5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Může psycholog nabízet i duchovní alternativy?

Může psycholog nabízet i duchovní alternativy?

Autor: Daniela Kramulová | Datum: 2.4.2008 | Vydání: 4/2008

Psychologickou diagnostiku, poradenství a terapii s úspěchem nabízejí i představitelé různých duchovních směrů a esoterických nauk. Má psycholog tyto „konkurenční“ proudy ignorovat, odsoudit nebo se jim může sám otevřít?

Numerologický rozbor mě přesvědčil

Ve své práci psychologa jsem vždy využíval obvyklé metody a postupy a nenapadlo mě, že bych měl postupovat jinak. Nikdy jsem neuvažoval o tom, že by klasicky vzdělaný odborník - psycholog či psychoterapeut - mohl pracovat s nějakými alternativními způsoby při diagnostikován, poradenství nebo při řešení osobnostních či psychosociálních problémů svých klientů.

Drahně let se zevrubně zabývám projektivními metodami, při testování pracuji zejména s Rorschachem, Behn Rorschachem, Zulligerem, Lüscherem, Baum testem a Figure D testem. Když moje asistentka Věra Moulisová začala před deseti roky studovat numerologii, sledoval jsem její počínání s pohrdlivým úsměvem - až do chvíle, kdy jsem měl v šibeničním termínu vypracovat posudky šesti adeptů pro výběrové řízení na vysokou manažerskou pozici renomované firmy. Nebyl čas pro hlubší individuální vyšetření například Rorschachem. Kratší Zulligerův test pouze naznačil hypotézy.

Paní asistentka, aniž bych ji o to požádal, vypracovala během krátké doby a pouze na základě data narození, jména s příjmením strohý profil osobnosti. Její propočty, k mému velkému překvapení, několik hypotéz získaných projektivní technikou umocnily. Spolu s dalšími psychodiagnostickými technikami, pohovorem a rozborem profesionální i životní historie bylo včas vytvořeno objektivnější pořadí uchazečů v souladu s firemním zadáním... 

autor: Karel Havlík - Psycholog. Zabývá se oblastí dopravní psychologie, testováním profesionálních řidičů, oblastí personálního poradenství, spolupracuje s Regionálním centrem pro rozvoj venkova v Jihočeském kraji.

Nevědecké „alternativy“ psychologie představují vážný problém

Kliničtí psychologové studují řadu let, platí si výcviky, vzdělávají se v diagnostických metodách. Nové testy dlouho vyvíjejí a ověřují. K získání psychologického profilu osobnosti je pak třeba řady hodin práce. Naproti tomu biotypologové se na vás podívají a z vašich fyzických rysů vyšvihnou komplexní diagnostiku vaší povahy. Numerologům pak stačí jméno a datum narození. Proč tedy tolik studovat?

Skutečnost je (bohužel) taková, že zázračná metoda neexistuje. Existuje pouze řada šarlatánů, kteří své metody za zázračné vydávají.

Ještě markantnější rozdíl mezi psychologickými a „alternativními“ metodami je v terapii. Tam, kde například vyléčení fobie či závislosti je u psychologa během na dlouhou trať a léčba poruchy osobnosti záležitostí na roky s omezenými výsledky, kineziologové slibují daleko větší výsledky. Nabízejí poměrně rychlou nápravu různých závislostí, fobií, dyslexií, dysgrafií, poruch učení a komunikačních problémů. Při vysvětlování svého zázraku se ohánějí pojmy, jako je nerovnováha v organismu či napojení se na buněčnou paměť. Nevědí přitom, o čem hovoří.

Nevědecké metody nefungují, mohou ale vzbuzovat zdání funkčnosti. Například po rozhovoru s kineziologem se vám skutečně může ulevit - nepomohla ovšem metoda sama, ale vaše očekávání pomoci ve spojení s milým vystupováním kineziologa a proklamovaným zájmem o vaši osobu. U opuštěných lidí navíc pozitivně působí i ta zdánlivá maličkost, že kineziolog se svých klientů dotýká. Domnívám se však, že by lidé neměli být ohlupováni nesmyslnými teoriemi. Psychologové a zejména lékaři se však mohou u kineziologů a jim podobných něčím inspirovat - právě oněmi přidruženými metodami (dotek, zájem, vyslechnutí, vlídné slovo)...

autor: Pavla Koucká - Psycholožka a bioložka, šéfredaktorka časopisu Psychologie dnes a konzultantka na Lince důvěry.

Klienta lze provázet mnoha způsoby

Pro psychology a terapeuty bývá často důležité vymezovat se nejen vůči různým duchovním alternativám a východním filozofickým směrům, ale často a velmi nekompromisně i vůči sobě navzájem. Zastánci určité terapeutické metody ji považují za jedinou správnou a nejsou bez opovržení schopni komunikovat s přívrženci jiné - například ten, kdo pracuje s hlubinnou psychoterapií, nejednou považuje kognitivněbehaviorální metody za povrchní. Jako by jim pak chyběla energie dohlédnout dál. V této situaci může být pozitivně nabízená alternativa pro klienta velmi zajímavá. Je to něco nového, navíc marketingově prezentováno.

Vzpomínám si, že jako mladý terapeut jsem měl tendenci spíše podléhat hlubinným směrům a každého jsem chtěl vést k prapodstatě jeho obtíží, velmi jsem využíval (až nadužíval) hypnózu. Dnes, po letech praxe, nemám jednu metodu a terapii chápu spíše jako provázení klientů v náročných životních situacích, kdy využívám různé metody, přičemž vycházím z potřeb a zakázky klientů. Musím přiznat, že nepatřím mezi striktní odpůrce duchovních alternativ, například terapeutických postupů vycházejících z východních směrů - jsem si však vědom jejich omezení, vytržení z reality, kde mají tisíciletou tradici. Jakmile je někdo prohlásí za jedinou, univerzální metodu vhodnou pro všechny případy a vyzývá k bezhlavému následování, je to scestné. Tvrzení zastánců těchto postupů, že je to jednoznačně zaručeně správný recept na všechny obtíže (viz např. mnohé prezentace biofeedbacku), nechápu a ptám se, na základě čeho to mohou s takovou jistotou tvrdit...

autor: Ivan Skalík - Psychoterapeut. Zabývá se individuální, partnerskou a rodinnou terapií, krizovou intervencí, programy ke zvládání stresu a zátěže, psychodiagnostikou, programy osobnostně - profesního růstu, psychologickým koučováním pro manažery.

Celou polemiku naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 4/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace