5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

5/2012

Chcete radu, co a jak zlepšit, nebo známku?

Markéta Breníková, 4.5.2012

V minulém díle jsme si povídali o tom, proč známky nemotivují žáka k lepším výkonům tolik jako slovní hodnocení. Neboli kdo dělá chyby, může dostat špatnou známku, jinde ale namísto nich získá radu, co má zlepšit a jak. Ukázali jsme si, že ani slovní hodnocení není samospásné. Je-li napsáno špatně, nedozvíme se z něj skoro nic podobně jako ze známky. Jak tedy postupovat správně?

Celý článek

Chcete radu, co a jak zlepšit, nebo známku?

Po dobrém, nebo po zlém?

Pavel Říčan, 4.5.2012

Trest je špatná výchovná metoda! Tento názor je dnes velmi rozšířený. Příručky o výchově dětí před tresty varují: působí víc škody než užitku, ponižují dítě, poškozují vztah mezi dítětem a vychovatelem atd. A tělesné tresty? To už je vůbec barbarství, možná i u nás bude brzy plácnutí přes dětský zadeček kvalifikováno jako porušení zákona.

Celý článek

Po dobrém, nebo po zlém?

Při hodnotících schůzkách má první slovo žák, pak teprve učitel a rodič

Bohuslava Jochová, 4.5.2012

K publikování tohoto textu nás vedly opětovné nespokojené reakce rodičů na třídní schůzky, při kterých se ještě stále tvoří fronty před kabinety nebo učitelé „propírají“ výsledky jednotlivých dětí před ostatními rodiči.

Celý článek

Při hodnotících schůzkách má první slovo žák, pak teprve učitel a rodič

Jak se ve Francii učí české děti

Blanka Gruntová, 4.5.2012

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo základní školy v České republice 13 839 cizinců. Rozhodně to není zanedbatelné číslo a jen málokterý učitel se s takovým žákem doposud nesetkal. Stejně tak se řada českých dětí ocitá na školách v cizině. Co je tam přivádí? Jsou v cizí zemi rády? Jak vzpomínají na první den ve škole? Kolik dnů, týdnů, měsíců, let jim trvalo, než se začaly v novém jazyce cítit uvolněně? Jsou na sebe hrdé, kolik překážek dokázaly zdolat? Ještě stále se trochu stydí promluvit nahlas před celou třídou? – Neumím na tyto otázky odpovědět, ale mohu vám dát nahlédnout do světa českých dětí, které se v roli žáků-cizinců ocitly ve Francii.

Celý článek

Jak se ve Francii učí české děti

Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě

Nina Rutová, 4.5.2012

S Petrou Oswaldovou a také se cvičením, o kterém je tento rozhovor, byste se možná seznámili až při bolesti v nějaké části těla. Pokud byste náhodou začali s cvičením „feldenkraise“, začaly by se vám možná odkrývat souvislosti, o nichž jste dosud nepřemýšleli, nebo jste je zachytili jen letmo. Feldenkraisova metoda (FM) není jen tak nějaké cvičeni. V mnohém souvisí i s principy učení.

Celý článek

Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě

Rodina a škola 5/2012

Nina Rutová, 4.5.2012

Rozhovor s Petrou Oswaldovou se týká Feldenkraisovy metody. Moshé Feldenkrais učil své žáky sebepoznávání skrz cvičení. Způsob, jakým jeho následovníci lekce vedou, je inspirativní i pro jakoukoliv jinou výuku. V ČR je 13 839 dětí-cizinců, které se ocitly ze dne na den v českých školách a zkušenosti s nimi má již skoro každý učitel. Blanka Grunová se ve svém článku Jak se ve Francii učí české děti zaměřila na výuku školáků, kteří se svými rodiči naopak opustili Českou republiku. Jejich výpovědi o tom, co všechno mělo vliv na zvládnutí situace, mají obecnou platnost. Šárka Eisová, učitelka s třináctiletou praxí na ZŠ nazvala svůj článek provokativně: Nedostali jste se na víceleté gymnázium? Gratulujeme… Dozvíme se v něm, proč řada učitelů na osmiletá gymnázia své vlastní děti nehlásí a raději volí dobrou základní školu. Po dobrém nebo po zlém? Úvahu s deseti doporučeními pro výchovu dětí napsal pro náš časopis Pavel Říčan. V květnovém čísle najdete také novou rubriku věnovanou učebnicím, rozhovor s herečkou Jing Lu a pokračování v tématu hodnocení, v němž se autorka sugestivně ptá, jestli je lepší rada, co a jak zlepšit, nebo známka.

Celý článek

Rodina a škola 5/2012

ČESKY MLUVÍM DÍKY DIVADLU ČÍM DÁL LÉPE

Nina Rutová, 4.5.2012

* Co vás napadne, když se řekne škola?

Celý článek

JAK OMEZIT DĚTI V JÍDLE, ABY NETRPĚLY HLADY?

(shmt), 4.5.2012

25. květen je Dnem boje proti dětské obezitě. Dětská obezita je narůstajícím problémem snad ve většině rozvinutých zemích moderního světa. Ačkoli je tato problematika u dětí se syndromem Prader-Willi specifická, z hlediska výživy často spadají tito dětští pacienti do stále širší skupiny obézních dětí. Co tedy dělat, aby z obézního dítěte nevyrostl obézní dospělý?

Celý článek

UČEBNICE DĚJEPISU, KTEROU MÁM NEJRADĚJI

Ivana Motýlová, 4.5.2012

Mezi učitelem a učebnicí bývá komplikovaný vztah, který s trochou nadsázky může připomínat vztah partnerský. Někteří učitelé se bez učebnice obejdou, jiní stále hledají tu pravou a v průběhu své učitelské praxe ji několikrát změní. Jsou i takoví, kteří učí podle jedné učebnice celý život.

Celý článek

CHCETE RADU, CO A JAK ZLEPŠIT, NEBO ZNÁMKU?

Markéta Breníková, 4.5.2012

V minulém díle jsme si povídali o tom, proč známky nemotivují žáka k lepším výkonům tolik jako slovní hodnocení. Neboli kdo dělá chyby, může dostat špatnou známku, jinde ale namísto nich získá radu, co má zlepšit a jak. Ukázali jsme si, že ani slovní hodnocení není samospásné. Je-li napsáno špatně, nedozvíme se z něj skoro nic podobně jako ze známky. Jak tedy postupovat správně?

Celý článek

ANGLIČTINA PRO CHEMIKY

Jitka Kunčarová, 4.5.2012

Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků - tak se jmenuje ojedinělý projekt, který realizuje Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě společně s významnými podniky severomoravského regionu TEVA Czech Industries, s. r. o., a Linaset, a. s. Výstupy projektu mají pozitivní ohlas u odborníků z praxe a společnosti mají zájem využívat vytvořené materiály i pro účely svých interních jazykových kurzů. „Studium probíhá zábavnou formou, kdy studijní materiály v učebnicové i elektronické formě připravuje škola spolu s partnery a potenciálními zaměstnavateli. Materiály jsou tedy šité na míru pro uplatnění ve farmaceutické výrobě a ve výrobě plastů. Jsou sestaveny do ucelených bloků se zaměřením na poslech, porozumění textu, doplněné videosekvencemi a vlastními nahrávkami žáků. Dochází tak k tvorbě multimediálních výukových materiálů, které tvoří modulová kniha a k ní on-line pracovní sešit s poslechy, videonahrávkami, cvičeními, testy a úkoly. Výuka splňuje nejnovější trendy ve vzdělávání a předbíhá dobu,“ řekl Ing. Arnošt Klein, ředitel školy. Přínos z projektu nemají jen žáci, ale také jejich pedagogové. Těm jsou umožněny stáže v podnicích a pravidelný kontakt s rodilými mluvčími, kteří jsou zaměstnanci podniku, což je pro zavedení praktických informací do výuky velmi důležité. Společně se žáky pak v mimoškolním prostředí ověřují vytvořené multimediální výukové materiály, a žáci tak mají učení spojené s příjemným prostředím a zážitky.

Celý článek

NOVÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BUDOU BRZY POVINNÉ

Zoja Franklová, 4.5.2012

Už za dva roky by měli učni povinně skládat jednotné závěrečné zkoušky. Ty by měly mít v daném učebním oboru vždy stejnou úroveň, ať už je škola v Aši, nebo v Uherském Hradišti. Na co se tedy mají žáci připravit?

Celý článek

HRA S ČASEM

4.5.2012

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

PO DOBRÉM, NEBO PO ZLÉM?

Pavel Říčan, 4.5.2012

Trest je špatná výchovná metoda! Tento názor je dnes velmi rozšířený. Příručky o výchově dětí před tresty varují: působí víc škody než užitku, ponižují dítě, poškozují vztah mezi dítětem a vychovatelem atd. A tělesné tresty? To už je vůbec barbarství, možná i u nás bude brzy plácnutí přes dětský zadeček kvalifikováno jako porušení zákona.

Celý článek

PŘI HODNOTÍCÍCH SCHŮZKÁCH MÁ PRVNÍ SLOVO ŽÁK, PAK TEPRVE UČITEL A RODIČ

Bohuslava Jochová, 4.5.2012

K publikování tohoto textu nás vedly opětovné nespokojené reakce rodičů na třídní schůzky, při kterých se ještě stále tvoří fronty před kabinety nebo učitelé „propírají“ výsledky jednotlivých dětí před ostatními rodiči.

Celý článek

SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY - DALŠÍ ŠANCE

Jan Michal Mleziva, 4.5.2012

Dva týdny na přelomu dubna a května se nesou ve znamení tradičních přijímacích zkoušek na střední školy. Avšak ne všechny střední školy přijímají studenty na základě výsledků přijímacích zkoušek, k rozhodnutí o přijetí či nepřijeti si vystačí s informacemi obsaženými v přihlášce. Než tedy o přijímacích zkouškách bylo by lépe hovořit o přijímacím řízení, a v tomto případě o jeho prvním kole. Na mnoha školách bude totiž probíhat druhé kolo, popřípadě ještě kolo další. Kdo tedy neuspěl v prvním kole, kdy byl zákonem omezen podáním pouze dvou přihlášek, bude moci nyní zkoušet štěstí na libovolném počtu škol a studijních oborů. Řada rodičů, pokud tak již neučinili v rámci prvního kola, se začne možná zajímat o možnost přihlásit své dítě na některou ze soukromých středních škol, jejichž síť je poměrně bohatá a nabídka mnohdy pestřejší než u škol státních.

Celý článek

NEDOSTALI JSTE SE NA VÍCELETÉ GYMNÁZIUM? GRATULUJEME…

Šárka Eisová, 4.5.2012

Ráda bych se dnes vyjádřila k tomu, proč někteří milující rodiče nesměrují své děti ke studiu na víceletých gymnáziích, proč je nechtějí již ve středním školním věku „specializovat“, i když vlastně jen ve všeobecně studijním prostředí. Přechod na víceleté gymnázium v jistém slova smyslu totiž specializací je.

Celý článek

PŘIJÍMAČKY 2012

Dana Tvrďochová, 4.5.2012

Praktická příloha pro rodiče budoucích primánů KDYŽ SE NĚCO NEVYDAŘÍ, JAK BY MĚLO…

Celý článek

JAK SE VE FRANCII UČÍ ČESKÉ DĚTI

Blanka Gruntová, 4.5.2012

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo základní školy v České republice 13 839 cizinců. Rozhodně to není zanedbatelné číslo a jen málokterý učitel se s takovým žákem doposud nesetkal. Stejně tak se řada českých dětí ocitá na školách v cizině. Co je tam přivádí? Jsou v cizí zemi rády? Jak vzpomínají na první den ve škole? Kolik dnů, týdnů, měsíců, let jim trvalo, než se začaly v novém jazyce cítit uvolněně? Jsou na sebe hrdé, kolik překážek dokázaly zdolat? Ještě stále se trochu stydí promluvit nahlas před celou třídou? - Neumím na tyto otázky odpovědět, ale mohu vám dát nahlédnout do světa českých dětí, které se v roli žáků-cizinců ocitly ve Francii. Z emě galského kohouta má vzhledem ke své historii a migrační politice s touto problematikou mnohem delší zkušenost než Česká republika, první organizační doporučení k výuce žáků s odlišným mateřským jazykem pocházejí z počátku sedmdesátých let (viz box). Přesto však ani zde, alespoň podle francouzské odborné literatury, nemají pedagogové snadnou práci: chybí státní program, není zajištěna koordinace mezi různými typy přípravných tříd a mezi učiteli přípravných a běžných tříd, velmi nedostatečná je i odborná průprava učitelů (např. všichni vyučující v přípravných třídách by měli mít specializaci „francouzština jako cizí jazyk“ nebo „francouzština jako druhý jazyk“, ve skutečnosti jich toto vzdělání má jen velmi málo). Fatima Davin-Chnane k tomu v publikaci Immigration, Ecole et didactique du francais říká: „Učitel v přípravné třídě má někdy dojem, že svoji práci neumí nebo že ji nedělá, jak má. Cítí se jediným zodpovědným za výuku, připadá si jako kutil, když si sám stanovuje cíle a obsah výuky i způsoby evaluace.“ Je možné, že podobná slova by rádi vyřkli také někteří z českých pedagogů, kteří se upřímně snaží přizpůsobit svoji výuku kolektivu složenému z českých dětí i z cizinců. Není to jednoduchá práce, a jak je vidno z francouzských pramenů, učitel v ní i navzdory snahám státu situaci řešit zůstává obvykle osamocen. Tři náhodně vybrané příběhy českých dětí ve Francii jsou tu jako připomínka toho, jak moc na empatii, zkušenostech a intuici každého pedagoga záleží. Děti, které hovoří doma jiným jazykem než ve škole, to alespoň zpočátku opravdu nemívají snadné.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy