5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

2/2011

Hledání odpovědnosti za potíže s kázní

Václav Mertin, 9.2.2011

Jestliže jsou učitelé i rodiče znepokojení nepatřičným chováním žáků ve školách nebo doma, musejí s ním něco dělat. Úloha obou institucí je nezastupitelná, kázeň dítěte za ně nikdo jiný nezajistí. Pokud by snad jedna strana měla pocit, že za problém může výlučně strana druhá, pak to neodpovídá skutečnosti.

Celý článek

Hledání odpovědnosti za potíže s kázní

Školní jídelna pro sportovce

Růžena Milatová, 9.2.2011

Tentokrát jsem byla pozvaná na návštěvu do základní školy Eden. Zdejší škola je plná sportujících dětí, převážně chlapců. Jak vychází vstříc jejich zvýšeným nárokům na kvalitní stravu?

Celý článek

Školní jídelna pro sportovce

Plošné Testování žáků v 5. a 9. ročnících. K čemu?

9.2.2011

Ministr Dobeš osamocen mezi odborníky prosazuje plošné testování. Když odborný terén projekt nepodporuje, co na něj lidé z praxe?

Celý článek

Plošné Testování žáků v 5. a 9. ročnících. K čemu?

Učte fyziku na příbězích ze života

Barbara Hansen Čechová, 9.2.2011

Tím, jak učit fyziku zábavně, si lámou mnozí lidé hlavu. Nikoho ale ještě nenapadlo napsat fyzikální bajky. S tímto nápadem přišla Markéta Baňková a utržila zasloužený úspěch. Její neobvyklá kniha humorných příběhů o zvířatech, které nám přibližují zákony fyziky, rychle mizí z knihkupeckých pultů. Určitě se dá s úspěchem použít i ve výuce.

Celý článek

Učte fyziku na příbězích ze života

Vše záleží na přístupu jednoho k druhému

Barbara Hansen Čechová, 9.2.2011

Hledáme místo v kavárně a psycholožka Jana Nováčková mi vypravuje, že zatímco před patnácti lety, kdy s kolegy začínali kurzy Respektovat a být respektován, vzdělávali především učitele, poté, co vydali knihu s tímto názvem, mají 85 % kurzů pro rodiče. Jsou tak úspěšní, že současným zájemcům můžou nabídnout termíny až na rok 2012. Jako klíč ke komunikaci a dobrému soužití vidí především partnerský přístup jednoho k druhému. Zdá se, že nedostatek respektu k dětem a žákům je Achillovou patou české výchovy a vzdělávání.

Celý článek

Vše záleží na přístupu jednoho k druhému

UČTE FYZIKU NA PŘÍBĚZÍCH ZE ŽIVOTA

Barbara Hansen Čechová, 9.2.2011

Tím, jak učit fyziku zábavně, si lámou mnozí lidé hlavu. Nikoho ale ještě nenapadlo napsat fyzikální bajky. S tímto nápadem přišla Markéta Baňková a utržila zasloužený úspěch. Její neobvyklá kniha humorných příběhů o zvířatech, které nám přibližují zákony fyziky, rychle mizí z knihkupeckých pultů. Určitě se dá s úspěchem použít i ve výuce.

Celý článek

METODA OBRÁZKOVÉHO ROZVRHU V PRÁCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Petra Kločková, 9.2.2011

Nesmíme vyprávět, jak by to mělo být, poučovat dítě, že by mělo jít pomalu, že udělalo chybu, že nás neposlechlo. To jsou pořád jen únavné řeči. Stále mluvíme a mluvíme. A výsledek? Pořád to samé. Dítě nás neposlouchá. V následujícím textu si ukážeme, jak rozvíjet u dětí návyky a samostatné myšlení.

Celý článek

ŠKOLNÍ JÍDELNA PRO SPORTOVCE

Růžena Milatová, 9.2.2011

Tentokrát jsem byla pozvaná na návštěvu do základní školy Eden. Zdejší škola je plná sportujících dětí, převážně chlapců. Jak vychází vstříc jejich zvýšeným nárokům na kvalitní stravu? Známka: 1,66

Celý článek

JAK SI UČITELÉ MOHOU PŘIVYDĚLAT

Jana Vodáková, 9.2.2011

Aktuálním tématem po tradičních přednovoročních diskusích o výši učitelských platů je mimo jiné otázka, jestli je možné, aby se pedagogové vlastním způsobem postarali o sebe a své finanční zajištění. Obzvláště v případě, že stát se o ně nepostará. Nebo aspoň ne tak, aby to vyhovovalo představám učitelů zastoupených odborovými svazy. Co dělají učitelé pro to, aby se uživili?

Celý článek

JAK PROŽÍVÁM „RODIČÁKY“

Martina Studzínská, 9.2.2011

Za pětadvacet let svojí učitelské praxe jsem se jim nikdy nenaučila přijít na chuť. Vždycky jsem před nimi byla ve stresu. Dokonce se mi o nich i zdálo. Řeč je o rodičovských schůzkách. Našla jsem si však způsoby, jak z nich udělat příjemné společenské setkání.

Celý článek

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V 5. A 9. ROČNÍCÍCH. K ČEMU?

9.2.2011

Ministr Dobeš osamocen mezi odborníky prosazuje plošné testování. Když odborný terén projekt nepodporuje, co na něj lidé z praxe?

Celý článek

EPIDEMIE OBEZITY

Martin Kupka, 9.2.2011

Počet obézních dětí stoupá. Obezita byla dokonce vyhlášená za nejnebezpečnější světovou nemoc třetího tisíciletí. Co o ní ve skutečnosti víme? Jak to, že epidemii nemůžeme zastavit, i když každý „ví“, jak štíhlosti docílit? Zajímavostí jsou teorie o vzniku obezity, které přicházejí s různými vysvětleními původu obezity. Mezi posledními bylo zjištění amerických vědců, že obezita může mít virový původ a chytáme ji jako chřipku.

Celý článek

PRÁVEM OSLAVOVANÝ E-LEARNING?

Daniela Kramulová, 9.2.2011

Výklad, procvičování a vědomostní test, který má učitel k dispozici v počítači nebo na síti, se stává oblíbenou součástí výuky – vždyť práce s výpočetní technikou děti tak baví! Takové programy však mohou mít i svá rizika, například málo z nich se skutečně dokončí. E-learning ale můžeme chápat obecněji jako spojení lidí, zdrojů a techniky k úspěšnému učení.

Celý článek

DISCIPLÍNA VE ŠKOLE: REPRESE NENÍ ŘEŠENÍ, JEN JEHO SOUČÁST

Bohumil Kartous, 9.2.2011

Chování žáků v českých školách se zhoršuje. Občas se ve veřejné diskusi objeví názor, že by se do českých škol mělo vrátit více represivních opatření. Ve svém článku pro Hradecký deník navrhuje ředitelka ZŠ Pardubice-Polabiny, že škola by měla mít možnost vyloučit žáka z výuky. Je to efektivní řešení? A jaké souvislosti toto řešení obnáší? Podívali jsme se do zahraničí, jaké zkušenosti a jaké trendy jsou v této souvislosti aktuální.

Celý článek

HLEDÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA POTÍŽE S KÁZNÍ

Václav Mertin, 9.2.2011

Jestliže jsou učitelé i rodiče znepokojení nepatřičným chováním žáků ve školách nebo doma, musejí s ním něco dělat. Úloha obou institucí je nezastupitelná, kázeň dítěte za ně nikdo jiný nezajistí. Pokud by snad jedna strana měla pocit, že za problém může výlučně strana druhá, pak to neodpovídá skutečnosti.

Celý článek

CHCI DÍTĚ VZDĚLÁVAT DOMA JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

9.2.2011

Dobrý den, uvítala jsem, že jste v časopisu otevřeli právní poradnu. Chtěla jsem se zeptat, jaké jsou právní podmínky nebo podmínky vůbec pro individuální vzdělávání. Obešla jsem základní školy v okolí a zjistila, že mi ani jedna nevyhovuje. Syna jsem nakonec na jednu zapsala, ale nejradši bych ho vzdělávala doma. Prosím popište, co pro to mám udělat. Lada, Kroměříž Podle souboru Pedagogicko-organizačních informací pro rok 2010–2011 lze individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi 1.–5. ročníku základní školy. To znamená, že pokud se rozhodnete doma vzdělávat, stejně nejpozději do šesté třídy bude muset váš syn jít. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy, do které byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Celý článek

VŠE ZÁLEŽÍ NA PŘÍSTUPU JEDNOHO K DRUHÉMU

Barbara Hansen Čechová, 9.2.2011

Hledáme místo v kavárně a psycholožka Jana Nováčková mi vypravuje, že zatímco před patnácti lety, kdy s kolegy začínali kurzy Respektovat a být respektován, vzdělávali především učitele, poté, co vydali knihu s tímto názvem, mají 85 % kurzů pro rodiče. Jsou tak úspěšní, že současným zájemcům můžou nabídnout termíny až na rok 2012. Jako klíč ke komunikaci a dobrému soužití vidí především partnerský přístup jednoho k druhému. Zdá se, že nedostatek respektu k dětem a žákům je Achillovou patou české výchovy a vzdělávání.

Celý článek

PROČ MUSÍME DĚTEM NIČIT NEJHEZČÍ LÉTA ŽIVOTA NEEFEKTIVNÍM UČENÍM?

Jan-Michal Mleziva, 9.2.2011

Nedávno mě zaujal případ patnáctiletého chlapce, který nikdy nechodil do školy. Jeho rodiče byli obžalováni z ohrožování výchovy dítěte, avšak krajský soud je v odvolacím řízení zprostil obžaloby, neboť podle něj nebyla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu. Rodiče totiž vzdělávali syna doma. Tím sice porušili svou povinnost stanovenou školským zákonem, avšak nikoli závažným způsobem, jak usoudil senát.

Celý článek

FACEBOOK? DO ŠKOLY NEPATŘÍ

9.2.2011

V minulém čísle jsme se vás zeptali, jaké si myslíte, že je možné využití Facebooku ve škole. Až na jednu výjimku se zdá, že vám při vyřčení tohoto slova naskakuje husí kůže. Špatných zkušeností máte dost.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy