5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Na silnici může být bonbon větším rizikem než SMS

Na silnici může být bonbon větším rizikem než SMS

Autor: Iva Macků | Datum: 6.6.2007 | Vydání: 6/2007

Vedle činností, které většina řidičů považuje za rizikové, existuje řada dalších, jež vnímáme jako zcela běžné a nepřipouštíme si jejich potenciální vážné dopady. Stěží někoho napadne, že otevírání krabičky z hamburgerem představuje něco nebezpečného.

Zhruba tisícovka lidí každoročně zemře na našich silnicích. Přes krátkodobý pozitivní trend, který nastal po zavedení bodového systému, je vývoj dopravních nehod i v prvním čtvrtletí letošního roku nepříznivý. Dopady havárií na životy a zdraví jsou dokonce horší než ve stejném období loňského roku. Dlouhodobé statistiky Ministerstva vnitra dále poukazují na nejčastější příčinu nehod: řidič se plně nevěnuje řízení auta. Jde tedy o problém nedostatečné pozornosti.

Odhady o počtu dopravních nehod způsobených nedostatečnou pozorností se rozcházejí. Podle některých přispívá rozptýlení pozornosti k pětině dopravních nehod (Wang a kol., 1996), u dalších autorů je toto číslo mnohem vyšší (Stutts, 2002). Americký úřad pro bezpečnost v dopravě (NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration) odhaduje, že nepozornost řidiče hraje roli až v 30 % dopravních nehod (1996). Rozptýlení pozornosti lze pak definovat jako okamžik, kdy nějaká činnost vyruší řidiče natolik, že jej odvede od samotného řízení auta (Wang a kol., 1996). Jinými slovy se nepozornost objevuje tehdy, když se řidič opozdí v rozpoznání a vyhodnocení nezbytné informace, což má za důsledek například vybočení z jízdního pruhu. Nepozornost může zapříčinit událost, objekt či osoba uvnitř nebo vně vozu, ale také například mentální zátěž řidiče nebo kombinace zátěže a nálady.

Co výzkumy zanedbaly

Snad nejčastěji se v souvislosti s pozorností a bezpečností diskutuje o používání mobilních telefonů a takzvaných hands-free sad. Nesčetné studie na toto téma potvrzují, že používání mobilního telefonu - ať už mentální aktivita spojená s konverzací či samotná manipulace s přístrojem - přispívá k riziku nehody. Používání mobilů tedy rozptyluje řidiče vizuálně (řidič čtoucí či píšící textovou zprávu), fyzicky (manipulace a držení telefonu), ale také kognitivně (komunikace). Kognitivní rozptýlení se přitom často považuje za nejvýznamnější typ, proto mnoho vědců považuje hands-free sady za stejně nebezpečné jako obyčejný telefon.

Podle Reeda a Greena (1999) snižuje používání mobilních telefonů přesnost řízení. Další výzkumníci odhadují, že mobily čtyřnásobně zvyšují riziko kolize na silnici (Redelmeier & Tibshirani, 1997).

Výzkum ve Velké Británii poukázal na to, že posílání SMS zprávy je tou vůbec nejrušivější aktivitou při řízení (Market & Opinion Research Institute, 2001). 30 % řidičů přiznává, že textové zprávy během řízení posílá. Profesionální řidiči, zejména řidiči kamionů, často mobilní telefony používají při komunikaci se zaměstnavatelem nebo dispečerem.

Též navigační systémy jsou u kamionů poměrně běžnou technologií. Přes zřejmé výhody těchto systémů, jako je usnadnění orientace a odbourání vyhledávání cesty v papírové mapě, je i v tomto případě otázkou, jaké jsou jejich možné dopady na bezpečnost dopravy. A to zvláště tehdy, když řidič není s jejich používáním zcela obeznámen, nemá dostatečný cvik. Řada studií dokonce přináší zjištění, že čtení v papírových mapách může být - u určité skupiny řidičů - bezpečnější než používání navigačního systému.

Ve srovnání s výzkumem účinků mobilních telefonů a navigačních systémů se vědci relativně málo věnují otázce obsluhy rádia, CD přehrávače nebo topení, větráku či klimatizace, přestože se rovněž jedná o aktivity s potenciálem odvést řidičovu pozornost nežádoucím směrem. Vzhledem k vizuálnímu i auditivnímu vyrušení je možné tyto činnosti považovat za nebezpečné, ale na druhou stranu tu může hrát významnou roli fakt, že jde o činnosti velmi dobře nacvičené a zautomatizované. Obsluhování rádia nebo CD přehrávače ovšem nelze rozhodně podceňovat; několik studií přišlo s poznatkem, že vkládání CD disku do přehrávače může mít horší vliv než vytáčení čísla na mobilu nebo konzumace jídla a pití.

Simulátorová studie v Anglii

Existuje mnoho studií zabývajících se pozorností, ovšem v převážné většině z nich se výzkumníci zaměřují na řidiče osobních aut. Studií, které by braly v potaz profesionální řidiče, není mnoho, což vzhledem k tomu, že řidiči z povolání tráví za volantem více času než řidiči osobních aut a používají ve své práci ve větší míře různé moderní technologie, vytváří určitou mezeru ve výzkumu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 6/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace