5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

7/2013

Rodina a škola 7/2013

Nina Rutová, 10.9.2013

Po době odpočinku začíná čas práce – takto lakonicky se jmenuje rozhovor s Dominikem Dvořákem. Kromě toho, že nám vědec dovolí nahlédnout do prázdninového času své dcery, zamýšlí se také nad tím, zda délka letních prázdnin nepřispívá k rozevírání nůžek mezi dětmi z podnětného a nepodnětného prostředí. Možná, že také ve své třídě uslyšíte větu: Ještě moc nerozumím, promiňte… Školy navštěvuje čím dál více žáků, kteří pocházející z jiného kulturního a jazykového prostředí. Řeší náš vzdělávací systém jejich přítomnost? Z odpovědí několika učitelů a učitelek Podještědského gymnázia v Liberci se dozvíte Co mají umět primáni. Pokud se občas podivujete nad učebnicemi svých dětí, pak vám určitě bude konvenovat rodičovský pohled Kateřiny Tomešové, která ve svém článku vyhmátla obvyklá kritéria výběru učebnic a nechce se s nimi jen tak pasivně smířit. Možná, že situaci s levnými a přitom nekvalitními učebnicemi budete řešit i na vaší škole. Hledáte-li vhodný start ke komunikaci mezi vámi-rodiči a pedagogy, pak hledejte inspiraci v popisu akce Víkendová škola s rodiči. „Teambuilding s rodiči mi zpočátku připadal jako divný nápad. Teď si naopak myslím, že by takové akce měly být povinné,“ hodnotí neformální víkend jedna z učitelek Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech.

Celý článek

Rodina a škola 7/2013

Víkendová škola s rodiči

Lucie Slauková, 10.9.2013

Co se stane, když se jednoho dne sejde skupina rodičů a učitelů a stráví spolu víkend? My už to víme, neboť jsme přijali pozvání Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady na netradiční víkendovou školu.

Celý článek

Víkendová škola s rodiči

Co mají umět primáni? Jaké znalosti se žádají od žáků vstupujících na víceletá gymnázia

PaedDr. Jaroslava Šiftová, 10.9.2013

Každé léto si klademe stejnou otázku: jací budou naši noví primáni? Budou splňovat všechny předpoklady stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro ZV, budou skutečně vybaveni souborem stanovených klíčových kompetencí, budou připraveni na studium na víceletém gymnáziu? Co od nich očekáváme? Naše představy „dobrého primána“ se sice opírají o obecně platné školské dokumenty, ne vždy ale bývají naplněny. Následující vyjádření vyučujících Podještědského gymnázia v Liberci stručně postihují představu, jakou úroveň zvládnutí češtiny a matematiky by měl podle nich mít „šikovný páťák“, úspěšný absolvent přijímacích zkoušek.

Celý článek

Co mají umět primáni? Jaké znalosti se žádají od žáků vstupujících na víceletá gymnázia

Ještě moc nerozumím, promiňte... Aneb cizinci v našich školách

Petra Vávrová, 10.9.2013

Už řadu let navštěvují naše školy žáci pocházející z jiného kulturního, vzdělávacího a sociálního prostředí než žáci narození českým rodičům a vyrůstající v České republice. Jak zvládají učit se v jazyce, kterému příliš nerozumějí? Jak navazují kontakty se svými vrstevníky? Řeší náš vzdělávací systém jejich přítomnost ve školách? Odpovědi nejen na tyto otázky se pokusíme nastínit na následujících řádcích.

Celý článek

Ještě moc nerozumím, promiňte... Aneb cizinci v našich školách

Po době odpočinku začíná čas práce

Nina Rutová, 10.9.2013

Skončily dvouměsíční prázdniny a opět začíná škola. Výzvy a úkoly o prázdninách zapomenuté či odsunuté se zase hlásí ke slovu. Hovoří se o krizi znalostní společnosti, rozevírají se nůžky mezi chudými a bohatými, oboje má dopad ve školství. Škola snad ze všech institucí nejlépe odráží problémy, ale i potřeby společnosti, zároveň je institucí, ve které se změny realizují velmi těžce. Někdy ku prospěchu, jindy ke škodě žáků.

Celý článek

Po době odpočinku začíná čas práce

MAZLIT SE S TYGREM ANEB PROBLÉM JE VÝZVA A DOBRODRUŽSTVÍ

ina Rutová, 10.9.2013

Je ctižádostivá, je tvořivá, je odvážná i zranitelná, je svá. Žena, která by se jistě uplatnila i mimo školství, ale byla by to pro nás pro všechny škoda.

Celý článek

JE POTŘEBA OTEVŘÍT SE DALŠÍM SVĚTŮM

Nina Rutová, 10.9.2013

* Co vás napadne, když se řekne základní škola?

Celý článek

MÁM VE TŘÍDĚ DÍTĚ Z PĚSTOUNSKÉ RODINY

Jana Klementová, 10.9.2013

Pedagogové se čím dál častěji setkávají s žáky, kteří „mají dvě maminky a dva tatínky“. Jak k těmto dětem přistupovat? Co říci jejich spolužákům? Je lepší ve výuce raději vynechat téma rodiny, aby dítě nebylo vystaveno zátěži? Budeme spolupracovat s pěstouny, nebo s biologickými rodiči? To jsou nejčastější otázky pedagogů, kteří učí dítě z pěstounské rodiny.

Celý článek

CESTA NAŠICH PĚSTOUNSKÝCH DĚTÍ ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY

Markéta Sudová, 10.9.2013

Než se člověk stane pěstounem, trvá to nějakou dobu. V jejím průběhu se dostává do kontaktu s dalšími pěstouny či osvojiteli, takže oblast náhradní rodinné péče začne vnímat téměř jako normu. Teprve skutečný život s pěstounským dítětem mu ukáže, že u nás v Česku je pěstounství vnímáno jako skutečná rarita a málokdo měl možnost se s pěstouny či dětmi v pěstounské péči vůbec setkat.

Celý článek

ACH, TEN PEĎÁK…

Veronika Válková, 10.9.2013

Stává se to každý podzim. Zhruba v září se začínají rojit praktikanti. Obíhají školy různých typů, fakultní i nefakultní, základní i střední, a domlouvají si praxe. Na říjen. Jsou to studenti pátých ročníků pedagogických fakult a jejich povinností je odučit dvacet hodin.

Celý článek

PROČ JÍT NA VÍCELETÉ GYMNÁZIUM?

Daniela Kramulová, 10.9.2013

Vyměnit druhý stupeň základní školy za víceleté gymnázium má své významné výhody, ale také rizika. Nižší ročníky víceletých gymnázií kladou na děti vyšší studijní nároky, než kdyby zůstaly v základní škole. Logicky můžeme odvodit, že jsou určeny hlavně pro nadané, studijně zaměřené žáky. Obvykle se na ně ovšem hlásí i ti, kteří jsou ve svých třídách jen lehce nadprůměrní či průměrní - z rodičovského pohledu stačí, že jejich potomek zatím s učivem „základky“ nijak divoce nebojoval.

Celý článek

Jak to vidí jiní:

10.9.2013

RODIČE Náš syn patří mezi tři nejlepší žáky ve třídě, takže moc neváháme, jestli to zkusit. Máme už vybranou i školu, kam chodí jeho kamarádi a starší příbuzní. Při výběru pro nás byla důležitá také dojezdová vzdálenost, výborné kurikulum a křesťanské zaměření školy. Gábina, Praha

Celý článek

JAK SE OSVĚDČILY TABLETY

10.9.2013

Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře má za sebou první rok využívání tabletů ve výuce studentů primy. V dalším školním roce se chystá v projektu pokračovat. O rozhovor jsem požádala ředitele Gymnázia Jiřího Ortena Vladislava Slavíčka.

Celý článek

PERO, NEBO KLÁVESNICE?

Jana Olchavová, 10.9.2013

Tříletá vnučka Evinka si ráno po probuzení s údivem prohlíží stíny na zdech, kam je umístily paprsky sluníčka deroucí se přes okenní žaluzie. „Hele, babi, sluníčko už vstalo a nakreslilo E, to je E, víš?“ říká holčička, která neumí číst ani psát. Jen už párkrát viděla, jak maminka jejím jménem podepsala nakreslenou kytičku nebo človíčka. Ministerstvo školství v Indianě rozhodlo, že psací písmo již nebude na veřejných školách povinné. Žáci mohou dát přednost výuce psaní všemi deseti na klávesnici počítače. Důvody i výhody jsou zřejmé: rychlost zápisu i rychlost osvojení, čitelnost, snadná editovatelnost. Indianu již následují školy v Kanadě. Hledáte souvislost mezi naší Evinkou a psací revolucí ve státě Indiana? Tady je. Americká Evinka totiž také pochopí, že ty tři spojené vodorovné čárky jsou E a najde je na klávesnici. Paní učitelka jí řekne, že E se píše levým prostředníčkem. Psaní E bude procvičovat tak dlouho, až vznikne podmíněný reflex. Zbývá spojit E s písmeny V a A a může napsat na obrazovku své jméno. Čitelně a rychle. Kdykoli položí ruce na klávesnici a uvidí E, levý prostředníček se dá reflexně do přesného pohybu. Mozek v tom okamžiku může přemýšlet o skladbě a významu věty a nemusí hloubat nad správným tvarem písmenka a ještě trápit ruku. Když se náhodou někde kolem bude válet pastelka, Evinka bez obtíží „nakoukané“ písmenko napodobí i na papíře.

Celý článek

KDYŽ SE ŘEKNE… BLÁZNIVÉ BYTOSTI

10.9.2013

Vyzkoušejte si další kombinovanou techniku: spojte barvy a novinový papír. Mé děti si nejdříve vybraly svou oblíbenou barvu a natřely jí celý papír. Mezitím, co barva usychala, si děti vystříhaly a poskládaly ze starých novin roboty, mimozemšťany, vymyšlená zvířata a po zaschnutí barvy je vlepily do obrázku. Černým uhlem a temperovými barvami pak celý obrázek domalovaly.

Celý článek

ZAJDĚTE S DĚTMI DO YMKY

Šárka Kubcová, 10.9.2013

YMCA neboli Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men’s Christian Association) je nejstarší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Celý článek

ČEŠTINA ILJI HURNÍKA

Pavla Loucká, 10.9.2013

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

JAK JSME OBJEVILI SPISOVATELKU…

Jana Štybnarová, 10.9.2013

Talentované dítě ve škole je pro každého učitele velká radost. Jak jej ale podpořit? Jak o těch báječných věcech, které dělá, dát vědět ostatním? Kladli jsme si tuto otázku a uspořádali jsme pro mladší spolužáky autorské čtení a besedu s autorkou - dívkou, která ve svých třinácti letech dokončuje trilogii fantasy románu.

Celý článek

UKÁZKA Z KNÍŽKY ZUZKY KRÁLOVÉ

10.9.2013

KAPITOLA 33 - ALEXIS POWERFULL

Celý článek

1 2 3 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy