5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Lenka Šulová: Raný psychický vývoj dítěte

Lenka Šulová: Raný psychický vývoj dítěte

Datum: 25.11.2005 | Vydání: 11/2005

Cílem publikace je ,věnovat pozornost prvnímu období života dítěte s akcentem na ranou interakci, na jeho základní vztahy s rodiči z hlediska aktuálních výzkumných poznatků'.

Takovou publikaci je třeba uvítat, protože jednak v naší literatuře podobná kniha neexistuje, jednak zaměření na problémy rané interakce je z důvodů teoretických i praktických velmi důležité.

Nejprve autorka stručně probírá etapy raného vývoje. K začlenění této kapitoly ji vede snaha zachovat komplexní pohled na rané dětství.

Další kapitola se věnuje specifickým oblastem rané interakce s podkapitolami: Socioemocionální vývoj, Vývoj sebepojetí a identity, Morální vývoj, Řečový vývoj, Motorický vývoj. Největší pozornost je věnována socioemocionálnímu vývoji, což je asi odrazem skutečnosti, že v literatuře je interakce mezi rodičem a dítětem často chápána jako záležitost citové vazby. Snad by v knize mohly být víc citovány mikroanalytické studie, které podrobně popisují chování rodiče a dítěte, a na základě toho dospívají k závěru, že interakce mezi rodičem a dítětem není jen záležitostí citové vazby, ale že důležitou součást interakčního chování tvoří všechny psychické potřeby dítěte včetně kognitivní integrace zkušeností. Poslední podkapitola si zaslouží ocenění pro představení rodiny jako významné součásti sociálního kontextu a výstižnou charakteristiku současné rodiny.

Významnou kapitolu, kterou je třeba zvláště ocenit, je Rodina a její specifika z hlediska rané interakce. Autorka zdůrazňuje význam a nezastupitelnost rodičovské dvojice, věnuje se také - což bývá opomíjeno - specifikám otcovské role. Ocenění zaslouží i podrobný a zasvěcený rozbor otcovské a mateřské mluvy a začlenění aktuálních otázek, týkajících se kolektivní péče o dítě. I když autorka odhaduje, že v budoucnosti budou i u nás jesle využívány více než v současnosti, na rozboru literatury ukazuje, že v prvním roce života potřebuje dítě jednoznačně individuální péči a že i mezi 12. a 36. měsícem ji dítě ve všech oblastech svého rozvoje potřebuje.

Další kapitola pojednává o dysfunkcích rané interakce, předposlední dvě kapitoly se věnují historickému pohledu na problematiku rané interakce a aktuálním výzkumným otázkám této problematiky. Autorka správně poukazuje, že i ze současných výzkumů rané interakce se často vytrácí fakt, že vazba mezi matkou a dítětem se tvoří vzájemností, a že tedy typy vazby nelze vysvětlovat jen chováním matky.

Poslední kapitola pojednává o možnostech aplikace nových poznatků v prevenci, diagnostice a v oblasti nápravy a intervence.

Kniha přináší důležité poznatky o rané interakci rodič-dítě a podrobně dokládá, že poruchy rané interakce mohou nepříznivě ovlivnit celý další psychický vývoj dítěte. Můžeme proto doufat, že podnítí zájem nejen o teoretické otázky rané interakce, ale i o možnosti aplikace těchto poznatků v klinické praxi.

Praha, Karolinum 2004. 247 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace