5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

7/2011

Děti potřebují příběhy s dobrým koncem

Marie Těthalová, 7.9.2011

Autorka řady úspěšných dětských knížek Daniela Krolupperová má jasno. Knížka je nezbytnou součástí dětského světa. O tom, zda děti získají vztah ke knížkám a příběhům, do značné míry rozhodujeme my dospělí.

Celý článek

Děti potřebují příběhy s dobrým koncem

Zápisník Radky Kvačkové - O chválení

Radka Kvačková, 7.9.2011

Chvalte děti co nejvíc, doporučují odborníci. Skeptici oponují: Nepřehánějte to, děti si na chválení zvyknou, a když se jim v dospělosti chvály nedostane, nebo se dokonce setkají s výtkami a neúspěchem, nebudou se s tím umět vyrovnat.

Celý článek

Zápisník Radky Kvačkové

Zvnějšku, či zevnitř? Mentoring ve školní praxi

Daniel Vychodil, 7.9.2011

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou – od společných seminářů pro celé sborovny po individuální účast na vzdělávacích akcích různých institucí či samostudium. V posledních letech se objevuje na scéně mentoring. Pojem, který je dosud obestřen tak trochu tajemstvím. U některých budí odpor už jen tím, že je to v našem školství zase nějaká novota, jiné láká právě nabídkou neobvyklé cesty k osobnímu rozvoji. V našem textu se nejprve podíváme na zkušenost s mentoringem z pohledu klienta, tedy učitele, v druhé části dáme slovo mentorovi.

Celý článek

Zvnějšku, či zevnitř? Mentoring ve školní praxi

Mnoho pedagogů již nad studenty zlomilo hůl

Jan-Michal Mleziva, 7.9.2011

Na mnoha školách Jaroslava Valůcha poznali osobně coby koordinátora vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, organizovaného společností Člověk v tísni. V poslední době bývá do škol zván jako host besed, aby se při nich podělil o zkušenosti z rozvojové pomoci v Barmě anebo z realizace projektu humanitární pomoci na Haiti, oceněného významným americkým vyznamenáním.

Celý článek

Mnoho pedagogů již nad studenty zlomilo hůl

Líbí se ti ve škole? Samozřejmě!

Gabriela Bachárová, 7.9.2011

Do školy se musí. Co mohou učitelé i rodiče udělat pro to, aby se dětem i chtělo?

Celý článek

Líbí se ti ve škole? Samozřejmě!

Rodina a škola 7/2011

Barbara Hansen Čechová, 7.9.2011

V zářijovém čísle Rodiny a školy se zabýváme zvykáním si na školu prvňáčků. Jako novou rubriku přinášíme náměty pro rodiče i učitele s názvem "Učíme se s dětmi". Jaroslav Valůch z Clověka v tísni v rozhovoru odhaluje, jaké jsou jeho zkušenosti z besed na školách. Učitelé zde naleznou tip na další vzdělávání formou mentoringu. Radka Kvačková se ve svém sloupku zamýšlí nad tím, jak v české společnosti funguje chválení. Autorka řady úspěšných dětských knížek Daniela Krolupperová v rubrice Osobnost a škola tvrdí, že za vztah dětí ke knihám jsme zodpovědni především my dospělí.

Celý článek

Rodina a škola 7/2011

DĚTI POTŘEBUJÍ PŘÍBĚHY S DOBRÝM KONCEM

Mgr. Marie Těthalová,, 7.9.2011

Autorka řady úspěšných dětských knížek Daniela Krolupperová má jasno. Knížka je nezbytnou součástí dětského světa. O tom, zda děti získají vztah ke knížkám a příběhům, do značné míry rozhodujeme my dospělí.

Celý článek

STAVBA ATOMU ZAJÍMAVĚ

Alena Jedličková, 7.9.2011

Chemie je jeden z předmětů, kde si občas těžko umíme představit jiné vyučovací metody než frontální. V následujícím návrhu stavby hodiny je frontální výuka namixována s individuální a skupinovou ve vyvážený koktejl.

Celý článek

ZVNĚJŠKU, ČI ZEVNITŘ? MENTORING VE ŠKOLNÍ PRAXI

Mgr. Daniel Vychodil, 7.9.2011

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou – od společných seminářů pro celé sborovny po individuální účast na vzdělávacích akcích různých institucí či po samostudium. V posledních letech se objevuje na scéně mentoring. Pojem, který je dosud obestřen tak trochu tajemstvím. U některých budí odpor už jen tím, že je to v našem školství zase nějaká novota, jiné láká právě nabídkou neobvyklé cesty k osobnímu rozvoji. V našem textu se nejprve podíváme na zkušenost s mentoringem z pohledu klienta, tedy učitele, v druhé části dáme slovo mentorovi.

Celý článek

ABYSME MLUVILI SPISOVNĚ

Marie Těthalová, 7.9.2011

Celý článek

HLEDÁME ŠKOLY VSTŘÍCNÉ K RODIČŮM

Tomáš Feřtek, 7.9.2011

Představte si, že na vstupních dveřích své školy najdete mnohabarevné logo Rodiče vítáni a na zdi seznam toho, co učitelé školy rodičům garantují. O čem značka Rodiče vítáni vypovídá? Hlavních pravidel pro udělení je šest a – stručně řečeno – zaručují, že rodiče jsou včas informováni o tom, co a kdy se ve škole děje, a mají k dispozici všechna potřebná telefonní čísla a e-mailové adresy.

Celý článek

JAKÝ BUDE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK?

Sylvia Jančiová, 7.9.2011

Zeptali jsme se ředitelů škol, co plánují v novém školním roce. Je zajímavé, že všichni zdůraznili projekty z evropských fondů a práci na ŠVP.

Celý článek

V ČEM SPOČÍVÁ ÚSPĚCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL?

Zuzana Burdová, 7.9.2011

Po podzimní generálce maturit prohlásil ministr školství Josef Dobeš v České televizi, že „veřejné školy byly lepší než církevní a soukromé školy byly až třetí“. Zkouška „naostro“ jeho slova nepotvrdila. Když se sčítaly výsledky, mnozí byli překvapeni. Z deseti nejlepších gymnázií byla církevní hned tři. Pražské Arcibiskupské gymnázium skončilo celkově na třetím místě, brněnské Cyrilometodějské na pátém a českobudějovické Biskupské gymnázium J. N. Neumanna na místě desátém. V Česku je přitom z celkového počtu 1423 škol církevních pouze třicet šest.

Celý článek

LÍBÍ SE TI VE ŠKOLE? SAMOZŘEJMĚ!

Gabriela Bachárová, 7.9.2011

Do školy se musí. Co mohou učitelé i rodiče udělat pro to, aby se dětem i chtělo? Jedno bez druhého nejde. Když budou rodiče školu sabotovat, nebo se o ní vyjadřovat ne zrovna pochvalně, snaha samotné školy o atraktivní vzdělávání a dobrou atmosféru se mine účinkem. Funguje to ale i obráceně: rodiče mohou dítě vydatně motivovat a ukazovat mu školu v pozitivním světle, ale pokud na ní panují frustrující podmínky, nic nezmůžou.

Celý článek

MÁME DOMA PRVŇÁČKA

Mgr. Magdalena Valášková, Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D., 7.9.2011

Období nástupu dítěte do školy je velmi důležité pro jeho pozdější školní úspěšnost. V tomto období se formuje vztah dítěte ke škole, jeho motivace, jeho vnímání sebe samého jako školáka, vztah k autoritě, návyky důležité pro další školní docházku. Podívejme se, jak jej jako rodiče můžeme podpořit.

Celý článek

UČÍME SE S DĚTMI

Barbara Hansen Čechová, 7.9.2011

Připravili jsme pro vás novou rubriku, která bude přinášet podněty pro učení se s dětmi. Tentokrát se budeme věnovat úkolům, s jejichž pomocí můžete s dětmi procvičovat jejich čtenářskou gramotnost. Na podobné úlohy s méně odlehčenou tematikou pak třeba narazí u přijímacích testů. Doufáme, že si s dětmi budou číst rodiče i učitelé.

Celý článek

MNOHO PEDAGOGŮ JIŽ NAD STUDENTY ZLOMILO HŮL

Jan-Michal Mleziva,, 7.9.2011

Rozhovor s Jaroslavem Valůchem

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy