5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

2/2013

Kdo to má učit, když to nikdo neumí

Adam Rut, 8.2.2013

S Jiřím Stivínem jsme si povídali v jeho domě ve Všenorech u Prahy, kde založil Centrum pro improvizaci v umění a pravidelně zde pořádá improvizační díly pro děti i dospělé s názvem CAP-ART. Jiří Stivín sice na podzim oslavil sedmdesáté narozeniny, ale energie má snad víc než všechny děti a všichni dospělí, se kterými na CAP-ARTu hrál, dohromady. Jen během měsíce října odehrál dvaadvacet koncertů.

Celý článek

Kdo to má učit, když to nikdo neumí

Přijímací zkoušky Scio

Šárka Kubcová, 8.2.2013

Z čeho přesně se přijímací zkoušky Scio na víceletá gymnázia skládají? Jsou přijímací zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka, matematiky a Scio testů? Nebo pojem Scio testy zastřešuje test z českého jazyka a matematiky a „Scio“ je jen označení způsobu testování vědomostí? Nebo se jedná o další test, navíc k oběma předmětům? Je Scio test něco jako test studijních předpokladů? Na tyto a další otázky vám dnes dáme jasné odpovědi.

Celý článek

Přijímací zkoušky Scio

Školu jde dělat moc hezky

Dana Hádková, 8.2.2013

Není to ani waldorfská škola, ani Montessori, ani eko nebo bio škola, nemá ani hudební, jazykové nebo sportovní zaměření, neučí na ní žádná mediální celebrita a není v Praze, ale v malé vesničce na česko-polském pomezí, ve Vernéřovicích. Síla a krása této školy je v prostotě a čistotě úmyslů všech zúčastněných, kteří vůbec netuší, jak moc dobří jsou.

Celý článek

Školu jde dělat moc hezky

Symbolické gesto proti amnestii je ve škole na místě

Veronika Ježková, 8.2.2013

Prezident republiky ve svém novoročním projevu vyhlásil amnestii. Během několika následujících dní se – zejména v médiích a na sociálních sítích – začalo spekulovat o tom, koho všeho se amnestie dotkne. Spekulace se proměnily v pravdu a vyvolaly vlnu znepokojení a odporu. Občanským protestem proti amnestii jsou petice, veřejné dopisy a demonstrace; symbolický způsob protestu zvolily některé obecní úřady a školy: sundávání portrétu prezidenta.

Celý článek

Symbolické gesto proti amnestii je na místě

Rodina a škola 2/2013

Nina Rutová, 8.2.2013

Preziden republiky ve svém novoročním projevu vyhlásil amnestii. Občansky symbolické gesto proti amnestii je ve škole na místě, souhlasí s aktuálními protesty některých ředitelů škol autorka článku Veronika Ježková a vidí gesto jako dobrou příležitost hovořit s žáky o „autoritě“. Kdo to má učit, když to nikdo neumí, říká v živém rozhovoru všestranný hudebník Jiří Stivín, který kromě stálého koncertování pořádá ve svém venkovském domě také improvizační dílny CAPART pro širokou veřejnost, neboť je přesvědčen, že „člověk má dělat věci, který mají smysl“. Chystá-li se váš potomek na osmileté gymnázium, jistě vás zaujmou informace v praktické příloze pro rodiče budoucích primánů - Přijímací zkoušky SCIO. Výzkumníci z USA zjistili, že je lepší, když se pohromadě učí různě staré děti. Jsme rádi, že alespoň české malotřídní školy nemusejí objevovat „ameriku“ a vědí, že Školu jde dělat moc hezky. – Z čeho se skládá dobrá atmosféra vynikající školy ve Vernéřovicích popisuje Dana Hádková. V aktualitách najdete také upozornění na konzultační centra, respektive školy, v nichž dobře funguje žákovský parlament. S demokratickou výchovou je totiž nejlépe začít od malička a prakticky. Vynikající a poučná je výzva a článek určený pedagogům i rodičům: Zamyslete se nad testy, v čísle také porovnáváme učebnice fyziky a dáváme návod, jak si Montessori pomůcky vyrobit vlastnoručně doma.

Celý článek

Rodina a škola 2/2013

ŠKOLU JDE DĚLAT MOC HEZKY

8.2.2013

Není to ani waldorfská škola, ani Montessori, ani eko nebo bio škola, nemá ani hudební, jazykové nebo sportovní zaměření, neučí na ní žádná mediální celebrita a není v Praze, ale v malé vesničce na česko-polském pomezí, ve Vernéřovicích. Síla a krása této školy je v prostotě a čistotě úmyslů všech zúčastněných, kteří vůbec netuší, jak moc dobří jsou.

Celý článek

SMYSLUPLNÉ SDĚLENÍ

8.2.2013

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

MASOPUST ANEB POSPOLU

8.2.2013

A je tady čas masopustu. Rok za rokem si říkávám, co dnešní děti vědí o tomto období, které předchází čtyřicetidennímu předvelikonočnímu půstu. Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali, poznovu!

Celý článek

POMŮCKY MONTESSORI VE ŠKOL(C)E I DOMA

8.2.2013

Možná že vaše dítě chodí do Montessori školky nebo jste o Montessori pomůckách už slyšeli. Možná byste rádi některé z pomůcek měli doma. S tímto přáním jsme se potkávali i v projektu Šance pro vaše dítě, který realizovala Společnost Montessori. Na otázky rodičů, zda by měli některé z představených pomůcek dětem pořídit, jsme odpovídali, že to není nutné. Můžete si samozřejmě koupit originální Montessori pomůcky – na internetu najdete řadu firem, které je nabízejí. Ale domácí prostředí by mělo to školkové spíše doplňovat, a řadu činností můžete doma provádět naprosto přirozeně. V následujícím článku vám nabídneme i možnosti, jak originální pomůcky nahradit těmi, které si sami vytvoříte.

Celý článek

JAK ČAROVAT SLOVEM

8.2.2013

SLOUPEK Veroniky Válkové

Celý článek

ZAMYSLETE SE NAD TESTY!

8.2.2013

Didaktické testy se ve školách používají ve třech základních situacích. Při závěrečných centralizovaných zkouškách, při dílčích zkouškách organizovaných školou či učitelem a také tehdy, když chce učitel zjistit, čemu žáci nerozumějí, aby věděl, jak má postupovat dále. Případně aby si rozsah svých znalostí a dovedností ujasnili žáci sami. Nejdříve si však musíme ujasnit, co vlastně slovo „test“ znamená.

Celý článek

AŤ ŽIJE PICASSO!

8.2.2013

Pablo Picasso kdysi řekl, že v šestnácti uměl malovat jako dospělý a celých padesát let mu trvalo, aby se naučil malovat jako dítě. Tento výrok oslovil všechny děti v kurzu, vždyť tím Picasso nepřímo řekl, že dětský výtvarný projev je hodnotný a jedinečný, a přiznal, že jsou i tací dospělí, kteří by rádi tento výtvarný projev neztratili. Pablo Picasso se v jednom svém tvůrčím období snažil zjednodušit viděnou u skutečnost na geometrické tvary, a tak jsme si s dětmi povídali, které geometrické tvary známe a které věci nám připomínají. Prohlíželi jsme si Picassův obraz Dívka s lodí a byli jsme překvapeni, jak svobodně Picasso používá nejen geometrické tvary, ale i barvy. Vždyť ť jen obličej dívky svítil asi v pěti barvách. Zkusili jsme to taky, obličeje, e, někdy i celá těla, jsme složili ze čtverců, trojúhelníků, obdélníků … a pomalovali jsme je spoustou barev, stejně svobodně jako Picasso.

Celý článek

FYZIKA

8.2.2013

Máme-li posoudit či porovnat učebnice fyziky, dostáváme se do potíží. Porovnáváme něco s něčím – pokud možno s něčím ideálním. Máme dvě možnosti: porovnávat učebnice mezi sebou (jistě se shodneme, že ideální učebnici nemáme), nebo porovnávat učebnici ve vztahu k výuce (zde narazíme na neexistenci ideální výuky ještě tvrději). Převážně se budu věnovat porovnáním učebnic mezi sebou, úskalím je, že mohu porovnávat jen učebnice, které znám.

Celý článek

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SCIO

8.2.2013

Z čeho přesně se přijímací zkoušky Scio na víceletá gymnázia skládají? Jsou přijímací zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka, matematiky a Scio testů? Nebo pojem Scio testy zastřešuje test z českého jazyka a matematiky a „Scio“ je jen označení způsobu testování vědomostí? Nebo se jedná o další test, navíc k oběma předmětům? Je Scio test něco jako test studijních předpokladů? Na tyto a další otázky vám dnes dáme jasné odpovědi. Text: Šárka Kubcová

Celý článek

VÝSLEDKY ŽÁKŮ JSOU VÝSLEDKY UČITELŮ

8.2.2013

Přemýšlení o profesním růstu učitelů a o jejich podpoře začnu připomenutím notoricky známých východisek. Výsledky žáků se budou zlepšovat, a o to ve škole jde především, zaměříme-li se na podporu kvalitní práce učitelů. Učitel má rozhodující vliv na učební výsledky žáků ve škole. Škola a učitel mohou do určité míry kompenzovat případné nepodnětné domácí prostředí. Zásadní je niterné přesvědčení každého učitele, že to jde.

Celý článek

KDO TO MÁ UČIT, KDYŽ TO NIKDO NEUMÍ

8.2.2013

S Jiřím Stivínem jsme si povídali v jeho domě ve Všenorech u Prahy, kde založil Centrum pro improvizaci v umění a pravidelně zde pořádá improvizační dílny pro děti i dospělé s názvem CAP-ART. Jiří Stivín sice na podzim oslavil sedmdesáté narozeniny, ale energie má snad víc než všechny děti a všichni dospělí, se kterými na CAP-ARTu hrál, dohromady. Jen během měsíce října odehrál dvaadvacet koncertů. Rozhovor jsme vedli průběžně celý den, za námi se nepřetržitě ozývaly zvuky fléten, klavíru, kytary a do rozhovoru se zapojovali všichni, kteří stáli kolem, zejména kytarista Jaroslav Šindler, který se workshopu zúčastnil jako lektor. Přišel jsem ráno a Mistr právě vstával po včerejším náročném večerním koncertu v rámci CAP-ARTu. Když jsem se s kytarou v levé ruce a s diktafonem v pravé představil a požádal o rozhovor pro časopis Rodina a škola, řekl mi, že s tou výchovou je to problém. „Nejdůležitější povolání na světě, který se nikde neučí, je vychovávat děti a vládnout,“ řekl mi. Náš rozhovor jsem zaznamenal, tak jak Mistr mluví – zásadně „jak mu zobák narost“.

Celý článek

SYMBOLICKÉ GESTO PROTI AMNESTII JE VE ŠKOLE NAMÍSTĚ

8.2.2013

Prezident republiky ve svém novoročním projevu vyhlásil amnestii. Během několika následujících dní se – zejména v médiích a na sociálních sítích – začalo spekulovat o tom, koho všeho se amnestie dotkne. Spekulace se proměnily v pravdu a vyvolaly vlnu znepokojení a odporu. Občanským protestem proti amnestii jsou petice, veřejné dopisy a demonstrace; symbolický způsob protestu zvolily některé obecní úřady a školy: sundávání portrétu prezidenta.

Celý článek

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy