5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

2/2012

Mají ještě školní knihovny v dnešní době nějaký smysl?

Romana Ráblová, 8.2.2012

Na úvod by měla zaznít krátká definice vysvětlující pojem „školní knihovna“. Pod pojmem školní knihovna rozumíme knihovnu na všech typech škol, která zahrnuje sbírku dokumentů v tištěné i elektronické podobě, podporuje čtenářskou a informační gramotnost a doplňuje výuku. Její služby jsou poskytovány žákům a zaměstnancům školy.

Celý článek

Mají ještě školní knihovny v dnešní době nějaký smysl?

Děti a peníze? Začínejme opatrně

Pavel Říčan, 8.2.2012

Peníze jsou fantastický vynález, ale platí o nich totéž, co o ohni: dobrý sluha – zlý pán. Někdy přímo strašlivý pán, vzpomeňme jen na gambling. Měli bychom dětem dopřát co nejdelší finanční bezstarostnost, tedy aby jim peníze pokud možno „nekazily dětství“, anebo je máme od malička učit, jak s tímhle „ohněm“ zacházet? Jsem pro tu druhou možnost, už proto, že kontakt s penězi dává dětem od malička spoustu příležitostí naučit se něco o lidských vztazích, o svobodě a o lásce. Tak kudy na to?

Celý článek

Děti a peníze? Začínejme opatrně

Speciální školství: luxus, nebo ponížení? Několik necitlivých poznámek k úplné inkluzi

Barbora Sengerová, 8.2.2012

„Ale Beruška byla na jednu nožku chromá. Ani nemohla na ni stoupnout, běhala však přece dost. A když nemohla, vzali ji broučci na ramena a pěkně ji nosili.“ Karafiátovi broučci umrzli, takže naštěstí nemuseli řešit, kam dají Berušku do školy. Tak prosté a jasné jako broučci to dávno nemáme. Bez pravidel, bez peněz, vedena nejlepšími úmysly a nařízena neodborným politickým rozhodnutím – tak to je integrace po česku. Vezmeme všechny potřebné na ramena a budeme je pěkně nosit. A nakonec upadneme všichni.

Celý článek

Speciální školství: luxus, nebo ponížení? Několik necitlivých poznámek k úplné inkluzi

Sexuální výchovu potřebují i rodiče

Martina Nuslauerová, 8.2.2012

Poslední dobou se v tisku probírá velmi citlivé téma: sexuální výchova v základních školách. Proč v nás rodičích vzbuzuje tolik obav? Obavy plynou nejčastěji z naší nevědomosti. Pojem sexuální výchova v nás totiž evokuje představu sexu. Ráda bych o tom řekla pár vět z pozice matky i učitelky, která se již sedmým rokem tzv. sexuální výchově věnuje.

Celý článek

Sexuální výchovu potřebují i rodiče

Domácí úkoly nemusejí být domácím utrpením

Jan Voda, 8.2.2012

Vědomí dosud nesplněné školní povinnosti na druhý den, neustále odsouvané, nad námi visí jak černý mrak a s blížícím se večerem vyvolává napětí, paniku a stres… Domácí příprava za těchto podmínek – na poslední chvíli, rychle odbytá – je pak celkově prožívána jako nutné zlo a efektivita je prakticky nulová. Je to nutné?

Celý článek

Domácí úkoly nemusejí být domácím utrpením

Rodina a škola 2/2012

Nina Rutová, 8.2.2012

Tématem únorového čísla jsou domácí úkoly. V soukromé škole Magic Hill vtahují pomocí badatelských úkolů do školního života celou rodinu. Po čtivém úvodu Jana Vody následuje šest konkrétních ukázek, které vás určitě zaujmou. Otestujte si školu, radí gymnaziální učitelka Hana Hegerová v únorové příloze Přijímačky 2012. Přijímací zkoušky pokládá za vizitku, jíž se škola prezentuje na veřejnosti. Je na vás, jestli si vyberete školu, kde se bude bazírovat jen na mluvnici nebo školu ve které učitelé budou patrně rozvíjet i řadu jiných gramotností. Pokud ještě stále někteří rodiče vybírají školu pro svého prvňáčka, mohou si přečíst zajímavý ohlas Anny Ouřadové. Popisuje zajímavá kritéria výběru školy ve své rodině. Rozhovor se Zdeňkem Pincem, který po převratu prosadil na Karlově univerzitě významné reformy, není jen ohlédnutím za jeho dětstvím, hovoříme s ním o tématech stále aktuálních: o šikaně a poruchách učení. K obojímu má respondent co říci z vlastní chlapecké, otcovské i pedagogické zkušenosti. Nejvíc polemik pravděpodobně vzbudí kritický článek Barbory Sengerové na téma speciální školství, poněkolikáté se věnujeme také sexuální výchově.

Celý článek

Rodina a škola 2/2012

PŘEDPLATNÉ RODINY A ŠKOLY S DÁRKEM!

8.2.2012

Chcete-li dostávat náš časopis pohodlně každý měsíc do poštovní schránky, zajistěte si jeho předplatné.

Prvních 20 předplatitelů, kteří uhradí předplatné do 7. 3. 2012, získají vstupenku pro dospělého v hodnotě 435 Kč do Aquapalace Česlice (děti mají do konce března vstup za 1 Kč).

Celý článek

PŘEDPLATNÉ RODINY A ŠKOLY S DÁRKEM!

OTESTUJTE SI ŠKOLU

Hana Hegerová, 8.2.2012

V dnešní době jsou školy nuceny otevírat se rodičovské veřejnosti, snaží se nalákat potenciální uchazeče na pestrou nabídku vyučovaných předmětů či zájmové činnosti nebo na skvělé technické vybavení. Možná ale, že jedním z vodítek pro výběr školy mohou být i přijímací testy. Přijímací zkoušky slouží k tomu, aby si škola z přihlášených zájemců vybrala ty nejlepší, nejvhodnější, nejúspěšnější. Smysluplné by asi bylo, kdyby škola dokázala přijímací řízení připravit tak, aby během něj rozpoznala studijní potenciál uchazeče a mohla nakonec říci, zda se k sobě vzájemně hodí. Dítě i rodič by dostali zpětnou vazbu o tom, do jaké míry může daná škola rozvíjet uchazečovy studijní i osobností předpoklady. Zda mohou očekávat jejich plné využití a zhodnocení. Praxe je ale spíše taková, že přijímacím řízením je míněn test, jenž slouží jako síto pro výběr aktuálně nejúspěšnějších řešitelů. Podívejme se, co nám, rodičům, nabízejí dva ukázkové testy z českého jazyka pro žáky 5. tříd na následujících stránkách. Ukázkový test, který připravila firma Zkoušky nanečisto, obsahuje 30 uzavřených otázek s nabídkou čtyř odpovědí (správně je vždy pouze jedna odpověď). V drtivé většině převažují jazykové otázky nad literárními, úlohy se zaměřují na znalosti z české gramatiky a pravopisu (tvarosloví, skladba, nauka o slovní zásobě). Test nijak nezkoumá porozumění textu ani jazykové myšlení ani vlastní tvořivost dětí. Druhý ukázkový test poskytlo Podještědské gymnázium v Liberci. Náročnost tohoto testu ovšem spočívá v něčem jiném: uchazeči musejí prokázat nejen znalosti z pravopisu, tvarosloví či slovní zásoby, ale musejí také předvést, jak jim to „pálí“. V testu najdeme například úlohy, jež prověří, zda je dítě schopno aplikovat získanou znalost z gramatiky či literatury – zda ji dokáže tvořivým způsobem zpracovat nebo funkčně použít v aktuálním (možná nezvyklém) kontextu. Všechny úlohy jsou otevřené a nejedna z nich nabízí několik způsobů, jak si s nimi dítě může poradit. Co můžeme od takových škol očekávat? Je docela možné, že gymnázium, které postaví přijímací zkoušky podobně jako firma Zkoušky nanečisto, bude ve výuce preferovat znalosti, a to zejména na elementární úrovni osvojení, tzn. zapamatuj si, procvič, zopakuj. Takové zprostředkování lidského poznání nenabízí mnoho prostoru pro tázání ani pochybování. Z takového testu se bohužel nedozvíme, jak (a zda vůbec) škola rozvíjí a posiluje čtenářské dovednosti, učí žáky argumentaci a/nebo podporuje jejich tvořivost. Jak si potom jako rodiče můžeme být jistí, že škola bude v našem dítěti rozvíjet klíčové kompetence (jež se staly nedílnou součástí všech školních vzdělávacích programů)? V druhém testu se nám představuje škola, která nepodceňuje znalosti (které jsou samozřejmě základnou celého učení), ale snaží se ukázat, že pro ni ve vzdělávacím procesu budou důležité i jiné prvky: po žácích se bude chtít, aby přemýšleli a zdůvodňovali svůj názor, ale také jim bude ponechán prostor pro realizaci vlastních nápadů. Test je test a realita může být jiná. Přesto jsou přijímací zkoušky určitou vizitkou, jíž se škola prezentuje na veřejnosti. Rodičům dle mého čím dál víc záleží nejen na tom, jakého vzdělání se jejich dětem dostane, ale také na tom, jakým způsobem jim bude zprostředkováváno. Nejde jen o to, co z toho obrovského množství lidského poznání vybereme, ale o to, jak se s ním naučíme zacházet.

Celý článek

NEZNÁM VĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ, NEŽ ČTENÍ

8.2.2012

* Co se vám vybaví, když se řekne škola?

Celý článek

ČESKÝ JAZYK

8.2.2012

TEST PRO ŽÁKY PÁTÉ TŘÍDY

Celý článek

TEST PODJEŠTĚDSKÉHO GYMNÁZIA

Radka Pašková, 8.2.2012

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY NA OSMILETÉ STUDIUM Z ROKU 2009

Celý článek

CO S DĚTMI PO PÁTÉ TŘÍDĚ?

Karel Starý, 8.2.2012

S tím, jak se blíží závěr prvního vzdělávacího cyklu, zvažují mnozí rodiče otázku volby další vzdělávací dráhy pro své dítě. Mohou je samozřejmě ponechat na stejné škole, ale nabízí se zkusit štěstí na osmiletém gymnáziu nebo přestoupit na jinou školu, protože nikdy už to nebude tak „snadné“. Pozdější přestupy poněkud komplikuje skutečnost, že školy už neučí podle jednotných osnov, ale podle vytvořených školních vzdělávacích programů.

Celý článek

KDYŽ RODIČE CHTĚJÍ, A DÍTĚ NE

Dana Tvrďochová, 8.2.2012

Může nastat situace, že dítě i přes přesvědčování rodičů na gymnázium jít nechce. Nechce přijít o své kamarády, je na současné škole spokojené, nechce se mu víc učit. Pokud projednáváme tuto otázku s určitým časovým odstupem poněkolikáté a dítě stále názor nemění, bylo by dobré stanovisko dítěte respektovat. I když si myslíme, že by pro něj studium bylo dobré, je především důležitá jeho motivace, jeho vůle. I v tomto případě však rodiče nemusejí být nešťastní, dítě se může znovu rozhodnout v sedmé nebo deváté třídě.

Celý článek

SEXUÁLNÍ VÝCHOVU POTŘEBUJÍ I RODIČE

Martina Nuslauerová, 8.2.2012

Poslední dobou se v tisku probírá velmi citlivé téma: sexuální výchova v základních školách. Proč v nás rodičích vzbuzuje tolik obav? Obavy plynou nejčastěji z naší nevědomosti. Pojem sexuální výchova v nás totiž evokuje představu sexu. Ráda bych o tom řekla pár vět z pozice matky i učitelky, která se již sedmým rokem tzv. sexuální výchově věnuje. Jaké jsou cíle sexuální výchovy?

Celý článek

SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ: LUXUS, NEBO PONÍŽENÍ?

Barbora Sengerová, 8.2.2012

Několik necitlivých poznámek k úplné inkluzi

Celý článek

DĚTI A PENÍZE? ZAČÍNEJME OPATRNĚ

Pavel Říčan, 8.2.2012

Peníze jsou fantastický vynález, ale platí o nich totéž, co o ohni: dobrý sluha – zlý pán. Někdy přímo strašlivý pán, vzpomeňme jen na gambling. Měli bychom dětem dopřát co nejdelší finanční bezstarostnost, tedy aby jim peníze pokud možno „nekazily dětství“, anebo je máme od malička učit, jak s tímhle „ohněm“ zacházet? Jsem pro tu druhou možnost, už proto, že kontakt s penězi dává dětem od malička spoustu příležitostí naučit se něco o lidských vztazích, o svobodě a o lásce. Tak kudy na to?

Celý článek

MAJÍ JEŠTĚ ŠKOLNÍ KNIHOVNY V DNEŠNÍ DOBĚ NĚJAKÝ SMYSL?

Romana Ráblová, 8.2.2012

Na úvod by měla zaznít krátká definice vysvětlující pojem „školní knihovna“. Pod pojmem školní knihovna rozumíme knihovnu na všech typech škol, která zahrnuje sbírku dokumentů v tištěné i elektronické podobě, podporuje čtenářskou a informační gramotnost a doplňuje výuku. Její služby jsou poskytovány žákům a zaměstnancům školy.

Celý článek

DNEŠNÍ DĚTI V BUDOUCNU NEOBSTOJÍ bez dobrých počítačových dovedností

8.2.2012

V roce 2015 bude až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou a dobře placenou práci. Digitální kompetence se stávají nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného evropského vzdělávání.

Celý článek

ZKUŠENOSTI S DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU NA GYMNÁZIUM

Jitka Pogranová, 8.2.2012

Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete průvodce krok za krokem přípravou na zkoušky.

Celý článek

DÁREK

8.2.2012

KDYŽ SE ŘEKNE...

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy