5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Pavel Říčan: Psychologie, příručka pro studenty

Pavel Říčan: Psychologie, příručka pro studenty

Autor: Václav Břicháček | Datum: 23.12.2005 | Vydání: 1/2006

Říčanův text je určen široké čtenářské obci. Cílem je přehlédnout současné psychologické poznatky a zároveň přiblížit čtenářům styl dnešního psychologického myšlení.

Není to však text popularizující, kterých je dnes u nás celá řada. Říčan píše s nadhledem, zasvěceně a srozumitelně. Složitou problematiku dokáže přiblížit volbou příkladů z běžného života. Vnější úprava – typy písma, ilustrace, cvičení aj. – je didakticky vhodná. Pro čtenáře by byly užitečné rejstříky.

Autor definuje psychologii jako vědu o psychických jevech a vlastnostech a shrnuje je pod pojem psychika. Je to ohraničení někdy neostré, ale transdisciplinární charakter současné vědy stírá hranice jednotlivých odvětví. Psychické jevy jsou podle autora determinovány funkcemi nervové soustavy, stimulací smyslových orgánů, mezilidskými, vztahy, společností a kulturou a mají proměnlivý charakter. Postrádám genetiku, dnes snad již i neuroimunologii, sledování vlivu životních událostí a výchovu.

Kniha má dvě části: psychické jevy (od vnímání, představ, paměti a řady dalších kapitol až po otázky jáství) a cesty výkladu (od biologických postupů, osobnost až po vývojovou psychologii). Vzhledem k rozsahu knihy je výklad někdy stručný a jistě bylo nutné ledacos vypouštět, co autor nepovažoval za důležité, a jinde výklad zkracovat na minimum.

Platí to hlavně o kapitole sociální psychologie. V kapitole o vnímání se text omezuje pouze na zrak a ostatní smysly se nezmiňují. I dnes aktuální problematika vnímání za pohybu pozorovatele stojí asi za zmínku. Velmi dobře jsou sepsány vložené kapitoly jáství (9) a Kvalitativní přístupy k osobnosti (17).

V kombinaci s učebnicí Plhákové, Atkinsonové a Hilla máme dnes k dispozici solidní texty pro základní výuku obecné psychologie. Říčanovu učebnici mohu bez váhání doporučit jak pro běžné kurzy, tak pro málo informované zájemce.

Rýsuje se otázka, zda by se neměl obsah nových učebnic posunout k méně tradičním formám. V podstatě se dnes izolovaně vykládají poznatky o jednotlivých stránkách psychiky. Duševní život je však mnohem složitější, byť i nadále jen nepříliš prozkoumaný. Znamená to studovat jednotlivé psychické jevy ve složitých vzájemných interakcích a zároveň naznačovat základní vývojové trajektorie člověka. Odpovídalo by to postupně se prosazujícím trendům experimentální i užité psychologie, které sleduji v časopisech. Naznačený požadavek je možná předčasný, ale byl by to pravděpodobně pokus o příspěvek, který by byl ojedinělý i v mezinárodním měřítku. Soudím, že Říčan je patřičně vzdělán pro vytvoření komplexnějšího a snad i perspektivního pohledu na složitou problematiku našeho oboru.

Praha, Portál 2005. 285 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace