně maskovaný lupič z místa činu odešel, aniž jí fyzicky ublížil.

Dominika přišla do krizového centra asi týden po události, ale při prvním sezení opakovaně argumentovala tím, že to musí zvládnout sama bez pomoci. Ke druhému sezení se dostavila s dvouměsíčním odstupem pro rozvoj příznaků posttraumatické stresové poruchy: chronická únava, ztráta zájmů a radosti, somatické potíže (výrazné vypadávání vlasů). Při pokusech vyjít si večer s přáteli do restaurace každého nového příchozího podezírala, že je pachatelem. Na svém pracovišti však zůstala, možnost změny hodnotila jako útěk. V prožívání zprvu převládaly strach, pocity studu a selhání vůči zaměstnavateli. Až později se objevil hněv a pocity příkoří.

Do krizového centra Dominika docházela dva roky v měsíčních intervalech. Souběžně s provázením a podporou v náročných situacích stále výrazněji vystupovala vztahová témata. Po neuspokojivém vztahu s partnerem se odmítala vázat. Vnímala sebe sama jako osobu snažící se vyhovět, být užitečná a nápomocná, s nechutí ke konfliktům. V této nechuti později rozpoznávala zábrany k intenzivnímu kontaktu a strach ze zranění. Terapeutická sezení ukončila v době, kdy v sobě objevila přání navázat vážnější vztah, rozhodla se změnit zaměstnání a zvažovala další studium.

U menší části klientů přechází krizová intervence do vesměs krátkodobé či střednědobé systematické psychoterapie. Závažná životní událost totiž odhaluje předtím skryté vnitřní konflikty, kterými se klient nyní chce zabývat. Během tohoto procesu často dochází ke zjištění, že „všechno zlé je pro něco dobré“, a získává pozitivní přínos z traumatu.

Někdy klient využije doporučené kontakty a psychoterapie pak probíhá v ambulanci psychoterapeuta mimo krizové centrum. Setkáváme se však i s osobami, jež není možné předat do jiného typu zařízení, protože tuto možnost odmítají. Charakterizuje je strach z intimity, zábrany v kontaktu a obtíže v navazování vztahů. Terapeuta krizového centra označují za první osobu, jíž se svěřili s osobními tématy, a představa jeho změny hrozí rizikem ztráty motivace. Pocity ohrožení v blízkém vztahu vyplývající z osobnostní dynamiky jsou prožitým traumatem ještě zvýrazněny.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 3/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace