5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Noel Sheehy: Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů

Noel Sheehy: Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů

Autor: Dominik Dvořák | Datum: 30.12.2005 | Vydání: 1/2006

Možná nejproblematičtější na této zdařilé knize je její český název. Originál se totiž jmenuje Padesát klíčových myslitelů v psychologii, neboť někteří lidé, kteří zásadně ovlivnili vývoj psychologie, se „nikdy za psychology nepokládali a ani by s takovou charakteristikou nesouhlasili“ (s. 5).

Kdo jsou tedy podle autora osobnosti, jež daly ,tvar a směr‘ psychologii?

Výběr zahrnul období vědecké psychologie posledních sto padesáti let, pomyslný ,Top 50‘ zahajují H. von Helmholtz, F. Galton a W. Wundt. Největšího prostoru se v knize dostalo nepsychologovi N. Chomskému. Jeho práce o syntaktických strukturách z roku 1957 byla nedávno v anketě odborníků vybrána jako vůbec nejvýznamnější dílo z oblasti kognitivní vědy. Asi i N. Sheehy považuje za nejdůležitější směr současné psychologie kognitivismus provázený odvratem od empirismu k racionalismu a obnoveným důrazem na to, co je v psychice vrozené – v dnešním pojetí formulované evolucí druhu a geneticky zakotvené. Představitelé evoluční psychologie se však do výběru (ještě?) nedostali. Nejmladší badatelé se zabývají buď kognitivní, nebo sociální psychologií a oproti předchozímu období se mezi nimi neobjevuje ani jeden klinik. Co to znamená – že klinická psychologie není v poslední době zdrojem zásadních myšlenek, nebo se ,psychologie‘ vlastně rozpadla do několika oborů, přičemž akademická psychologie hlavního proudu se stále víc sbližuje s kognitivní vědou nebo neurobiologií a teorie se i personálně vzdaluje klinické praxi?

Všichni z nejmladší generace ,klíčových myslitelů‘ pracují v anglicky mluvících zemích. Ženy jsou v tomto výběru dvě – A. Anastasiová a E. Maccobyová.

O každé osobnosti se dozvíme stručné biografické údaje umožňující sledovat možné souvislosti mezi původem, rodinným prostředím či školními zkušenostmi na jedné straně a typickými rysy vědeckého díla. Největší prostor je věnován hlavním autorovým myšlenkám a dílům včetně jejich současné kritiky a postavení v dnešní psychologii. Každé encyklopedické heslo uzavírá přehled hlavních publikací badatele (v anglických nebo německých vydáních) a dalších pramenů k jeho životu a dílu. Při překladu byla vesměs doplněna existující česká vydání klíčových děl. Čtenář se může z knihy dozvědět leccos i o lidech, jimž není věnována samostatná kapitola (třeba o Tinbergenovi v souvislosti s Lorenzem). Proto je škoda, že kniha nemá aspoň jmenný rejstřík, o věcném nemluvě.

Po jazykové stránce bych překladu vytknul jen maličkosti týkající se vlastních jmen a ojediněle termínů (např. zdá se mi, že u Helmholtze se měl rozlišit počitek a vjem). Jinak mohu knihu s čistým svědomím doporučit studentům i odborníkům s potřebou vracet se k základům svého oboru.

Brno, Barrister & Principal 2005. 240 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace