5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Orchestr bez dirigenta

Orchestr bez dirigenta

Autor: Marina Stejskalová | Datum: 21.2.2007 | Vydání: 2/2007

Psychoticky nemocného lze z pohledu muzikoterapeuta přirovnat k orchestru, jenž hraje bez partitury a dirigenta. Každý nástroj má svou citlivou melodii, svůj rytmus, jenže hrají všechny najednou, bez souladu. Uslyšet a přečíst tuto řeč může pomoci terapeutovi symbol.

Šestnáctiletý Ondřej trpící schizofrenním onemocněním odmítal klavírní hudbu. Po několika sezeních nakreslil obrázek, jejž nechtěl jakkoli komentovat. Později se na jedné ze skupinových muzikoterapií na téma „Hudba v mé rodině“ přiznal, že klavír nesnáší kvůli bratranci, jehož mu neustále dávali za příklad. Nevinný hudební nástroj se stal symbolem utrpení a skryté agrese. Poznávací znamení v tomto případě otevíralo téma pro rodinnou terapii a určovalo cíl následujících muzikoterapií: pokus o změnu pacientova vztahu ke klavírní hudbě. Jako terapeutický materiál jsem použila hudbu krále klavíru Frédérica Chopina. Metodou byla práce s hudebními a poetickými symboly. Oblíbené verše k Chopinovým skladbám vybíral sám pacient. Chopinovo Nocturno in B Flat Minor Op. 9 No. 1. Larghetto mu souznělo s překrásným a citlivým veršem českého básníka Václava Fuky (viz rámeček).

Spojení hudby a psaného literárního slova se dnes aktivně používá v psychosomatické léčbě – a zapůsobilo i na našeho pacienta. Kořeny této poetické medicíny sahají minimálně do antiky. Sám Aristoteles poukazoval na silné účinky jazykového rytmu, taktu a muzikálnosti básnického umění na emocionální stav člověka a aktivitu myšlení. Hudební doprovod básnických symbolů tento efekt ještě zesiluje.

Sedmnáctiletá Klára s nediferencovanou formou schizofrenie měla strach ze světové katastrofy a atomové války. V prvních týdnech hospitalizace na klinice nemohla spát, relaxovat, vnímat zvukoterapii. Verbální komunikace s ní byla minimální. Na začátku terapeutických sezení vyhledávala dramatickou hudbu Bacha či Rachmaninova. V jejích kresbách se objevil symbol, který interpretovala jako symbol ohrožení. Použila jsem techniku imaginací s hudbou na téma Chráněné místo. Dále jsem jí v průběhu muzikoterapie nabídla různé skladby moderní hudby. Vybrala si hudbu k filmu Titanic a Cher. Při poslechu kreslila. Měnil se charakter kreseb, lepšil se emoční stav (obrázky 1–5). Na konci 3 měsíce trvající muzikoterapie byla schopna kreslit a relaxovat při zvukoterapii na motivy lesa.

V čem terapeutická účinnost hudby spočívá?

Symbolika v hudbě

Hudba je unikátní sbírkou lidských pocitů a emocí zapsaných notami. Každý skladatel pro nás zaznamenal svůj životní příběh. Hudba v sobě nese i povahové rysy autora. Proto v ní vyhledáváme to, co je nám momentálně i dlouhodobě blízko, zrcadlí se v ní náš vlastní prožitek. Jak zdůrazňoval Wassily Kandinský (Kandinský, 1998): „Hudební tón působí na duši přímo, vyvolá v ní bezprostřední ozvěnu…“ Proto při použití hudby v psychoterapii lze působit na emoce, změnit náladu, pracovat s agresí, uvolnit napětí a podle terminologie docentky Jany Kocourkové vytvořit „bezpečný rámec v prožívaní bolestivých emocí“, dosáhnout korekce emočního stavu pacienta.

Muzikoterapii můžeme popsat jako psychoterapii, jež na nás působí jazykem hudebních symbolů. Symboly se zde pohybují ve zvukovém poli, zprostředkovává nám je hudební nástroj. I jednotlivé hudební nástroje mají svou symboliku: například housle jsou pacienty vnímány jako symbol křehkosti, varhany – symbol moci, harfa – symbol lyrického snění, flétna – symbol smutku, hoboj – symbol osamělosti.

Současné muzikoterapeutické školy mají rozpracované metodiky použití hudebních nástrojů v psychoterapii. Před několika měsíci jsem měla v Michiganu (USA) u profesora Michaela Mc Quireho možnost seznámit se se zajímavými materiály . Zaujalo mě zde například široké využití bubnu. Ten je zde používán při práci s agresí i u pacientů s psychotickými poruchami ve státních a soukromých, dětských i dospělých psychiatrických zařízeních. Nejoblíbenějším hudebním nástrojem je však u pacientů v Americe, stejně jako u nás, klavír (i přes výjimky typu výše zmíněného chlapce). Možnosti jeho použití v psychoterapii jsou opravdu velké.

Symbol nám pomáhá i z druhé strany – a sice pochopit vnitřní svět pacienta při muzikoterapii. Pomocí symbolu totiž pacient může vyjádřit vlastní pocit, a to verbálně i neverbálně (gestem, mimikou, kresbou). Symbol mívá emoční kontext, časem se rozvíjí, mění, je zdrojem důležitých informací o člověku. Symbol v hudebním poli má pro nás svůj význam a terapeutický účinek – ovšem pouze za předpokladu, že souzní s naším aktuálním prožíváním.

Tematika symbolů, se kterými se setkáváme v muzikoterapii pacientů s psychotickými poruchami, se neliší od obecně aktuálních témat v psychoterapii u pacientů s jinými diagnózami (viz tabulka). Liší se však charakter jejich ztvárnění a verbálních interpretací. Nacházíme zde princip obrácených pocitů a emocí, charakteristický pro psychotické prožívání (obecně radostná záležitost je považována za smutnou a naopak). Následuje i efekt obrácených interpretací symbolů.

Důležitým signálem změny pacientova stavu je proměna symbolu a jeho interpretace, k níž v muzikoterapii dochází.

Například šestnáctiletý pacient trpící paranoidní formou schizofrenie slyšel hlas lesa, jenž byl pro něj symbolem ohrožení. Po dlouhodobé terapii s použitím programové hudby Beethovena, Griega a Dvořáka, jakož i zvukoterapie a videoprogramu Hudba přírody přiznával zlepšení stavu. Byl živější v kontaktu, mohl se soustředit na učení ve škole, měl lepší náladu. Napsal příběh o slavném rytíři, který se nebál lesa, vjel do něj na koni a zabil příšeru. Sděloval, že hlas lesa ho přestal pronásledovat a mohl chodit na procházky do přírody, což potvrdili i jeho rodiče.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 2/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace