5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

1/2013

Rodina a škola 1/2013

Nina Rutová, 9.1.2013

Začátek letošního roku se nese ve znamení voleb do prezidentského úřadu. V lednovém čísle si můžete přečíst, jak si svého prezidenta představují středoškoláci, vítězové esejistické soutěže, vyhlašované každým rokem Knihovnou Václava Havla. Vojtěch Eliáš, prezident Charity ČR, nevnímá školu jen jako přípravu na život, ale jako život sám a hovoří mimo jiné i o tom, že posláním katolické školy není dělat z dětí katolíky. Koncem měsíce si žáci ponesou domů pololetní vysvědčení. Doporučuji k zamyšlení článek Opakování ročníku: V evropském školství vládnou značné rozdíly, a také článek Petra Chaluše o inkluzi těch, kteří byli – nebo dosud jsou – v Česku identifikováni jako adepti pro nálepku „nevzdělavatelní“. Člověk v tísni vás zve k ochutnávce filmů, komiksů a lekcí z projektu Respekt nebolí, který je zaměřen na lidská práva v oblastech, jež se týkají každého z nás: ve školství, zdravotnictví, rodině…. Pokud máte potíže s výběrem knížek pro děti, zkuste jim nabídnout knihy z nakladatelství Thovt. Na první pohled poznáte, pro jakou čtenářskou úroveň je kniha určena.

Celý článek

Rodina a škola 1/2013

Thovt děti baví, učí, zajímá

Nina Rutová, 9.1.2013

Thovt není knižním hrdinou ani názvem knihy. Thovt nám dospělým usnadňuje práci s výběrem knih pro začínající čtenáře. Thovt je nakladatelství, které nese výstižný název, neboť v egyptské mytologii byl Thovt pokládán za vynálezce písma a slov, byl bohem všech intelektuálních činností a znalostí, moudrosti a učenosti.

Celý článek

Thovt děti baví, učí, zajímá

Respekt nebolí

Iva Janská, 9.1.2013

Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

Celý článek

Respekt nebolí

Opakování ročníku: V evropském školství vládnou značné rozdíly

Jana Halamová, 9.1.2013

Boj proti školní neúspěšnosti a snaha zabránit předčasným odchodům žáků ze škol patří mezi dlouhodobé priority národních vzdělávacích politik. Strategie pro boj se školní neúspěšností jsou v současné době předmětem diskusí i na úrovni evropské. Aby Evropská komise lépe poznala praxi týkající se opakování ročníků v jednotlivých zemích, pověřila evropskou informační síť Eurydice zpracováním srovnávací studie na toto téma.

Celý článek

Opakování ročníku: V evropském školství vládnou značné rozdíly

Posláním katolické školy není dělat z dětí katolíky

Adam Rut, 9.1.2013

Autor rozhovoru potkal P. Vojtěcha Eliáše jako student na Arcibiskupském gymnáziu a dodnes ho považuje za jednoho z pedagogů, kteří v něm zanechali nejhlubší otisky. V jeho hodinách je zvykem se ptát, diskutovat i smát se, což autorovi pod vedením jiných pedagogů často chybělo.

Celý článek

Posláním katolické školy není dělat z dětí katolíky

ČEŠTINA JE PRO MĚ ABSOLUTNĚ NEPROSTUPNÝ JAZYK

Marie Těthalová, 9.1.2013

* Co se vám vybaví, když se řekne škola? Jak na ni vzpomínáte?

Celý článek

OTEVŘENÉ CESTY KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Petr Chaluš, 9.1.2013

Současná situace speciálního školství v České republice vypadá složitě. Na jedné straně tisíce podpisů petice proti zrušení praktických škol, na druhé straně návrhy opatření k inkluzivnějšímu vzdělávání na základě stanoviska Evropského soudu pro lidská práva. Část odborníků podporuje školy pro děti s handicapy oddělené od škol pro děti bez handicapů, jiná skupina odborníků podporuje společné základní vzdělávání všech dětí.

Celý článek

KOLEDNÍCI A KALENDÁŘ

9.1.2013

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

TŘÍKRÁLOVÉ ODPOLEDNE

Naďa Černá, 9.1.2013

V prosinci jste si na tomto místě přečetli, jak s rodiči a dětmi procházíme obdobím adventu až do Vánoc. Vánoce jsou šťastně za námi a do nového roku nás vítají ještě stále dlouhé zimní večery. Rodiče se ve škole spolu s dětmi cítí na společných dílnách dobře, a tak v nich můžeme pokračovat. Už vím, že znovu rádi přijdou.

Celý článek

STUDENTI, KTERÉ JSEM NEUČILA

9.1.2013

SLOUPEK Veroniky Válkové

Celý článek

ČÍTANKA PRO UČNĚ

Jana Hoňková, 9.1.2013

Zaměřuji se v tomto textu na čítanky pro učňovské obory. Pokusím se na základě svých zkušeností vyjmenovat znaky, které by měla splňovat čítanka čtenářsky přitažlivá a zároveň pedagogicky využitelná pro mě jako učitelku.

Celý článek

NÁKUPNÍ SEZNAM

9.1.2013

UKÁZKOVÁ LEKCE Z PROJEKTU RESPEKT NEBOLÍ

Celý článek

RESPEKT NEBOLÍ

Iva Janská, 9.1.2013

Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

Celý článek

JAK BUDE VYPADAT TŘÍDA BUDOUCNOSTI?

Barbora Grečnerová, 9.1.2013

Učitelé pomalu ztrácejí výsadu být jediným zdrojem znalostí, přestávají být tím, kdo toho ví nejvíce. Wikipedii nebo YouTube totiž nelze porazit. Učitel se stává spíše průvodcem světem vzdělávání, který žákovi ukazuje možné cesty, způsoby nazírání na realitu a nakládání s fakty. Odborníci se shodují v tom, že třída budoucnosti bude právě díky informačním a komunikačním technologiím také mnohem více propojena s reálným světem a s praxí.

Celý článek

O DOUČOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ

Šárka Kubcová, 9.1.2013

V předchozím čísle jsme se v seriálu o přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia zabývali nejčastějšími otázkami, které rodiče ještě před podáním přihlášky jejich ratolesti k přijímacím zkouškám nejvíce trápí a často nenajdou nikoho, kdo by jim na ně odpověděl. Dnes nabízíme další praktická doporučení a užitečné odpovědi na rodičovské otazníky, které navazují na listopadové dotazy. Například jak nejlépe své dítě připravit na přijímací zkoušky Scio? Kdo ho připraví? A potřebuje se dítě na přijímací zkoušky připravovat, je-li jedničkářem? Proč mu nestačí učivo, které se do teď naučilo? A co se stane, když na gymnázium nastoupí, ale škola mu nebude vyhovovat?

Celý článek

KDYŽ SE ŘEKNE… ZIMA

9.1.2013

„Celý týden jsme mluvili s dětmi o zimě, a tím pádem jsme načali téma studené škály, studených barev a odstínů a tvořili jsme anděly, ukazovali jsme si obrazy Václava Boštíka, jejichž ,atmosféru‘ jsme ztvárnili studenými barvami v tématu Zamrzlé rybníky, se staršími dětmi jsme malovali Zátiší ve studených barvách a s nejmenšími jsme si vyprávěli a malovali do mouky Pohádky zasněžených krajin.“

Celý článek

SPOJITÉ PÍSMO - PŘEŽITEK, ČI VÝDOBYTEK?

Jan Michal Mleziva, 9.1.2013

Díky technickým vymoženostem poklesla v poslední době výrazně potřeba ručního psaní, a tak vyvstala otázka, zda má nadále smysl, aby se děti ve školách učily psát tradičním způsobem. O budoucnosti, či přímo existenci psacího písma (vázaného, spojitého) se v poslední době hojně diskutuje jak u nás, tak v řadě dalších zemí. Názory, a to i v odborných kruzích, se mnohdy značně liší.

Celý článek

OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU: V EVROPSKÉM ŠKOLSTVÍ VLÁDNOU ZNAČNÉ ROZDÍLY

Jana Halamová, 9.1.2013

Boj proti školní neúspěšnosti a snaha zabránit předčasným odchodům žáků ze škol patří mezi dlouhodobé priority národních vzdělávacích politik. Strategie pro boj se školní neúspěšností jsou v současné době předmětem diskusí i na úrovni evropské. Aby Evropská komise lépe poznala praxi týkající se opakování ročníků v jednotlivých zemích, pověřila evropskou informační síť Eurydice zpracováním srovnávací studie na toto téma.

Celý článek

POSLÁNÍM KATOLICKÉ ŠKOLY NENÍ DĚLAT Z DĚTÍ KATOLÍKY

Adam Rut, 9.1.2013

Autor rozhovoru potkal P. Vojtěcha Eliáše jako student na Arcibiskupském gymnáziu a dodnes ho považuje za jednoho z pedagogů, kteří v něm zanechali nejhlubší otisky. V jeho hodinách je zvykem se ptát, diskutovat i smát se, což autorovi pod vedením jiných pedagogů často chybělo.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy