5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

10/2012

Rodina a škola 10/2012

Nina Rutová, 7.12.2012

Připravujeme se na Vánoce – Naďa Černá popisuje čtyři adventní setkání na němž děti a rodiče v odpoledních dílnách společně vyrábějí adventní věnec a pečou perníčky do třídního betléma a další figurky k prodeji na školních vánočních trzích. Vánoční nabídka dárků pro děti je ohromná. Nepřehlédněte, že jsou v ní i Literární hrdinové, s nimiž se ztotožní i kluci. Jedná se o dvě knihy z nakladatelství Mladá fronta: Rico, Oskar a přízraky a Hugo a jeho velký objev. Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde, tvrdí Nikola Křístek a doporučuje nejen dětem, ale i nám dospělým vzdělávání v „životních gramotnostech“. Poznatky z finanční a zdravotní gramotnosti momentálně nabízejí rodinná a mateřská centra, kterých je v naší republice více než šest set. Škola bez učebnic? Tuhle otázku zkoumá Jan Voda, ředitel ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill a odborný asistent na katedře primární pedagogiky PedF UK. Článek si jistě rádi přečtou zvláště učitelé, pro které je učebnice spíše občasnou oporou, nikoliv knihou, kterou mají děti přečíst od A do Zet.

Celý článek

Rodina a škola 10/2012

Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde

Nikola Křístek, 7.12.2012

Společenské systémy jsou nesmírně složité a často se necítíme kompetentní rozhodovat se v prostředí, kterému „stejně nikdy nemůžeme rozumět“. Jako populace nejsme připraveni čelit problémům aktuální každodennosti, ačkoliv do školy jsme chodili všichni. Nevíme, jak nové situace "načíst", potřebovali bychom nové typy připravenosti – gramotnosti. Potřebujeme se znovu začít učit.

Celý článek

Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde

Připravujeme se na Vánoce

Naďa Černá, 7.12.2012

Vánoce! Těch asociací, které období adventu navozuje! Promýšlím, jak předat dětem etický obsah předvánočního a vánočního období, a pokouším se o společná setkávání, na která zvu i rodiče. Zapátrala jsem opět ve svém archivu a našla jednu ze svých příprav.

Celý článek

Připravujeme se na Vánoce

Škola bez učebnic

Jan Voda, 7.12.2012

Mám osobní zkušenost z britských základních škol, kde děti nedostávají žádné učebnice. Během výuky pracují s různorodými texty ze školní knihovny – atlasy, encyklopediemi, knihami, časopisy, katalogy apod. Namísto objemné školní aktovky nadité učebnicemi si nesou do školy tenkou složku na výkresy, testy, pracovní listy. I v České republice jsou děti, které do školy učebnice legálně nenosí. Ale pozor, ty obvykle mají sady učebnic hned dvě – jednu doma, druhou ve třídě. Ze zdravotních důvodů. U nás si základní školu bez učebnic zkrátka neumíme představit.

Celý článek

Škola bez učebnic

Literární hrdinové, s nimiž se ztotožní i kluci

Nina Rutová, 7.12.2012

Andreas Steinhöfel: RICO, OSKAR A PŘÍZRAKY
Brian Selznick: HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV

Celý článek

Literární hrdinové, s nimiž se ztotožní i kluci

TUHLE VĚTU V NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ NEUSLYŠÍŠ

Nina Rutová, 7.12.2012

* Vy jste vlastně nechodil v Řecku Řecech, do školy…

Celý článek

CO SE V MLÁDÍ NENAUČÍŠ, VE STÁŘÍ SI TĚ NAJDE

Nikola Křístek, 7.12.2012

Společenské systémy jsou nesmírně složité a často se necítíme kompetentní rozhodovat se v prostředí, kterému „stejně nikdy nemůžeme rozumět“. Jako populace nejsme připraveni čelit problémům aktuální každodennosti, ačkoliv do školy jsme chodili všichni. Nevíme, jak nové situace „načíst“, potřebovali bychom nové typy připravenosti - gramotnosti. Potřebujeme se znovu začít učit.

Celý článek

VÁNOCE S KUKAČKOU

Pavla Loucká, 7.12.2012

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOCE

Naďa Černá, 7.12.2012

Vánoce! Těch asociací, které období adventu navozuje! Promýšlím, jak předat dětem etický obsah předvánočního a vánočního období, a pokouším se o společná setkávání, na která zvu i rodiče. Zapátrala jsem opět ve svém archivu a našla jednu ze svých příprav.

Celý článek

JE DISKUSE O DOMÁCÍCH ÚKOLECH INSPIRATIVNÍ?

Petr Chaluš, 7.12.2012

K tématu domácích úkolů se synchronně objevily v českých médiích dvě různé a zároveň podobné zprávy. Jedna o návrhu, který vyslovil francouzský prezident Franćois Hollande, a druhá o iniciativě pedagogicko-psychologické poradny a dvou základních škol v Praze 3. Obě zprávy i obě iniciativy se týkají zrušení domácích úkolů ve školách.

Celý článek

SLOUPEK Veroniky Válkové

Veronika Válková, 7.12.2012

PŘÍKLADY TÁHNOU

Celý článek

DĚTSKÁ OBEZITA OPTIKOU PSYCHOTERAPIE

Hana Chalušová, 7.12.2012

„Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“ Carl Gustav Jung

Celý článek

ŠKOLA BEZ UČEBNIC?

PhDr. Jan VODA, Ph. D, 7.12.2012

Mám osobní zkušenost z britských základních škol, kde děti nedostávají žádné učebnice. Během výuky pracují s různorodými texty ze školní knihovny -s atlasy, encyklopediemi, knihami, časopisy, katalogy apod. Namísto objemné školní aktovky nadité učebnicemi si nesou do školy tenkou složku na výkresy, testy, pracovní listy. I v České republice jsou děti, které do školy učebnice legálně nenosí. Ale pozor, ty obvykle mají sady učebnic hned dvě - jednu doma, druhou ve třídě. Ze zdravotních důvodů. U nás si základní školu bez učebnic zkrátka neumíme představit. Text: Jan Voda

Celý článek

V ČEM ŽÁCI CHYBUJÍ A JAK TO NAPRAVIT

Petr Husar, 7.12.2012

Žáci 5. tříd mají osvojeny základy početních operací. Umějí sčítat, odčítat, násobit a dělit. Na základě těchto operací umějí řešit různé slovní úlohy. Většinu matematických úloh pro 5. třídu lze rozdělit do dvou směrů. Na technické příklady, kde žák nemusí moc logicky přemýšlet, ale kde je třeba předvést dovednosti technických úkonů. A potom na příklady, kde je nutné zapojit ve velké míře logiku. Chybou někdy je, že se žák snaží řešit logické úlohy paměťově. „Vzpomíná“ na přesný naučený postup, místo aby se snažil sám přemýšlet, jít v úloze logickými kroky kupředu. To žáci někdy provázejí vysvětlením: „To jsme neprobírali.“ Zde cítím náš hlavní úkol: naplnit je odvahou, získat je pro matematickou tvořivost, naučit je nebát se, experimentovat, neustále něco zkoušet. Dalším standardním nedostatkem je ztráta vize v úlohách, kde je třeba na sebe řadit více logických kroků a krůčků. Žák-řešitel postoupí pár kroků vpřed, ale pak ztratí nit a souvislost, najednou neví, kam vlastně míří. To lze překonat tak, že děti neřeší hned na začátku ty nejtěžší možné úlohy s mnoha logickými kroky, ale začnou snazšími, kratšími výpočty a postupně se propracují k úlohám středně těžkým, delším a potom až k těm nejtěžším. Poslední slabinou, kterou bych zmínil, je nedostatek zpětné kontroly. Žáci v 5. třídě mají takovou radost, že řešení kamsi dotáhli, že už je na ně příliš náročné dokončit celý výpočet opravdu dobrou zkouškou. A tak velmi často napíšou do odpovědi výsledek, který je na první pohled chatrný či nemožný. Opakovaně je vedeme a řídíme k tomu, aby vždy prověřili, zda jejich výsledná hodnota odpovídá všem uvedeným údajům v zadání, ale chápeme, že v tomto věku schopnost opravdu přesné a detailní zkoušky, která výpočet totálně prověří, je něco opravdu nesmírně složitého. Období páté třídy je pro učení matematiky a rozvíjení logiky pro učitele velmi vděčné. Děti ještě lační po vzdělání a každá dosažená znalost je pro ně velkou hodnotou. V průběhu přípravy dělají velké kroky kupředu a i zmiňované nedostatky časem odstraňují.

Celý článek

Krátce

red, 7.12.2012

Celý článek

CO CHTĚJÍ VĚDĚT RODIČE

7.12.2012

Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete odpovědi na své otázky i testy, které si vaše děti mohou ihned vyzkoušet. Tak jako je v životě přirozené, že se stále dokola mění generace těch, kteří již nabyli své životní zkušenosti, a těch, kteří jsou na počátku svého sbírání životních lekcí, tak se každým rokem objevují nové děti, které dosáhly věku, ve kterém se začínají zajímat o možnosti svého studia na základních školách s různým zaměřením nebo na víceletých gymnáziích a začínají pátrat po informacích, které jejich starší předchůdci již mají. Náš časopis se bude snažit těmto „nováčkům“ a jejich rodičům toto hledání usnadnit, proto nabízíme shrnutí toho podstatného, dnes z pohledu rodiče. Text: Šárka Kubcová

Celý článek

SVĚT ZA 1000 LET

7.12.2012

Salesiánský klub mládeže v Praze-Kobylisích vyhlašuje 8. ročník otevřené umělecké přehlídky TO JE HLÍNA. Tématem je SVĚT ZVÍŘAT. Podrobnosti k soutěži a přihlášky najdete na http://kobylisy.skm.cz/. Soutěžit se bude v kategoriích 1. keramika; 2. kresba, malba, kombinovaná technika, tisk; 3. fotografi e; 4. divadlo; 5. film.

Celý článek

VÝCHOVA BEZ TRESTŮ

Václav Mertin, 7.12.2012

Pokládáme za zcela samozřejmé, že když dítě něco provede, tak je potrestáme. Někdy diskutujeme o formě a míře trestání přijatelné doma nebo ve škole, o nejvhodnějších postupech trestání, o efektivitě některých trestů v dnešní době, nicméně samotnou podstatu využití trestů u dětí nijak nezpochybňujeme. Nejvíc jsme ochotni diskutovat o použití tělesných trestů (vcelku jednoznačně odmítáme drastické tělesné tresty), ovšem vůbec nás nenapadne, že bychom mohli uvažovat o zrušení ostatních trestů při výchově dětí.

Celý článek

JSEM PROFESIONÁLNÍ DOBROVOLNICE

Nina Rutová, 7.12.2012

* „Od svých deseti let žiji převážně v USA, ale v rámci častých nájezdů na Česko se občas zabydlím v Praze. S manželem vychováváme naše dvě mláďátka -v češtině, angličtině i v romštině, a tudíž s velkým optimismem. Zajímám se o práva nezletilých a lidí se zdravotním nebo vývojovým znevýhodněním. Ráda učím. Mám specifický, nenasytný smysl pro humor,“ píše o sobě na svém blogu.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy