5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Poezie symbolů

Poezie symbolů

Autor: Jiří Šípek | Datum: 5.12.2007 | Vydání: 12/2007

Po pěti letech vydává Portál opět Slovník symbolů.

Původní německé vydání připravil v roce 1992 Udo Becker. V knize není informace, kolik hesel je zde zpracováno, ale již rozsah knihy – 351 stran – naznačuje úctyhodný počet. A je nutné dodat spolu s autorem, že jde nutně o osobní výběr, protože neexistuje žádná předem daná, objektivní organizace konečného množství všech jevů našeho života. Uměli bychom si to vůbec představit?

Čtenáři podobných publikací nemívají ve zvyku číst předmluvy. Koneckonců, proč? Použití je přece jasné. Hledáme např. informaci o symbolickém významu nějakého jevu, o kterém tuším, že může mít širší používaný význam (např. list), a podle očekávání se skutečně dozvíme, že v Asii list symbolizuje štěstí a blahobyt, větvička s listy symbolizuje souhrn jednotlivých částí v celku, trojlístek symbolizuje Trojici, čtyřlístek čtyři kardinální ctnosti, fíkový list… Můžeme také knihou namátkou listovat a být překvapeni hned několika momenty. Například nám padne do oka heslo hodinky. S údivem však zjistíme, že to není především to, co nosíme na ruce k tomu nejběžnějšímu používání. Hodinky byla středověká modlitební kniha s texty k jednotlivým hodinám. Vedle kalendáře se svátky světců byla použita i hvězdná znamení apod., a to všechno proto, abychom si byli vědomi provázanosti pozemského dění s nebeským, světským a posvátným. Vida, jak je čas a naše zacházení s ním mnohdy chápán chudě. Anebo že by pro nás v dnešní době čas běžel tak rychle, že nám z jeho bohatosti zbylo jen to nejzákladnější orientování, kde všude jsme už v danou chvíli měli být?

Vraťme se však ještě k autorově předmluvě. Přes jeho stručnost je zajímavá a účelná. Samotný termín symbol je jedním z mnoha příbuzných – alegorie, atribut, metafora, podobenství, archetyp, emblém a další. Rozdíly mezi nimi jsou poměrně nesnadno zachytitelné. Symbol však, píše autor, může poskytnout, a také vždy poskytuje, ucelenou výpověď, čímž se liší od alegorie, atributu či metafory. A autor ještě dodává, že putování symbolů a jejich významových obsahů během lidské existence se stalo jednou z nejvíce vzrušujících a nejpodnětnějších oblastí výzkumu moderních interdisciplinárních věd.

Listujme chvíli knihou. Můžeme hledat konkrétní, hmatatelné jevy našeho světa – houpačku, chléb, macešku, kojota, komára, uhlí, úl… Můžeme se zaměřit na faunu, flóru či předměty denní potřeby. Můžeme ale také přemýšlet nad významy barev, činností (hra, tanec, tkaní), celými třídami jevů (umění), obecninami (archetyp, symbolika),vztahy (sympatie), klíčovými jevy lidského či náboženského života (nanebevstoupení, smrt, transmutace), čísly, významnými jmény (Jidáš, Pythagoras, Tantalos), bohy, symboly karet atd. atd.

Jde tedy o jakousi, svým způsobem pozoruhodnou, směsici jevů. To však není výsledek zcela náhodného a osobního výběru. Je to obraz mnohoznačnosti a vrstevnatosti světa, ve kterém žijeme. Všechny takové roviny, průhledy, předměty, kvality pro nás mohou nabývat symbolických významů. Ale vše je složitější – významy se měnily a mění během historie. Některé zanikly, další se udržují jakousi tolerovanou tradicí a ještě další jsme ochotni sami prožívat a animovat si jimi náš svět a žití v něm. Odborněji řečeno – přijímáme symboličnost mezi charakteristiky našich mentálních reprezentací světa.

Slovník symbolů nás může nejen poučit o nějakém konkrétním jevu, ale může nás přivést i k zamyšlení, kolik rovin, vrstev má náš svět a jak je bohatý, resp. jak bohatý může být náš život v něm. Svým způsobem můžeme Slovník symbolů používat i jako jakousi knihu poezie, nabízející nám pohled plný přesahů za hranice každodenního života.

Udo Becker: Slovník symbolů (Praha, Portál 2007)


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace