5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Nepodceňujme sociální klima ve třídách

Nepodceňujme sociální klima ve třídách

Autor: PAVLÍNA NĚMCOVÁ | Datum: 28.8.2006 | Vydání: 9/2006

Dítě stráví v prostředí školní třídy po dobu devíti let průměrně pět šest hodin denně. Pokud se tu dlouhodobě necítí dobře, nemůže se to na jeho psychickém a sociálním zrání nepromítnout. S problémy, které začaly ve škole, se vnejrůznějších podobách a situacích často potýká po celý dospělý život.

Koordinátorka prevence protidrogové a kriminality Magistrátu města Opavy Dagmar Polášková pochopila, že žádná přednáška školáky od sociálně nežádoucího chování neodradí. Mnohem spolehlivější je zjistit, jak děti skutečně žijí,co je trápí a pokoušet se zjištěné problémy řešit. Rozhodla se iniciovat vznik uceleného komplexu prevence a poradenských služeb školství. Jeho východiskem se stala analýza současného stavu, tedy diagnostika třídních kolektivů v opavských školách.

I takové jsou třídy

Ve školách existují třídy, kde se děti spíše netolerují a nevěří si. Do některých tříd se těší méně než polovina žáků. Existují třídy, kde se třetina žáků nedočká pomoci s problémem. Mezi našimi 190 třídami je 82 (43 %), kde si více než sedmdesát procent žáků myslí, že ve třídě je někdo, komu ostatní občas ubližují. A z těchto 82 tříd ve 23 (12 %) si to dokonce myslí 90 - 100 % žáků.

Při osobních návštěvách v některých z uvedených tříd se ukázalo, že to neznamená šikanu. Většinou mají žáci prostě „špatné vztahy“ - ubližují si navzájem, není možné najít konkrétní oběť. V těchto třídách je nutné pracova tna zlepšení klimatu a vztahů.

Z hlubší analýzy výsledků vyšlo najevo, že ve vzorku se vyskytuje padesát žáků, kteří se necítí ve škole dobře - tito žáci do dotazníku vyplnili, že mají pocit, že o ně třída nestojí a třídu i své pocity v ní hodnotí velice negativně.

Spolupráce s třídními učiteli

Z analýzy postavení žáků ve třídě vyplynulo, že 178 žáků (4,5 %) by mohlo být ohroženo šikanou - v tabulce oblíbenosti třídy figurují v záporné části a sami mají pocit, že o ně třída nejeví zájem. Při práci s jednotlivými třídami se ukazuje, že toto číslo předpokládaných obětí není definitivní, jelikož někteří žáci, kteří by do této skupiny rovněž mohli spadat, nechtějí své postavení ve třídě hodnotit nebo si to nechtějí připustit. Naopak se do skupiny dostali ti, kteří sice nejsou spokojeni, ale ani nejsou oběťmi. Proto je nutné výsledky každé jednotlivé třídy prodiskutovat s třídním učitelem, který je může upřesnit. I přesto se zdá, že počet žáků, kteří zažívají ve škole šikanu, se v žádném případě neblíží čtyřiceti procentům, jak tvrdí někteří psychologové.

Co dál?

Realizovaný výzkum byl rozhodující jak pro další péči o žáky, tak pro tvorbu strategie působení odborníků na školách, vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoje primární prevence šikany a dalších negativních jevů.

S výsledky výzkumu své školy byli seznámeni ředitelé, třídní učitelé dostali k dispozici výsledky své třídy spolu s nabídkou konzultovat řešení případných problémů či spolupracovat při zlepšování problematického postavení některých žáků.

Po dohodě s třídními učiteli a řediteli se ve vytipovaných třídách rozjela dlouhodobá psychosociální intervence. Hledáme další možnosti, jak individuálně pečovat o žáky s problematickým postavením nebo extrémně nepříjemnými pocity - například formou spolupráce s externími odborníky ve školách, s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče. Promýšlíme systém pomoci a dlouhodobé metodické podpory škol s vyšším výskytem problematických tříd.

Při mnoha rozhovorech s třídními učiteli jsem došla k závěru, že jsou poměrně často přehlíženy potřeby, jejichž uspokojování by velmi přispělo k zlepšení atmosféry ve školách, a tím také ke zlepšení podmínek pro práci učitelů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 9/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace