5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

5/2011

Jak pečovat o svůj hlas

Jana Vodáková, 5.5.2011

Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Přirozenou cestou, jak vyjádřit emoce, názory, myšlenky, přání. Ve vzdělávacím procesu dobrá kvalita hlasu pomáhá k srozumitelnosti sdělení učitele, udržení pozornosti a vzájemného kontaktu s posluchači. Nehledě na to, že mluvní projev učitelů bývá zejména v nižších ročnících základní školy vzorem k napodobování.

Celý článek

Co chybí v příručkách sexuální výchovy

Jeroným Klimeš, 5.5.2011

Sexuální příručky pro školáky se vyznačují buď tím, že jsou anatomicky technicistní, nebo prezentují sex jako neškodnou oblast naprosté svobody a nekončících romantických požitků. Bohužel jim chybí zemitá realističnost partnerských vztahů. Přinášíme doplnění textu z minulého čísla o konkrétní příklady, které v sexuálních příručkách pro žáky většinou chybí.

Celý článek

Co chybí v příručkách sexuální výchovy

Zpátky centrálně vypracované osnovy?

Sylvia Jančiová, 5.5.2011

Velký povyk vyvolala snaha ministerstva po návratu centrálních pevných osnov. Co si o tom myslí ředitelé škol? Přivítali by je zpátky, nebo raději zůstanou u svých školních vzdělávacích programů?

Celý článek

Zpátky centrálně vypracované osnovy?

Grunnlaget: metoda, která učí děti učit se

Martin Kovalčík, 5.5.2011

Schopnost dítěte přeměnit přijímané informace v konkrétní poznatky ovlivňuje pozdější vzdělávací úspěch stejně podstatně, ne-li více, jako znalost češtiny či schopnost socializace. Jak však odstranit handicapy, které si dítě s sebou přináší? Odpovědí může být norská vyučovací metoda Grunnlaget, která se v současnosti začíná používat při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. A již během půl roku přináší nečekané úspěchy.

Celý článek

Grunnlaget: metoda, která učí děti učit se

V Americe dávají žáci učiteli po každé hodině zpětnou vazbu

Jan-Michal Mleziva, 5.5.2011

Jarek Cemerek patří mezi světovou špičku v oboru taneční pedagogika, proto byl v tomto školním roce pozván do New Yorku na prestižní Juilliard School. Díky svým pedagogickým zkušenostem z konzervatoří v USA, Dánsku a Německu může učinit cenné srovnání s českými školami.

Celý článek

V Americe dávají žáci učiteli po každé hodině zpětnou vazbu

Cestováním jsem získala názor na život

Barbara Hansen Čechová, 5.5.2011

Proslulá cestovatelka a spisovatelka Pavla Jazairiová, kterou mnozí znají především z rozhlasových relací, právě dopsala svou třináctou knihu. Trochu překvapivě na sebe prozradila, že má pouze základní vzdělání a je celoživotním samoukem. Nikdo by to z jejích knih nehádal.

Celý článek

Válka dětskýma očima

Marie Těthalová, 5.5.2011

Celý článek

Slova, základní kameny jazyka

Marie Těthalová, 5.5.2011

Celý článek

Čtyři cesty k průřezovým tématům

Mgr. Michal Dubec, 5.5.2011

Vnímáte ve společnosti problémy, o kterých cítíte potřebu se žáky diskutovat? Přemýšlíte o tom, jak dětem zprostředkovat znalosti a dovednosti, které nejsou obsaženy v jednotlivých vzdělávacích oborech? Pokud jste si na některou z otázek odpověděli „ano“, potom vám bude zřejmě připadat smysluplná a důležitá výuka průřezových témat. Než s ní začnete, je ale třeba si rozmyslet její organizační uchopení.

Celý článek

Co chybí v příručkách sexuální výchovy

Jeroným Klimeš, 5.5.2011

Sexuální příručky pro školáky se vyznačují buď tím, že jsou anatomicky technicistní, nebo prezentují sex jako neškodnou oblast naprosté svobody a nekončících romantických požitků. Bohužel jim chybí zemitá realističnost partnerských vztahů. Přinášíme doplnění textu z minulého čísla o konkrétní příklady, které v sexuálních příručkách pro žáky většinou chybí.

Celý článek

VELIKONOČNÍ JARMARK A FINANČNÍ GRAMOTNOST V EDENU

Jana Churáňová, 5.5.2011

Jedno odpoledne panoval v budově ZŠ Eden nezvyklý ruch, chodby a školní jídelna připomínaly tržiště. Všude byly na lavicích vystaveny výrobky, které žáci nabízeli rodičům i návštěvníkům z okolí školy. Připraveny byly perníčky a zákusky, velikonoční ozdoby, osení, kameny zdobené ubrouskovou technikou, malované květináče a tašky, náramky a náušnice, zajíci, beránci, kuřátka, zdobená vajíčka, košíčky atd. Žáci každé třídy totiž pod vedením svého učitele nejprve vymysleli, co by mohli prodávat, pak svůj nápad realizovali a teď se výsledek pokoušeli prodat. Návštěvníci jarmarku si také mohli během svých nákupů odpočinout na diabolo show nebo se osvěžit výborným ovocným koktejlem.

Celý článek

Jak se vaří v maličké škole

Růžena Milatová, 5.5.2011

Tentokrát mě na návštěvu školní jídelny dovezl vlak a auto mladé a velmi příjemné paní ředitelky Marouskové. Při příjezdu do Žlebů mě uvítal krásný zámek, jen škoda, že jsem neměla víc času a bylo ošklivé počasí. Náladu mi spravila chuť do práce lidí v maličké škole, kde je do kapsy pořádně hluboko.

Celý článek

Podporujeme technické talenty

Jana Vodáková, 5.5.2011

Jak motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů? Studenty láká spolupráce s úspěšnými firmami, finanční stipendia i možnost vycestovat do zahraničí.

Celý článek

Peníze hrají ve finských školách druhou roli

Bohumil Kartous, 5.5.2011

O Finsku se toho ví ve světě vzdělávání relativně hodně. V žebříčcích úspěšnosti finští žáci dosahují zpravidla nejvyšších příček, kde jim společnost dělají asijské ekonomické velmoci. Ví se také o tom, že Finsko na svém vzdělávacím systému nešetří. Z těchto i jiných důvodů je to země, která by měla přitahovat pozornost, protože je velmi zajímavé vědět, v čem to vězí.

Celý článek

Zpátky centrálně vypracované osnovy?

Sylvia Jančiová, 5.5.2011

Velký povyk vyvolala snaha ministerstva po návratu centrálních pevných osnov. Co si o tom myslí ředitelé škol? Přivítali by je zpátky, nebo raději zůstanou u svých školních vzdělávacích programů?

Celý článek

Jak pečovat o svůj hlas

Jana Vodáková, 5.5.2011

Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Přirozenou cestou, jak vyjádřit emoce, názory, myšlenky, přání. Ve vzdělávacím procesu dobrá kvalita hlasu pomáhá k srozumitelnosti sdělení učitele, udržení pozornosti a vzájemného kontaktu s posluchači. Nehledě na to, že mluvní projev učitelů bývá zejména v nižších ročnících základní školy vzorem k napodobování.

Celý článek

Dítě zlobí? Možná pomůže smlouva s rodiči

Marie Těthalová, 5.5.2011

V západním světě nejsou smlouvy škol a rodičů o chování dětí ničím novým pod sluncem, ve Velké Británii jsou dokonce povinné. Podle psychologů představují šanci, ale pouze v případě, že to nebude jen formalita.

Celý článek

Mohou se vzdělávací programy uchytit v mateřských školách?

Mgr. Jana Kargerová, Ph. D., 5.5.2011

V teoretické rovině odborná veřejnost odmítla jednotnou mateřskou školu i její kolektivní výchovu a otevřela prostor pro pedagogickou autonomii škol i pro individuální svobodu pedagogů i dítěte. V praxi však mateřským školám v začátcích kurikulární reformy chyběla kvalitní odborná podpora, chyběli konzultanti i vzdělávací aktivity, které by se komplexně zabývaly problematikou RVP PV. Důraz se kladl na tvorbu školních vzdělávacích programů, méně se pracovalo s dovednostmi a kompetencemi pedagogů.

Celý článek

Jak se povedla konference Inovace ve výuce

Jan Michal Mleziva, 5.5.2011

Ve dnech 11.-13. dubna 2011 proběhl v Praze druhý ročník konference Inovace ve výuce, jejímž organizátorem byla vzdělávací organizace HYL. Na programu byly panelové diskuse, prezentace řečníků a workshopy, rozdělené do jednotlivých dnů podle stupně vzdělávání: střední školy, základní školy a mateřské školy. V průběhu celé konference se jich zúčastnilo přes tisíc účastníků.

Celý článek

Děti díky norské metodě zažívají radost z úspěchu

Martin Kovalčík, 5.5.2011

Karolína Hrubá pracuje v organizaci Člověk v tísni jako koordinátorka předškolní přípravy. Na konci minulého roku se zúčastnila semináře konceptuálního vyučování, v jehož rámci byla představena norská vyučovací metoda Grunnlaget.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy