5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Na síti jsme chytřejší - V 21. století vítězí kolektivní inteligence

Na síti jsme chytřejší - V 21. století vítězí kolektivní inteligence

Autor: Monika Kovačková | Datum: 2.11.2011 | Vydání: 11/2011

Rozvoj informačních technologií mění myšlení lidí. Naše mozky fungují „na síti“ a skupina je schopna najít kvalitnější řešení problému než jednotlivci.

Na síti jsme chytřejší - V 21. století vítězí kolektivní inteligence

Představme si test inteligence. Aby byl napínavější, uskutečníme ho jako soutěž, v níž proti sobě budou stát vždy dva hráči. A aby byla soutěž spravedlivější a síly protivníků vyrovnanější, postavíme proti sobě jedince navzájem si co nejvíce podobné, například vzděláním, sociálním postavením, ekonomickým statusem, hodnotovým žebříčkem atd. Jediným diferencujícím faktorem bude věk. Soupeřit totiž budou příslušníci starších generací proti tzv. „počítačovým dětem“, tedy proti generaci, jež vyrůstala pod vlivem počítačů a internetu. Kdo asi z této dvojice v testech inteligence vyhraje? Ti, kteří by si vsadili na staršího hráče, by z hlediska pravděpodobnosti měli pravdu. Starší člověk během svého života nabyl spoustu znalostí a vědomostí, mnohé zakusil na vlastní kůži, má zkušenosti, které na mladého člověka teprve čekají… Jak však hra dopadne, postavíme-li proti sobě skupiny padesáti, sto, dvě stě takových soutěžících. Opravdu si myslíte, že výsledek bude stejný?

Nový koncept inteligence

Mnohým z nás se při zaslechnutí slova inteligence vybaví její měření tradičními testy, které známe ze škol, tedy množství různých matematických, logických a verbálních cvičení, jejichž vyhodnocením získáme číslo vypovídající o našem IQ. Dnes je však již tento přístup zpochybňován, neboť inteligenci, která je velmi rozmanitá a různorodá, definuje až přespříliš úzce a nedostatečně. Jak by mohlo jedno jediné číslo v sobě obsáhnout velmi dlouhý a pestrý příběh intelektu daného jedince? A jak by testy inteligence mohly změřit genialitu a nadání velkých sportovců, herců, spisovatelů, skladatelů a hudebníků, jejichž výkony a talent jsou takřka nezměřitelné?

Odpovědi na tyto otázky přináší koncepce mnohosložkové inteligence Howarda Gardnera. Po rozsáhlém zkoumání Gardner definoval sedm typů inteligence, a to inteligenci lingvistickou, logicko-matematickou, prostorovou, hudební, tělesně kinestetickou, interpersonální a intrapersonální. Gardner dále seznam doplňuje o druh inteligence, který bychom mohli označit za přirozený, a dále o inteligenci spirituální a existenciální. Jak vidíme, první tři druhy se shodují s tradiční představou o inteligenci, zatímco zbylé druhy jsou s ní v radikálním rozporu. Gardner tak výrazně rozšířil povědomí o tom, co vlastně znamená být inteligentní. Podle tohoto vědce například i to, že dokážeme krásně malovat, smyslně tančit, psát poutavé příběhy či rozumět citům druhých lidí znamená, že jsme chytří v té či oné oblasti, jinými slovy, že jsme inteligentní. Lidé do určité míry oplývají všemi těmito druhy inteligence; samozřejmě však existují velké interindividuální rozdíly v jejich míře a kvalitě.

Inteligenci můžeme nazírat jako schopnost učit se ze zkušeností a úspěšně se přizpůsobovat svému okolí. Celý lidský život je procesem, jenž od nás vyžaduje množství fyzických i mentálních schopností a výkonů nezbytných k tomu, abychom dokázali efektivně řešit změny, úkoly a nesnáze, které nám přináší. Vedle množství vrozených schopností, vloh a nadání získáváme v průběhu života učením i každodenní zkušeností různorodé vědomosti a dovednosti. To, jakým způsobem s vrozenými i získanými vědomostmi a schopnostmi dále nakládáme a do jaké míry je dokážeme uplatnit v praxi, závisí na kvalitě našeho myšlení.

Inteligenci tedy nelze definovat pouze jako kvalitní či rozsáhlou zásobárnu informací, ale také jako schopnost adekvátně tyto informace využívat s cílem co nejlépe se přizpůsobit prostředí: Jak úspěšný podnikatel ve víru velkoměsta, tak nejlepší lovec brazilského indiánského kmene oplývají vysokou inteligencí: oba se dokázali efektivně přizpůsobit prostředí, ba co víc, dokázali se prosadit a vyniknout nad ostatními. Podstata jejich inteligence se však bude radikálně odlišovat, neboť prostředí dokáže výrazně měnit struktury myšlení lidí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 11/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace