5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Psychologická péče o policisty

Psychologická péče o policisty

Autor: Štěpán Vymětal | Datum: 1.7.2003 | Vydání: 7-8/2003

Policejní psychologové kromě odborného posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního poměru a posuzování vhodnosti uchazečů pro výkon řídících a speciálních funkcí poskytují policistům řadu dalších odborných služeb.

Do oblasti psychologické péče o policisty spadají preventivní psychologické služby, sociálně psychologický servis, poradenství apod. Každý člověk se dostává do životních krizí a určitá specifika náročné policejní profese mohou k těmto krizím přispívat. Policisté a jejich rodinní příslušníci mají možnost obracet se v tíživé životní situaci právě na policejní psychology, kteří při své práci dodržují Etický kodex psychologa v rezortu MV (dodržování mlčenlivosti, ochrana zájmu klienta atd.).

Snaha dále zkvalitnit psychologickou péči o policisty a zohlednit náročnost jejich profese byly podnětem k systémovému ošetření této problematiky. Cestou k tomuto záměru se stal mezinárodní program PHARE. Ministerstvo vnitra se do tohoto programu zapojilo v rámci Twinning-Project CZ 98/IB/JH/02 pod názvem „Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro Českou policii – program odborného vzdělávání pro příslušníky policie a pracovníky Ministerstva vnitra České republiky.“ Jeden z modulů projektu se zabýval posttraumatickou intervenční péčí o policisty v souvislosti s akcemi zvláštního nasazení a po traumatizujících zážitcích jednotlivých policistů.

Zásadní a přelomové bylo připuštění názoru, že i policista může vykazovat po prožití mimořádných situací psychické a tělesné příznaky akutní stresové reakce a že tato stresová reakce se v podstatě nevyhýbá nikomu. Jedná se totiž o přirozenou reakci na nenormální situaci.

V Policii České republiky byl vytvořen systém posttraumatické intervenční péče, který je upraven Závazným pokynem č. 129 policejního prezidenta ze dne 14. 11. 2001. V rámci Policie České republiky bylo jmenováno 8 týmů posttraumatické intervenční péče – při správách jednotlivých krajů a Policejního prezídia. Jmenování týmu při správě hl. m. Prahy je v jednání. Koordinátory týmů jmenuje policejní prezident na návrh oddělení psychologie a sociologie odboru personálního MV. Členy týmů jmenuje příslušný ředitel správy kraje Policie České republiky. V současné době je celkem proškoleno 97 interventů – koordinátorů i členů týmů. Těmi jsou policisté, policejní psychologové a duchovní, kteří jsou pro posttraumatickou intervenční péči kvalitně odborně připraveni.

Souběžně se systémem posttraumatické intervenční péče začala 14. 11. 2002 v rezortu Policie ČR fungovat anonymní telefonní linka pomoci v krizi. Linka opět slouží policistům, zaměstnancům Policie ČR a Ministerstva vnitra a jejich rodinným příslušníkům. Je přístupná všem, kteří pociťují tlak životních okolností jako nadhraniční a chtějí jej řešit, popřípadě funguje jako tísňové volání. Anonymní telefonní linka pomoci v krizi funguje v nepřetržitém provozu, který zajišťují speciálně vycvičení interventi z řad policistů přímého výkonu služby, policejních psychologů, učitelů rezortního školství a policistů preventivně informační skupiny.

Výše uvedené psychologické služby jsou v kontextu tzv. péče o zaměstnance, která je jednou z dominant řízení lidských zdrojů a také důležitým hodnotícím kritériem managementu jakosti, kterým bude Policie České republiky posuzována při vstupu do Evropské unie.

Psychologové i další speciálně vzdělaní odborníci v dané oblasti mají lidský zájem být účinným pomocníkem při řešení nelehkých životních situací, do kterých se policista vzhledem ke specifické zátěži své profese může dostat. Garantem odborné a etické kvality psychologické péče o policisty je oddělení psychologie a sociologie odboru personálního Ministerstva vnitra.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace