5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Zdeněk Veselovský: Etologie. Biologie chování zvířat

Zdeněk Veselovský: Etologie. Biologie chování zvířat

Autor: Milan Nakonečný | Datum: 4.1.2006 | Vydání: 1/2006

Přední český zoolog, profesor přednášející etologii na Biologické fakultě JčU v Českých Budějovicích a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrady zaujal psychology již svou obsáhlou publikací Chováme se jako zvířata? (1992), která byla jednou z prvních obsáhlých původních českých prací o etologii.

Recenzovaná kniha je jejím přepracovaným a podstatně rozšířeným vydáním s četnou fotografickou dokumentací a ilustracemi brněnského výtvarníka Jana Dungela. Je to kniha vynikající nejen svým vědeckým, ale i polygrafickým zpracováním. V úvodu autor omluvně konstatuje, že svou knihu koncipoval „,klasičtějším‘ způsobem, než je tomu v současnosti zvykem“, ale zdá se, že je to spíše předností, srovnáme-li toto jeho dílo s jinými díly téže kategorie, neboť je důsledně kritické, věcné a prosté obvyklého evolucionistického dogmatismu.

S rostoucím vlivem evolucionisticky pojaté psychologie a zdůrazňováním biologických vlivů na lidskou psychiku není jistě třeba poukazovat na význam, jaký má studium etologie pro současné zájemce o psychologii. Veselovského dílo není striktně biologistické, je v něm zdůrazněn i vliv kulturní evoluce na chování živočichů. „Některé výrazné prvky chování se nepřenášejí z generace na generaci jen geneticky, ale můžeme o nich mluvit jako o kulturní evoluci,“ míní autor a jako příklad uvádí „pestrost konstrukce vábivého loubí u australských a novoguinejských pěvců lemčíků a způsob jejich zdobení barvou a ozdobnými předměty, na které lákají samice“.

Zájemcům o psychologii nabízí kniha širší pohled na vlastní obor, který umožňuje srovnávací studium chování lidí a zvířat a zejména pak vhled do problematiky geneze takových klíčových psychologických jevů, jako jsou učení, komunikace a sociální chování. Obsah knihy je přehledně uspořádán do jedenácti obsáhlých kapitol: etologie a historie jejího vzniku, vnitřní řízení a integrace chování, ontogeneze chování, druhy učení a paměť, komunikace živočichů, sociální chování, sexuální chování – námluvy, péče o potomstvo – rodičovské chování a denní programy, jejich zajišťování a regulace. Knihu ukončuje přehledná doporučená literatura, rejstřík českých a latinských jmen živočišných druhů a věcný rejstřík. O instinktech, oblíbeném tématu mnoha psychologů, pojednává obsáhlá podkapitola první kapitoly Motivace, vnitřní a vnější podněty, i když autor se termínům instinkt a pud důsledně vyhýbá. Zájemce tu najde vyčerpávající výklad tohoto tématu a na konci této kapitoly pak ještě kritickou analýzu „psychohydraulického modelu instinktu“ K. Lorenze a jeho matematické revize.

Kniha je nepochybně vynikajícím vědeckým dílem a bylo by velmi vhodné, kdyby byla brzy doplněna o dílo o humánní etologii. Studujícím psychologie by se tak otevřely i úžasné obzory biologických základů lidské psychiky.

Praha, Academia 2005. 407 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace