5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

9/2013

Rodina a škola 9/2013

Nina Rutová, 6.11.2013

Bez kvalitních čtenářských dovedností se dnes neobejdeme a tak Číst víc a lépe je nutnost. Projekt Pomáháme školám k úspěchu vyvíjí „mapu učebního pokroku“ v oblasti čtení a součástí článku Hany Košťálové jsou příklady deskriptorů pro oblast porozumění textu. Na čtenářské téma navazují také výsledky z mezinárodního šetření PIRLS. Nepodceňujte školu v přírodě!, a vyjeďte s dětmi mimo „znečištěné“ části republiky na celých 14 dní a pokud možno v topné sezóně. Z výzkumu, který zveřejnila hygienická stanice Moravskoslezského kraje, vyplývá, že pobyty na méně dní a v jarních měsících nejsou pro zdraví dětí zdaleka tak účinné. Psycholožka diagnostického a metodického centra sdružení APLA popisuje, jaká bývá Cesta k diagnóze: autismus. Z článku se dovídáme, že čím dříve je správná diagnóza jasná, tím úspěšnější je také péče o děti s poruchami autistického spektra. A pokud k tomu máte vhodné podmínky a chuť, můžete se z časopisu dovědět, jak je možné stát se Na rok rodiči zahraničního studenta. Článek Moniky Nikolové představuje celosvětovou neziskovou nevládní dobrovolnickou organizaci AFS, která pobyty studentů organizuje. České rodiny mají se zahraničními studenty dosti dobré zkušenosti.

Celý článek

Rodina a škola 9/2013

Na rok rodiči zahraničního studenta

Monika Nikolova, 6.11.2013

Pokud vás láká potkat se s cizí kulturou, nabídněte zahraničnímu studentovi na pár měsíců či na rok místo ve své rodině. Vaše děti naopak mohou vyjet ven. Hostitelský program organizace AFS propojuje děti a rodiny z celého světa.

Celý článek

Na rok rodiči zahraničního studenta

Cesta k diagnóze: autismus

Veronika Šporclová, 6.11.2013

Mít zdravé dítě je přání všech rodičů, bohužel ne vždy se toto jejich přání splní. Rodiče mají představy o svém rodičovství, o tom, jak budou dítě vychovávat, často mají také určitá očekávání. Vývoj dětí s autismem bývá atypický.

Celý článek

Cesta k diagnóze: autismus

Nepodceňujte školu v přírodě

Eva Geryková, Michaela Remešová, 6.11.2013

Splňují školy v přírodě zdravotní efekt a podmínky ozdravných pobytů pro děti z oblastí s vyšším stupněm znečištění ovzduší? Z výsledků studií publikovaných v odborné literatuře je jednoznačně prokázáno, že pro děti, které trvale žijí v oblastech s vyšším stupněm znečištění ovzduší, je pobyt ve škole v přírodě výrazným kompenzačním opatřením. Efekt se ale projeví pouze při zachování několika zásadních podmínek.

Celý článek

Nepodceňujte školu v přírodě

Číst víc a lépe je nutnost

Hana Košťálová, 6.11.2013

Paní učitelka se nedůvěřivě ptá mentorky: „Proč děláme vědu z něčeho, co se vždycky učilo a stačilo tomu říkat ‚čtení‘ nebo ‚čtenářství? Proč tomu najednou máme říkat ‚čtenářská gramotnost‘ a tvářit se, že se musíme hodně učit, abychom to my učitelé zvládli?“

Celý článek

Číst víc a lépe je nutnost

NEJVĚTŠÍ RADOST

Zuzana Pártlová, 6.11.2013

JE NAVÁZAT KONTAKT

Celý článek

NOVÁ SLOVA

6.11.2013

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

NA ROK RODIČI ZAHRANIČNÍHO STUDENTA

Monika Nikolova, 6.11.2013

Pokud vás láká potkat se s cizí kulturou, nabídněte zahraničnímu studentovi na pár měsíců či na rok místo ve své rodině. Vaše děti naopak mohou vyjet ven. Hostitelský program organizace AFS propojuje děti a rodiny z celého světa.

Celý článek

CESTA K DIAGNÓZE: AUTISMUS

Veronika Šporclová, 6.11.2013

Mít zdravé dítě je přání všech rodičů, bohužel ne vždy se toto jejich přání splní. Rodiče mají představy o svém rodičovství, o tom, jak budou dítě vychovávat, často mají také určitá očekávání. Vývoj dětí s autismem bývá atypický.

Celý článek

KDYŽ SE ŘEKNE… PIET MONDRIAN

6.11.2013

Za nezbytnou součást výuky výtvarné výchovy považuji seznamování dětí s konkrétními uměleckými díly. Abstraktní obrazy Pieta Mondriana děti zaujaly. Vymýšleli jsme k obrazům jména a říkali si, co komu jeho obrazy připomínají. Padala slova jako dům, bludiště, mříž, ubrus, látka... Děti byly překvapené, že Mondrianovy obrazy využil módní návrhář Yves Saint Laurent právě jako vzor na látku. Jeho obrazy nám byly i inspirací pro naši tvorbu. Použili jsme k tomu lepicí pásky – barevné izolepy a následně i barevné tuše. Podívejte se, jak to dopadlo.

Celý článek

NEPODCEŇUJTE ŠKOLU

MUDr. Eva Geryková, Mgr. Michaela Remešová, 6.11.2013

V PŘÍRODĚ!

Celý článek

PŘEDSTAVUJEME: MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM

Nina Rutová, 6.11.2013

Malostranské gymnázium vzniklo před osmnácti lety a přislíbilo tenkrát dvě věci: že bude spolupracovat se základní školou, která v budově v Josefské ulici sídlila, a že bude na gymnázium přijímat také žáky s poruchami učení. Závazky dodržuje podnes. „Chceme být školou otevřenou směrem ven, chceme, aby sem žáci chodili rádi, a z toho vyplývá vše, co děláme,“ říká ředitel školy Tomáš Ledvinka a pokračuje: „Kolem nás jsou školy, které pravidelně patří mezi deset nejlepších. My se snažíme, aby naše škola byla vůči dětem vstřícná, aby si u nás studenti našli přátelské prostředí, a když to přinese i kvalitní výsledek, tak jsme samozřejmě rádi. Neusilujeme tedy v první řadě o to, abychom byli na špičce žebříčku, přesto se na ni postupně dostáváme.“

Celý článek

PŘIJÍMAČKY U NÁS DOMA:

Blanka Klimešová, 6.11.2013

POMALÝ ROZJEZD

Celý článek

ALE JÁ JSEM SE TO FAKT UČIL!

Veronika Válková, 6.11.2013

„Naučil jsem se to na jedničku, uměl jsem to tak na dvojku, odpovídal jsem na trojku, ale vona řekla, že mi čtyřku nedá, a dala mi pětku,“ vysvětloval svůj studijní neúspěch taťuldovi Hurvínek. Někdy jako bych měla Hurvínků plnou třídu. „Včera večer jsem to uměla úplně perfektně!“ „Já vím, jak to je, akorát nevím, jak to říct!“ „Jak je možné, že Pepíček dostal ze čtvrtletky tak ošklivou známku? Vždyť on u toho učení seděl celý večer!“ „Já jsem si to četl aspoň třikrát!“ Ani bych nespočítala, kolikrát jsem tyto věty slyšela. A ani ne v různých obměnách (dobře, nejsou to všechno Pepíčkové a někdo si to četl i pětkrát). Za vším se skrývá zklamání z toho, že vynaložené úsilí nebylo náležitě odměněno. Odpovědi jsou přitom tak jednoduché. Na velkou písemku se nestačí učit večer předtím. Pokud někdo něčemu opravdu rozumí (a netrpí poměrně vzácnou expresivní dysfázií), umí to i vysvětlit. Přečíst si něco neznamená naučit se to. A jsme u toho. Spousta dětí se neumí učit a jejich rodiče jim s tím nedokážou poradit. Dbají na to, aby se dítě učilo hodně, ale už nedohlédnou na správnou techniku. Ona se totiž hledá dost špatně a to, co pomáhalo při učení mamince či dědečkovi, nemusí vyhovovat dítěti. Velmi často nezbývá než se vydat cestou pokusů a omylů a počítat s tím, že ještě mnohokrát zakopneme, než se ze záludných zákrut a přes bludné kořeny konečně dostaneme na pohodlnou asfaltku vedoucí ne třeba rovnou k vyznamenání, ale rozhodně k lepším výsledkům. Za prvé – je důležité přípravě do školy věnovat dostatek času. Obvykle se uvádí, že za každý rok školní docházky je to minimálně deset minut denně. Prvňáček deset minut, druháček dvacet minut, deváťák – ó, hrůzo – hodinu a půl. Včetně víkendů. Pro studenty gymnázií rovnou násobte dvěma. Hodina denně u šesťáka není tak moc, zvlášť když je správně využitá, a to je to, co nás teď zajímá. Spousta rodičů se spokojí s tím, když dítě oznámí „jdu se učit“, zavře se do pokojíčku a až do večeře o něm není slyšet. Když potom v žákovské objeví trojky, čtyřky a hůř, nějak jim to nepasuje dohromady. Těch hodin strávených nad učením – a takový výsledek?! Zavírá-li se potomek do pokojíčku vybaveného počítačem, je po záhadě. Znáte to, když se máte pustit do práce, do které se vám fakt nechce… Ještě udělám tohle a tamto… Vaši potomci se chovají úplně stejně. Juknu na mail, zkontroluju Facebook, jenom dohraju úroveň… No a odpoledne je v háji. Takže za druhé – dítě se musí učit tam, kde není rozptylováno. A za třetí – musí se učit efektivně. To znamená tak, aby látku pochopilo a aby se informace účinně přenesly z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Ano, takhle prosté to je. Stačí splnit tyto dvě podmínky. K zafixování informace v dlouhodobé paměti je potřeba, aby se s ní dítě setkalo rozhodně více než jednou. Ideální je, když si po příchodu ze školy zopakuje, co se dozvědělo, třeba tak, že to vypráví rodičům nebo že si projde sešity. Pokud nemá předmět hned nazítří, musí se k látce vrátit znovu před další hodinou a osvěžit si ji. Kromě obecně rozšířeného vypisování a podtrhávání je dobré zapojit i techniky, které dítě nutí s informacemi pracovat. Dobrá je například pyramida – do jednoho políčka v její špičce má dítě zapsat nejdůležitější informaci z toho, co se naučilo, do druhého řádku dvě méně důležité atd. Učí ho to „vyhmátnout“ to podstatné. Další velmi užitečnou technikou je vytváření myšlenkových map, které dětem pomáhají hledat souvislosti a spojitosti a cvičí logické uvažování. Známky se pořád nelepší? Je dost dobře možné, že vaše dítě už dosáhlo svého maxima, ať se vám to líbí, nebo ne. Nebo se ke slovu hlásí dosud neobjevená specifická porucha učení, kterou zatím kompenzovalo nadprůměrným intelektem, a potíže začala dělat až při přechodu na druhý stupeň ZŠ nebo na víceleté gymnázium. Pak neváhejte a šup do pedagogicko-psychologické poradny.

Celý článek

MATEMATIKA OD STUDENTA

Marek Liška, 6.11.2013

Možná se to zdá neuvěřitelné, ale napsat učebnici ještě jako středoškolský student není špatný nápad. Snažím se ji psát tak, aby jí porozumělo co nejvíce lidí. Především ti, kteří na matematiku nejsou od přírody nadaní.

Celý článek

ČÍST VÍC A LÉPE JE NUTNOST

Hana Košťálová, 6.11.2013

TÉMA

Celý článek

HISTORII VNÍMÁ KAŽDÝ PO SVÉM,

Text: Marie Těthalová, 6.11.2013

ŘÍKÁ AUTOR HISTORICKÉHO BESTSELLERU FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ VÁLEČNÉ

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy