5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Osm hodin za pracovním stolem? Existují výhodné alternativy!

Osm hodin za pracovním stolem? Existují výhodné alternativy!

Autor: Zita Lara | Datum: 5.11.2008 | Vydání: 11/2008

Pracovní trh se potýká s nedostatkem kvalitních pracovních sil. Zaměstnavatelé se snaží učinit svou nabídku co nejlákavější, zaměstnanci a zaměstnankyně potřebují sladit svůj pracovní život se soukromým. Alternativní způsoby zaměstnávání osvědčené ve vyspělých státech táhnou i u nás.

Se snižujícím se počtem ekonomicky aktivních obyvatel roste nebezpečí, že na trhu práce nebude dostatek lidí s potřebnou kvalifikací. Jedním z mnoha řešení, jak tomuto nedostatku mohou firmy čelit, je udělat maximum pro zvýšení vlastní přitažlivosti v očích potenciálního i stávajícího zaměstnance. Tradiční plný úvazek vykonávaný na pracovišti v běžné pracovní době bude více doplňován o jiné formy úvazků, vyhovující také kandidátům s různými omezeními. Český trh práce je bohužel v tuto chvíli stále velmi konzervativní a zavádění nových forem zaměstnávání je spíše výjimkou - tak komentuje současnou situaci Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka společnosti Manpower. Její slova potvrzují čísla. V České republice využívá z celkového počtu zaměstnaných osob přibližně jen 5 % některého z typů flexibilních úvazků. V porovnání s evropskými zeměmi je to velmi málo, např. v Rakousku je to 23 % a ve Švédsku 26 %.

Firmy se v budoucnosti budou snažit vyjít vstříc všem skupinám potenciálních zaměstnanců. Ne zcela využitými skupinami na trhu práce jsou maminky a otcové na rodičovské dovolené, starší osoby (s tím, že „staršími“ jsou často míněni již lidé kolem 50 let věku), osoby se sníženou pracovní schopností a zaměstnanci, kteří se ocitají v těžké životní situaci. Alternativních pracovních úvazků využívají zejména tyto skupiny.

Nezapomeňme na další důležitý aspekt. Mnoho našich kolegů a kolegyň, zejména na manažerských pozicích, dosáhlo ve svém pracovním životě významných úspěchů. A nyní více než po dalším postupu na kariérním žebříčku touží po dokonalejším skloubení soukromého a pracovního života. Chtějí se více věnovat svým zálibám nebo nějaké znovuobjevit, dát větší prostor své rodině nebo ji založit… Nedávají automaticky přednost lépe placeným a časově náročným nabídkám, ale zajímá je práce, která je uspokojuje a umožňuje jim lépe prožít život.

Jak vypadá alternativa?

Alternativní úvazky lze obecně definovat jako jakýkoli jiný režim, než je standardní osmihodinová pracovní doba, případně pracovní doba týdenní, rozvržená dle rozhodnutí zaměstnavatele. Českým zákoníkem práce je v současnosti jmenovitě upraven zkrácený pracovní úvazek a pružná pracovní doba.

Mezi alternativní úvazky tak lze zařadit poloviční úvazek, kdy zaměstnanec/kyně pracuje pět dní v týdnu 4 hodiny, ale také úvazek poloviční flexibilní odpracovaný dle dohody se zaměstnavatelem. Za zkrácený lze rovněž považovat úvazek tříčtvrteční nebo například práci v rozsahu 10 hodin týdně.

Existují však i práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to například kombinace práce v zaměstnání a z domova. Zajímavou alternativou jsou v neposlední řadě zcela určitě formy úvazků zákoníkem práce přímo neupravené, jako jsou práce z domova, tzv. teleworking, stlačený pracovní týden či sdílené pracovní místo (částečný úvazek dle dohody a sdílení jedné pozice s další osobou).

Z těchto způsobů alternativního zaměstnávání je podle průzkumu České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ), který realizovala mezi svými členskými organizacemi, v současné době v České republice nejvíce rozšířena práce formou dohod, flexibilní pracovní doba a zkrácené úvazky.

Hlavní přínos zavádění flexibilních pracovních úvazků do firemní strategie spatřují zaměstnavatelé v získání nových zaměstnanců, udržení si kvalifikované pracovní síly, zvýšení motivovanosti a loajality a z toho vyplývající snížení fluktuace. Jak uvádí Jaroslava Rezlerová, v konečném důsledku to povede k vyšší konkurenceschopnosti. Barbora Stejskalová, ředitelka LZ ve společnosti T-Mobile Czech Republic, dodává: „Sladění osobního a pracovního života činí zaměstnance spokojenějšími a k firmě loajálnějšími. Zaměstnanci jsou méně stresovaní a nemocní. Transparentní pravidla a maximální využití potenciálu všech pracovních sil, stejně tak úspory na režijních nákladech či výdajích na provoz, to vše jsou nezanedbatelné výhody, které vyplývají pro zaměstnavatele z alternativních úvazků.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 11/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace