5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie

Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie

Autor: Lenka Gaz | Datum: 19.6.2006 | Vydání: 7-8/2006

Rozsáhlá monografie našeho předního psychoterapeuta vychází v nakladatelství Portál již popáté. Pokud si však připomeneme i vydání z let 1970, 1976 a 1987, tenkrát ještě pod názvem Psychoterapie, pak hovoříme o knize, která se díky pravidelné aktualizaci drží na knižním trhu odborné literatury již více než třicet let.

Kniha vyšla opět v nové grafické úpravě. Jiný typ písma než v předchozích vydáních skvěle doplňuje zajímavou obálku a upoutá pozornost. Navíc původních 392 stran z předchozího čtvrtého vydání se díky změně písma vtěsnalo do 382 stran, aniž by ubylo textu. Také fotografie, většině čtenářů již dobře známé, které jsou využity nově, přidávají knize na zajímavosti. Prostá hra s rozměry fotografií knihu výrazně oživila. Přitom řada nových fotografií dalších významných psychoterapeutů (od Kernberga a Kohuta, přes Banduru a Meichenbauma až po de Shazera a Whitea) přibyla. Všechna předchozí vydání a tedy i páté plně vykreslují celosvětovou psychoterapeutickou scénu. Zároveň přináší aktualizaci české i slovenské psychoterapeutické scény. Kniha slouží jako vysokoškolská učebnice, ale také jako povinná literatura k atestacím či ke zkoušce z funkční specializace.

Tedy jen v krátkosti: Autor na začátku knihy definuje psychoterapii jako obor i jako činnost a pak následuje přehled současných směrů psychoterapie. Dočteme se o psychoterapii hlubinné, dynamické, rogersovské, behaviorální, kognitivní, Gestalt atd. Autor zmiňuje vedle tradičních osvědčených přístupů i přístupy novější. Autor sám je eklektik, a tak podává zajímavý výklad eklektického a integrativního pojetí. Jednotlivé přístupy jsou dávány do souvislosti s osobnostmi psychoterapeutů, kteří se zasloužili o jejich vznik a vývoj. Krátký životopis každé osobnosti je doplněn fotografií.

Další část knihy podrobně popisuje metody psychoterapie. Následuje speciální část věnovaná psychoterapii skupinové, rodinné a systemické. Samostatná část je věnována současné psychoterapeutické scéně v Čechách a na Slovensku. Kniha je ukončena kapitolami věnovanými výzkumu efektu a procesu psychoterapie.

Myslím si, že nikoho již nepřekvapí, že autor má načteny nové literární prameny, které u nás vyšly zcela nedávno a využil je k doplnění tohoto vydání. V seznamu literatury tak můžeme najít např. knihu Zeiga Umění psychoterapie, která vyšla také v nakladatelství Portál, a to v roce 2005.

Vydání knihy Základy psychoterapie z roku 1998 získalo v roce 1999 Kuffnerovu cenu Psychiatrické společnosti. Již páté vydání vycházející pod stejným názvem jen nasvědčuje stálému zájmu odborné veřejnosti.

Recenzovanou práci můžeme plným právem označit za nejpropracovanější učebnici psychoterapie v českém jazyce. Kniha hovoří jasným a srozumitelným jazykem. Na každém řádku je patrná autorova důkladnost a systematičnost.

Praha, Portál 2006. 382 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace