5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Kolik je v Praze bezdomovců?

Kolik je v Praze bezdomovců?

Autor: ČTK | Datum: 20.4.2004 | Vydání: on-line

Zveme Vás na veřejnou přednášku (určenou odborné a především široké veřejnosti), kde budou prezentovány výsledky projektu SČÍTÁNÍ BEZDOMOVCŮ PRAHA 2004, která se koná dne 29. 4. 2004 od 9.30 hodin ve velkém sále Paláce YMCA (Na Poříčí 12, Praha 1).

Terénní sčítání bezdomovců proběhlo 19. února 2004 v časovém rozpětí dvou hodin (od 20 do 22 hodin), další údaje byly doplněny s platností k 19. únoru 2004.

Podstatným zdrojem informací bylo terénní sčítání. Praha byla pro tento účel rozdělena do 82 sčítacích okrsků (zde bylo sečteno 1054 osob) a 21 sčítacích stanovišť MHD (zde bylo sečteno 323 osob). Terénní sčítání realizovalo 242 dobrovolných sčítacích komisařů. Získaná data byla doplněna údaji z azylových zařízení, ubytoven, nocleháren – zde bylo sečteno 719 osob; z denních center otevřených v době sčítání – zde bylo sečteno 411 osob; údaji z institucionálních zařízení (nemocnice, věznice, psychiatrické léčebny…) – zde bylo sečteno 98 osob. Nakonec bylo provedeno samosčítání, kdy bylo sečteno 491 osob. Celkový počet bezdomovců zaznamenaný v průběhu sčítání dosáhl 3 096 osob, z toho 2 662 mužů (86 %) a 434 žen (14 %).

Cílem projektu bylo na základě terénního časového snímku (sčítání) sestavit co nejpřesnější údaj o počtu bezdomovců na území hlavního města Prahy. Projekt byl od počátku soustředěn na fenomén zjevného bezdomovství. Zjevné bezdomovství bylo určeno realizační skupinou pomocí definic, kterou pro potřeby Evropské unie vypracovala FEANTSA: (1) Stav bez přístřeší, definovaný jako spaní mimo klasické ubytovací kapacity, který je nejviditelnější formou bezdomovství, a (2) kategorie bez bytu, které odpovídají situace nouzového ubytování nebo dlouhodobého pobytu v institucích.

Výsledky a závěry Sčítání bezdomovců Praha 2004 by se měly stát východiskem pro politiku Magistrátu hlavního města Prahy zaměřenou na plánování a rozvoj sociálních služeb pro bezdomovce v rámci komunitního plánování. Získané poznatky mohou sloužit k optimálnímu nastavení sociálních služeb a zpracování konkrétních finančních plánů.

Projekt sčítání bezdomovců realizovaly organizace: Arcidiecézní charita Praha, Armáda spásy, Městské centrum sociálních služeb a prevence a Naděje, pod záštitou Mgr. Hany Halové, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace