5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

4/2012

Tak co ten váš, dostal se?

Dana Tvrďochová, 4.4.2012

Paní Jana se minulý týden dozvěděla, že se jejich Zuzka nedostala na gymnázium. Všichni jí moc drželi palce, ona se dobře připravovala, ale prostě to nevyšlo. Doma Jana na sobě nedává své zklamání znát, snaží se Zuzku co nejvíc podpořit. Babičkám to už s vypětím sil do telefonu taky řekla. Teď ji však čeká další náročná situace, sraz se spolužáky ze střední školy… Spousta z nich má děti ve stejném věku a určitě se bude o přijímačkách mluvit, každý se bude nejspíš vychloubat tím, na jak výbornou školu se jeho dítě dostalo. Jak to zvládnout? Paní Jana si připadá hloupě, že se tím tak trápí. Neví, jestli má na sraz vůbec jít, bojí se, že si budou všichni o Zuzce myslet, že není dost chytrá. Nejraději by teď byla jen s ní…

Celý článek

Tak co ten váš, dostal se?

Postupné rozvíjení čtenářských dovedností ve škole

Kateřina Šafránková, 4.4.2012

Mnohdy učitelé nejprve žáky učí číst dobře technicky a teprve poté jim zadávají čtenářské úkoly. Domnívám se, že tento postup může mít na čtenářství dětí neblahý vliv – při úporné snaze dekódovat text, při čtení bez důrazu na porozumění a zážitek z četby mohou žáci ztratit chuť číst.

Celý článek

Postupné rozvíjení čtenářských dovedností ve škole

Proč je tato noc tak jiná?

Barbora Sengrová, 4.4.2012

Český skepticismus pojímá víru v Boha asi jako dětskou vyrážku a utilitární „víra na Ježíška“ s tím dokonale koresponduje. Jenže ani ta nejskeptičtější škola nemůže prostě učit, že miliardy věřících jsou zaostalí pitomci, kterým rodiče zapomněli říct, že Ježíšek není.

Celý článek

Proč je tato noc tak jiná?

Azbestové školy: noční můra rodičů i ředitelů

Eva Tomková, 4.4.2012

Šílenství a panika, kterou rozpoutal azbest, překvapila zřejmě všechny. Ze škol, kde azbest je, mají rodiče strach. A školám, které hlásí, že tam žádný azbest nenaměřili, nikdo nevěří. A nejen to. Azbest změnil i každodenní režim mnoha rodin a hodně zatočil s životy většiny ředitelů škol.

Celý článek

Azbestové školy: noční můra rodičů i ředitelů

Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl

Nina Rutová, 4.4.2012

Rozhovor s Evou Měřínskou se točí spíše kolem skautingu než kolem ní samé. Prozraďme tedy, že kromě skautingu se v uplynulých letech zabývala také problematikou úrazů a poškození mozku a v roce 2010 získala titul dobrovolník roku od sdružení CEREBRUM. Ráda cestuje, přede na kolovratu a věnuje se knihařskému řemeslu.

Celý článek

Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl

Rodina a škola 4/2012

Nina Rutová, 4.4.2012

„Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl,“ říká Eva Měřínská v rozhovoru, kterým chce i náš časopis přispět k oslavám stého výročí chvíle, kdy Svojsík se skupinou chlapců poprvé tábořil ve vorlovských lesích nedaleko hradu Lipnice. Před přijímacími zkouškami si vaše děti mohou ještě v našem časopise vyzkoušet testy z matematiky a odborník na koncipování a vyhodnocování testů společnosti Scio jim poradí, jakou strategii při testech zvolit, aby zbytečně nepřicházely o cenné body. Mnohdy učitelé nejprve žáky učí číst dobře technicky a teprve poté jim zadávají čtenářské úkoly. Kateřina Šafránková se domnívá, že tento postup může mít na čtenářství dětí neblahý vliv. Inspiraci k rozvoji čtenářských strategií našla v publikaci s názvem Daily Reading Comprehension a dělí se s námi o cenné zkušenosti s výukou čtení v první třídě. „A paní učitelko, je na jedničku, nebo na trojku?“ ptají se i po obsáhlém rozhovoru s učitelem ještě stále někteří čeští rodiče. Markéta Breníková ze základní školy Duhovka objasňuje rozdíl mezi známkováním a slovním hodnocením, tedy nálepkami a zpětnou vazbou, která dítě spíše motivuje k nápravě chyb a dosažení lepších výsledků. Pavel Kohout v rubrice Osobnost a škola odpovídá na to, co by o sobě řekl u maturity.

Celý článek

Rodina a škola 4/2012

TEST Z MATEMATIKY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

4.4.2012

1. Z celého perníku jsme nejprve snědli pětinu, potom jsme ze zbytku perníku snědli polovinu. Pak přišel děda a z toho, co nám zbylo, snědl ještě polovinu. Jaká část z celého perníku nám nakonec zůstala? (A) 1/5 (B) 2/5 (C) 1/4 (D) 1/2 _________________________________________________ 2. Ve které z následujících možností jsou čísla správně uspořádána podle velikosti od nejmenšího po největší? (A) (–3)7 < 34 < 26 < 102 < 53 (B) (–3)7 < 26 < 34 < 102 < 53 (C) (–3)7 < 26 < 34 < 53 < 102 (D) 26 < (–3)7 < 34 < 53 < 102 _________________________________________________ 3. Při vystoupení se taneční páry seřazují beze zbytku do trojstupů, čtyřstupů, šestistupů, osmistupů i devítistupů. Jaký nejmenší počet tanečních párů musí vystoupit? (A) 36 (B) 48 (C) 72 (D) 96 _________________________________________________ 4. Teplota vzduchu (během měření v hodinových intervalech) celkem pětkrát klesla o 2 oC, dvakrát klesla o 3 oC, jednou klesla o 4 oC, dvakrát stoupla o 3 oC, třikrát stoupla o 2 oC a čtyřikrát se nezměnila. Určete, jaká teplota byla na začátku měření, jestliže na konci měření byla -4 oC. (A) 4 oC (B) 3 oC (C) -7 oC (D) -12 oC

Celý článek

CO BYCH O SOBĚ ŘEKL U MATURITY

Nina Rutová, 4.4.2012

* Co vás napadne, když se řekne základní škola?

Celý článek

JAK NAPSAT ÚSPĚŠNĚ POROVNÁVACÍ TEST SPOLEČNOSTI SCIO

Michal Kunc, 4.4.2012

Porovnávací testy společnosti Scio používá jako součást svého přijímacího řízení v ČR značná část škol jak vysokých, tak středních. Jako u většiny zkoušek lze výsledky pozitivně ovlivnit důkladnou přípravou. Kromě tréninku testovaných oblastí nám může pomoci zlepšit výsledek i dobrá znalost podoby testu a průběhu zkoušky.

Celý článek

KDO SE HLÁSÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA?

Šárka Eisová, 4.4.2012

Na víceleté gymnázium se vždy hlásí dítě prostřednictvím svých rodičů. A jaké jsou tyto děti a jací jsou jejich rodiče?

Celý článek

KDYŽ SE NĚCO NEVYDAŘÍ, JAK BY MĚLO…

Dana Tvrďochová, 4.4.2012

Přijímací zkoušky dítě zastihnou v nelehkém období dospívání. Je to poměrně nestabilní doba plná změn a zvratů v psychické oblasti. Pro dospívání je typické hledání a vytváření vlastní identity, větší emocionální zranitelnost, labilita, vztahovačnost, důležitost vrstevnické skupiny, potřeba zapadnout mezi ostatní, potřeba odpoutat se od rodiny, úvahy o budoucnosti, snaha hledat životní ideály, profesní role.

Celý článek

POSTUPNÉ ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ VE ŠKOLE

Kateřina Šafránková, 4.4.2012

Mnohdy učitelé nejprve žáky učí číst dobře technicky a teprve poté jim zadávají čtenářské úkoly. Domnívám se, že tento postup může mít na čtenářství dětí neblahý vliv – při úporné snaze dekódovat text, při čtení bez důrazu na porozumění a zážitek z četby mohou žáci ztratit chuť číst.

Celý článek

POMŮCKA PRO VYJMENOVANÁ SLOVA

4.4.2012

S vyjmenovanými slovy je to jako s každým dalším učením. Lépe si zapamatujeme to, co vidíme a slyšíme a ještě lépe to, co sami použijeme. Teď je jen otázka, jestli necháme děti, aby se básně naučily nebo jestli nějaké také samy vymyslí podobně, jako to učinil náš stálý spolupracovník Jan Michal Mleziva.

Celý článek

VÝŘI NESÝČKUJÍ

Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová, 4.4.2012

Veselé příběhy s vyjmenovanými slovy

Celý článek

PŘÍCHOD SLOVANŮ

4.4.2012

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

A PANÍ UČITELKO, JE NA JEDNIČKU, NEBO NA TROJKU?

Markéta Breníková, 4.4.2012

Rodič po přečtení slovního hodnocení propadá panice. Tak je to dítě na výbornou, chvalitebnou nebo dobrou? Nikdo mu to nechce říct, takže asi zlatá střední cesta. Porovnat to není s kým. Ostatní také tápou. Čím to je, že nám podrobný popis toho, co žák umí a co ještě nikoli, málokdy stačí jako náhrada známky, a až když slyšíme číslici, máme pocit, že víme, na čem jsme?

Celý článek

DÍTĚ A KŮŇ

Jindřiška Vladyková, 4.4.2012

Někomu se po přečtení nadpisu vybaví vlastní sny z dětství, kdy toužil jezdit na tom nádherném zvířeti, dotýkat se jeho hřívy a poslouchat klapání jeho kopyt. Jinému se vybaví nesčetné druhy nebezpečí, kterým by mohlo dítě být vystaveno ve chvíli, kdy se k tak obrovskému a silnému zvířeti jen přiblíží. Ať už patříte k jedné či druhé skupině dospělých, věřte, že umožnit dítěti kontakt s koněm nemusí být jen plnění naivních snů, nebo dokonce nesmyslný hazard s jeho zdravím.

Celý článek

CO SE DĚJE NA ŠKOLÁCH...

Lucie Kubečková, 4.4.2012

PŘÍBĚHY JAKO CESTA K POCHOPENÍ SVĚTA

Celý článek

OTÁZKY REDAKCE PRO STANISLAVA CVRČKA, UČITELE MATEMATIKY NA PODJEŠTĚDSKÉM GYMNÁZIU:

4.4.2012

* Jakým způsobem koncipujete testy k přijímacím zkouškám?

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy