5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Když se jídlo stane postrachem…

Když se jídlo stane postrachem…

Autor: Lucie Hrdličková | Datum: 6.1.2010 | Vydání: 1/2010

Poruchy příjmu potravy patří ke komplikovaným psychosomatickým onemocněním. Často souvisí s poruchami vztahu k sobě či ke svému tělu a s nepřijetím sebe sama. K nejzávažnějším patří mentální anorexie, úmyslné snižování váhy odmítáním potravy, a bulimie, typická přejídáním a následným zvracením.

Počáteční příznaky obou nejzávažnějších poruch příjmu potravy jsou poměrně nenápadné a mohou delší dobu unikat pozornosti okolí. Charakterizuje je změna jídelníčku, zvýšení tělesné aktivity a změna jídelních návyků dotyčného. Na rozvoji onemocnění se podílí řada biopsychosociálních faktorů.

Tragédie dokonalosti

Formování anorexie, která se plně projeví nejčastěji u dívek v období dospívání, může začít již v dětství. Zejména tehdy, je-li dívka rodiči vedena k preciznosti, k maximálnímu nasazení a výkonu a snaží-li se jim vyhovět a stát se tak „dokonalou“. Ve škole patří mezi premiantky třídy, nezlobí, je čistá a upravená. Odměnou jsou jí pochvaly ze všech stran. Na tyto reakce je navyklá a jakékoli pokárání je pro ni velkou prohrou, těžce ho nese a myslí si, že zklamala. Aby se potrestala, odříká si různá potěšení, případně začne přemýšlet o tom, zda si vůbec zaslouží být na světě.

Další příčinou anorexie může být dieta, kterou se dívka snaží držet, aby „zhubla“, případně aby „neztloustla“. To vše se zpravidla děje v období bouřlivého fyzického vývoje dívčího organismu, který s sebou přirozeně přináší zaoblování dříve dětské postavy, nárůst tukových vrstev v oblasti stehen a hýždí. I zde je hlavním důvodem dokonalost jedince, která je spatřovaná v kultu štíhlé krásy. Někteří, zejména odborníci, v této souvislosti upozorňují i na možnost podvědomého odmítání dospělého (ženského) tělesného schématu, dospělé role a k ní příslušející odpovědnosti. Ovšem i v případě, že původně chtěla být dívka jen „krásně“ štíhlá a dokonalá jako modelky, v dalším stadiu nemoci už nedokáže rozlišit veřejné normy od svých zkreslených představ.

Deprese, silné pocity únavy a vlastní neschopnosti přicházejí jako doprovod dlouhodobé podvýživy. Většina anorektických jedinců se vyznačuje zvýšenou labilitou a neadekvátními reakcemi na situace, trápí je poruchy spánku a soustředění. V jejich těle dochází k hormonálním poruchám, v závažných stadiích onemocnění hrozí metabolický rozvrat.

Léčba poruch příjmu potravy musí být komplexní

Terapie mentální anorexie a bulimie by měla sledovat tři cíle. Jednak léčbu dlouhodobé podvýživy a tělesných obtíží způsobených opakovaným zvracením, zneužíváním projímadel, dále pak psychoterapii, jež by nemocnému přinesla pochopení příčin jeho onemocnění a úlohy, jakou v jeho současném životě plní, a za třetí psychoterapii zaměřenou na změnu rizikových jídelních návyků či životního stylu. Nerovnováha v organismu je sama o sobě příčinou mnoha obtíží projevujících se v duševní rovině. Podle psychologa Jana Kulhánka musí lékaře a terapeuta zajímat osobní historie nemocného člověka. Vyplatí se přitom soustředit se na vztahy s nejbližšími, na dětské zážitky, na rodinná pravidla, v nichž dotyčný vyrůstal. Podle rodinného zázemí lze určit, proč se pacient stal anorektikem nebo bulimikem. V léčbě se úspěšně uplatňuje rodinná terapie, při níž se často projeví hlubší příčiny pacientovy nemoci, zpevní se vztahy mezi příslušníky rodiny a jejich úsilí se (například z hledání viníka) zaměří na boj proti nemoci. Nemocnému je třeba pomoci nácvikem změny jídelního režimu a zmapováním situací, v nichž se jeho obtíže zhoršují. K tomu existuje řada úspěšných technik, například z kognitivněbehaviorální terapie (KBT). Tato léčba obsahuje přibližně 20 sezení v průběhu 20 týdnů a provádí se ambulantně. Skupinová terapie se uplatňuje u již částečně vyléčených pacientů, při léčbě se tak mohou využívat vztahy mezi jednotlivými členy skupiny a jejich zkušenosti. Přínosem této formy terapie je vzájemná podpora, je však vhodnější pro bulimičky než pro mentální anorektičky, protože je svádí k porovnávání svého těla s proporcemi ostatních.

Nemoc jako brzda dospívání

Rodinní terapeuté Vladislav Chvála a Ludmila Trapková při práci s rodinami s psychosomatickým příznakem vypracovali vlastní koncept nemoci v rodinném kontextu. Poruchy příjmu potravy jsou podle nich jedním z příznaků, které se mohou v separačním procesu dospívajících od rodičů objevit. Pojetí diagnóz mentální anorexie a mentální bulimie zasazují do širšího psychosociálního kontextu vývoje základního trojúhelníku matka - dítě - otec, kde každý z účastníků má svůj vlastní vývojový úkol. Jako „vývojovou anorektickou fázi“ označují období, kdy se dítě potřebuje emočně sblížit se zralou a empatickou matkou, aby se od ní mohlo vzápětí oddělit. „Vývojová bulimická fáze“ představuje podle terapeutů následující období, ve kterém se dospívající potřebuje emočně sblížit se sexuálně bezpečným otcem. Od něho se pak s konečnou platností separuje z původní rodiny a je připraveno k nezávislé existenci sexuálně zralého dospělého. Tento pohyb se děje v čase a není vratný. Mentální anorexie je terapeuty nazírána jako projev stagnace v anorektické vývojové fázi procesu separace a mentální bulimie upozorňuje na zastavení v bulimické vývojové fázi. Cílem terapie, ať už somatické nebo psychologické, rodinné nebo individuální, je vyvést systém ze stagnace, odbrzdit přirozené vývojové síly, jejichž zdroje leží v potencích vztahů uvnitř trojúhelníku matka - dítě - otec a v jejich koordinaci a synchronizaci. Každá z postav trojúhelníku může přispívat k akceleraci pohybu, nebo k jeho retardaci. Dítě se ocitá v nezáviděníhodné situaci, když mu není k dispozici jeden nebo dokonce oba rodiče.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 1/2010
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace