5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy

Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy

Autor: Dobromila Trpišovská | Datum: 9.12.2005 | Vydání: 12/2005

Kniha předkládá výsledky longitudinálního výzkumu od roku 1994. Sběr dat spočíval hlavně v kvalitativních postupech, pozorování a rozhovorech, sběru a analýze dětských výtvorů, psaníček, sešitů, ale i badateli zadávaných úkolů a některých standardizovaných zkoušek.

Autoři, inspirováni A. Gesellem, uspořádali témata do dvou hlavních částí knihy. V první části se čtenář seznámí s rysy chování, které charakterizují žáka po jednotlivých ročnících od první do páté třídy. Jednotlivé ročníky prvního stupně základní školy jsou pojednány po stránce úrovně vědomostí, kvality myšlení, společensko kulturní připravenosti, motivace. Výsledné informace vytvářejí celkový profil žáka-dítěte v každém ročníku.

Podrobněji jsou popsány hlavní vývojové rysy, vždy podle stejné distribuce: oblasti myšlení podle Stanford-Binetova inteligenčního testu (Hříbková), kresba postavy pána (Klusák, Slavík), prospěch (Škaloudová), čtení, pravopis a technika psaní (Kučera), psaní textů, grafika a čtenářství (Viktorová), orientace v čase a prostoru (Klusák), hra (Bittnerová), vytváření skupin mezi vrstevníky-spolužáky (Doubek), zábava a volný čas (Doubek) a móda - starost o zevnějšek (Levínská).

Druhá část knihy je věnována stejným tématům, jež jsou uspořádána opačně než v části první. Zde je zpracováno nejdůležitější téma (každé tvoří samostatnou kapitolu), rys a jeho vývoj ve všech ročnících. Obě části se obsahově překrývají a nabízejí stejná témata v jiném kontextu: V části první se dovíme o rysech chování, charakterizujících žáka v jednotlivých ročních (vybrané rysy pro každý ročník základní školy), zatímco v části druhé je důležitý vývoj jednotlivých rysů (vývoj rysu=gradient) napříč 1. stupněm základní školy (např. Technika psaní).

Recenzovanou knihu považuji za nesmírně cennou, neboť je podložena kvalitním dlouhodobým výzkumem, seznamuje čtenáře se skutečnými rysy chování současných školáků, v textu je zřejmá důvěrná znalost kontextu dílčích jevů. Přestože je autorský kolektiv početný, podařilo se udržet odborně estetickou jednotu textu a i při vysoké odborné úrovni je text psán jazykem srozumitelným širší veřejnosti. Větší srozumitelnosti textu pomáhá také velmi pečlivě zpracovaný poznámkový aparát. Některé čtenáře by mohl odrazovat rozsah textu. Ke kladům publikace patří ale i to, že dovoluje čtenáři výběr z textu podle oblasti zájmu, není nutné číst ji od začátku do konce.

Kniha je určena třem skupinám čtenářů: psychologům, učitelům a studentům učitelství a těm rodičům, kteří se zajímají o vývoj a vzdělávání svých dětí. Cílem textu je mimo jiné i přispět k lepšímu vzájemnému porozumění mezi uvedenými třemi skupinami při sledování a ovlivňování vývoje dětí mladšího školního věku.

Praha, Karolinum 2005. 554 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace